Hatályos rendeletek

Csak a Magyar Közlöny elektronikus változatában megjelent jogszabályszövegek tekinthetők hitelesnek.

LetöltésHatályos *Hatályba lépésKözlöny száma
1/2009. (I. 20.) NFGM rendelet a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről 2010. VI. 30-tól 2009. I. 23. 2009/9
2/2004. (I. 15.) FMM rendelet a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól 2015. I. 1-től 2004. I. 18. 2004/5
3/2002. (II. 15.) OM rendelet a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről 2013. I. 1-től 2002. III. 2. 2002/21
3/2015. (II. 13.) NGM rendelet a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter egyedi döntésével nyújtható képzési, továbbá tanműhely-létesítési és -fejlesztési támogatások részletes szabályairól 2015. X. 1-től 2015. II. 14. 2015/15
4/2002. (II. 26.) OM rendelet az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól 2008. V. 16-tól 2002. III.1. 2002/26
6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról 2016. VIII. 23-tól 1996. VII. 24. 1996/59
8/2006. (III. 23.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről 2008. V. 16-tól 2006. IV. 1. 2006/32
8/2013. (III.6.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről 2015. II. 20-tól 2013. III. 22. 2013/38
10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről 2014. VI. 1-től 2006. X. 3. 2006/116
12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről 2016. IX. 1-től 2016. IX. 1. 2016/92.
13/2015. (II. 10.) Korm. rendelet a 2015/2016-os tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2015/2016-os tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről 2015. II. 12-től 2015. II. 12. 2015/13
14/2006. (IV. 3.) OM rendelet a szakiskola és a szakközépiskola kilencedik évfolyamán a gyakorlati oktatás támogatásának igényléséről, folyósításáról és elszámolásának rendjéről 2006. XII. 13-tól 2006. IV. 6. 2006/36
14/2014. (III. 31.) NGM rendelet a felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairó 2016. I. 1-től 2014. IV. 2. 2014/48
16/2014. (IV. 4.) NGM rendelet a felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról 2016. I. 1-től 2014. IV. 5. 2014/51.
17/2004. (V. 20.) OM rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról I.rész 2011. VI. 4-től 2004. V. 28. 2004/68
19/2006. (IV. 12.) BM rendelet a belügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről 2008. XI. 23-tól 2006. IV. 14. 2006/42
19/2008. (VII. 19.) OKM rendelet az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet módosításáról 2008. VIII. 10-től 2008. VII. 26. 2008/106
19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet módosításáról 2009. II. 28-tól 2009. I. 18. 2008/171
19/2012. (VIII.28.) HM rendelet a honvédelemért felelős miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról 2012. X. 2-től 2012. X. 2. 2013/112
21/2013. (VI. 18.) NGM rendelet a gyakorlati képzést végző gazdálkodó szervezetek saját munkavállalói részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról 2016. I. 1-től 2013. VI. 19. 2013/99
22/2010. (V. 13.) OKM rendelet a 2010/2011. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról 2011. IX. 3-tól 2010. V. 21. 2010/51
23/2004. (VIII. 11.) IHM rendelet az informatikai és hírközlési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről 2008. XII. 18-tól 2004. VIII. 19. 2004/113
23/2008. (VIII. 6.) OKM rendelet a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól 2008. VIII. 9-től 2008. VIII. 9. 2008/116
27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról 2011. II. 3-tól 1998. VI. 18. 1998/50
27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 2016. I. 1-től 2012. IX. 1. 2012/111
27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 2016. IX. 16-től 2016. IX. 16. 2016/139.
28/2008. (X. 10.) OKM rendelet az Oktatási és Kulturális Minisztérium szolgálati titokkörének megállapításáról 2008. X. 13-tól 2008. X. 13. 2008/144
28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről 2015. IX. 1-től 2015. V. 30. 2015/73
29/2004. (XII. 20.) FMM rendelet a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről 2008. V. 16-tól 2004. XII. 25. 2004/196
30/2016. (VIII.31.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervről 2016. IX. 2-től 2016. IX. 2. 2016/129
31/2004. (XI. 13.) OM rendelet az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről 2014. IV. 30-tól 2004. XII. 1. 2004/168
31/2009. (IX. 18.) OKM rendelet az egyes tevékenységeket szabályozó szakmai szervezetek felsorolásáról 2009. X. 3-tól 2009. X. 3. 2009/132
33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról 2016. XI. 4-től 2008. II. 29. 2008/27
35/2016. (VIII.31.) NFM rendelet a nemzeti fejlesztési ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 2016. IX. 2-től 2016. IX. 2. 2016/130
36/2007. (XI. 13.) OKM rendelet a szakmai tapasztalat elismerésének szabályai alá tartozó egyes szakmai tevékenységek felsorolásáról 2007. XI. 21-től 2007. XI. 21. 2007/152
36/2008. (XII. 23.) OKM rendelet az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól 2008. XII. 24-től 2008. XII. 24. 2008/189
37/2003. (XII. 27.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről 2008. V. 16-tól 2004. I. 1. 2003/156
43/2008. (XII. 31.) PM rendelet a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére feljogosított intézményekről 2010. X. 7-től 2009. I. 1. 2008/192
50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról 2013. II. 6-tól 2008. III. 17. 2008/42
51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 2016. IX. 2–től 2012. XII. 29. 2012/177
56/2013. (XII. 4.) NGM rendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezési eljárása során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről, befizetésének és felhasználásának szabályairól, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során kiszabott bírság befizetésének rendjéről 2016. I. 1-től 2014. I. 5. 2013/201
58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól 2016. I. 1-től 2013. XII. 14. 2013/208
59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet a felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról 2016. I. 1-től 2013. XII. 14. 2013/208
100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 2016. VI. 13-tól 1997. VI. 21. 1997/51
110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 2014. I. 18-tól 2013. IX. 1. 2012/66.
111/2010. (IV. 9.) Korm. Rendelet a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól 2016. I. 1-től 2010. IV. 10. 2010/51
123/2007. (V. 31.) Korm. rendelet a felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól 2014. IX. 5-től 2007. VII. 1. 2007/67
137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok honosítása 2016. I. 1-től 2008. VI. 15. 2008/75
150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 2016. IX. 1-től 2012. VII. 01. 2012/88
168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról 2016. IV. 3-tól 1998. I. 1. 1997/85
195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról 2012. I. 1-től 2012. I. 1. 1997/95
217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól 2016. VIII. 10-től 2012. IX. 1. 2012/106
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 2016. XI. 19-től 2012. IX. 2. 2012/112
243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 2014. IX. 5-től 2003. XII. 25. 2003/147
254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról 2016. X. 14-től 2007. X. 4. 2007/132
266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről 2016. X. 14-től 2013. VIII. 1. 2013/119
277/1997. (XII. 22.) Korm. Rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről 2016. I. 1-től 1997. XII. 30. 1997/118
280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról 2016. XI. 18-tól 2012. I. 1. 2011/155
288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről 2016. IX. 1-től 2012. I. 1. 2009/183
297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről 2016. VIII. 10-től 2015. X. 21. 2015/149.
314/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet a szakképzési megállapodásról 2014. IX. 5-től 2013. IX. 01. 2013/141
315/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól 2015. VII. 2-tól 2013. IX. 01. 2013/141
319/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról 2016. I. 1-től 2014. XII. 15. 2014/175
331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet a 2013/2014-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről, a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről, valamint egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 2013. III. 29-től 2013. I. 1. 2012/158.
393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról 2016. VII. 23-tól 2013. XI. 14. 2013/186
562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről, valamint egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 2014. IX. 5-től 2014. I. 8. 2013/225Hatálytalan rendeletek

