Hírek

Ajánlási lista - közlemény


A Nemzetgazdasági Minisztériummal egyeztetve és egyetértésben a felnőttképzési programok előzetes minősítése a következők szerint folytatható:

A felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól szóló 14/2014. (III. 31.) NGM rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja, valamint 1. § (3) bekezdése szerinti azon felnőttképzési szakértők, vagy felnőttképzési programszakértők, akiket a Nemzeti Munkaügyi Hivatal, vagy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 7. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásba vett, az új nyilvántartásban szereplő szakterületükön a felnőttképzési programok előzetes minősítését végezhetik addig, amíg a Nemzeti Munkaügyi Hivatal a 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlási listát közzé nem teszi. Az ajánlási lista közzétételét követően a képzési programok előzetes minősítése kizárólag a 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően végezhető.

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész 2013. évi decentralizált beruházási kerete terhére kiírt pályázat eredménye


Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész decentralizált kerete terhére kiírt pályázatról a nemzetgazdasági miniszter meghozta döntését.
A nyertesek nevét és a megítélt támogatás összegét az itt található táblázat tartalmazza.

Tájékoztató a 2013/2014-es tanévi szakképzési megállapodás menetéről


A szakképzési megállapodásról szóló 314/2013 (VIII. 28.) kormányrendelet 6. § (6) bekezdése értelmében az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján nyilvánosságra hozza a hatályos szakképzési megállapodásokat, mely a 2013/2014. tanévre megkötött szakképzési megállapodások kiegészítése vonatkozásában, megyei bontásban a kormányhivatalok által szolgáltatott adatok alapján az alábbi Excel táblázatokban tekinthető meg.

Tovább »

Közlemény - 32 140 01 számú Óvodai dajka

Közlemény az Országos Képzési jegyzékről és az Országos Képzési jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet 1. melléklet 355. sorszám alatt kiadott 32 140 01 számú Óvodai dajka szakképesítés követelményeinek teljesítéséhez.

A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye nyelvi képzés folytatásáról


A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 2. § 10. pontjában foglalt meghatározás szerint felnőttképzést folytató intézménynek az a jogalany minősül, amely képzésre irányuló tevékenységét az Fktv. szerint kiadott engedély alapján folytatja.

Bővebben...

Szakképzési szakértők felkészítése a szakképzési változásokra

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap NFA-KA-NGM-3/2013 projektje keretében 300 szakértő ingyenes továbbképzésére nyílt lehetőség.
A projekt szakmai irányítását az FSZOE végzi, a képzés szervezését a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság látja el.

A továbbképzéseken kezdő és gyakorló szakértők is részt vehetnek, ezt a szempontot figyelembe véve szervezzük a képzéseket és a jelentkezéseket is.

A képzésekre a következők szerint lehet jelentkezni:

Bővebben...

NGM közlemény a 2014/2015. tanévre meghirdetett szakképzések felülvizsgálatáról a szakmaszerkezeti döntést tartalmazó 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján

A Kormány a szakképzésről szóló törvény felhatalmazása alapján hozza meg tanévenként a szakmaszerkezetre vonatkozó döntését, azaz az állam által finanszírozandó iskolai szakképzésre vonatkozó beiskolázás kereteit. A Magyar Közlöny 225. számában megjelent a 2014/2015. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntést tartalmazó 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet.

A szakmaszerkezeti döntés hivatott érvényesíteni a munkaerő-piaci igényeket az állam által támogatott képzések körében, figyelembe véve a gazdasági trendeket is. Közvetlen célja, hogy fenntartótól függetlenül ne kaphasson állami támogatást egy iskola sem olyan képzésre, amelyre a munkaerőpiacnak nincs szüksége. A döntés másik eleme az ún. hiány-szakképesítések megyénkénti meghatározása, amely a fiatalok piacképes szakmaválasztását is orientálja, ugyanis a hiányszakmát tanulók szakiskolai tanulmányi ösztöndíjban részesülnek. tovább »

Bővebben...

Képzésben a jövő!

TÁMOP 2.2.1-12/1-2012-0001: A szakképzés és a felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése kiemelt projekt

A projekt nemcsak a fiatalok, hanem a felnőttek elhelyezkedési esélyeit is javíthatja a munkaerőpiacon. Célja a szak- és felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése keretében színvonalas és az EU elvárásainak megfelelő, az alacsony iskolai végzettségű, a fogyatékossággal élő, valamint a megváltozott munkaképességű személyek igényeit is szem előtt tartó képzések megteremtése.
Ennek érdekében történik meg a jogszabályi változásokat követő, a képzési folyamatot segítő dokumentumok és rendszerek kialakítása, a kialakított rendszerek bevezetése, kipróbálása és az alkalmazók felkészítése.

Bővebben...

Közlemény a szakképzési megállapodások kiegészítéséről

Tisztelt Fenntartók!

A szakképzési megállapodásról szóló 314/2013. (VIII. 28.) kormányrendelet (a továbbiakban Szmr.) 12. § (2) bekezdése értelmében a fenntartó a 2013/2014. tanévre megkötött szakképzési megállapodás kiegészítését kezdeményezheti. A szakképzési megállapodás kiegészítését a fenntartó az Szmr. 8. §-ában foglaltak szerint a megkötött szakképzési megállapodással egységes szerkezetbe foglaltan készíti el. Az ehhez szükséges mintadokumentumok és a tájékoztató a csatolmányban találhatók. Hivatalunk garanciát biztosít arra, hogy az Szmr. 4-5. §-ban rögzített egyetértési jog gyakorlása céljából a kormányhivatalok által 2014. január 30-ig postára adott szakképzési megállapodás kiegészítésének tervezetei esetén – amennyiben azok alapján létrejön a kiegészített szakképzési megállapodás –, a szakképzési megállapodás tartalmáról, így a fenntartói tervben rögzítettekről a megyei fejlesztési és képzési bizottságokat értesíti, hogy azt a 2015/2016. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntés előkészítése során figyelembe vehessék. tovább »

Bővebben...

SSL tanusítvány

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
H-1089 Budapest, Kálvária tér 7.