LetöltésHatálytalanHatályba lépésKözlöny száma
1/2001. (I. 16.) OM rendelet a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről 2009. I. 31-től 2001. I. 24. 2001/5
1/2005. (I. 19.) FMM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során kiszabható bírságról 2010. III. 6-tól 2005. I. 27. 2005/7
1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről 2012. IX. 1-től 2006. IV. 1. 2006/11
1/2007. (II. 6.) SZMM rendelet a szakiskolák, a szakközépiskolák és a felsőfokú szakképzés tekintetében a felsőoktatási intézmények számára adományozható nívódíjról 2015. I. 1-től 2007. II. 21. 2007/13
1/2011. (I. 7.) NEFMI rendelet az egészségügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról 2013. IX. 1-től 2011. I. 22. 2011/7
2/2008. (VI. 30.) MeHVM-KHEM együttes rendelet az informatikai és hírközlési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 23/2004. (VIII. 11.) IHM rendelet módosításáró 2008. VII. 2-tól 2008. VII. 1. 2008/96
2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól 2013. XI. 13-tól 2010. IV. 2. 2010/19
3/2009. (I. 27.) NFGM rendelet a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról 2013. IX. 1-től 2009. II. 1. 2009/10
4/2006. (II. 2.) KvVM rendelet a szakmai vizsgák szervezésére feljogosított intézményekről 2010. I. 1-től 2006. II. 5. 2006/11
4/2008. (II. 19.) OKM rendelet a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának rendjéről 2009. VII. 1-től 2008. II. 27. 2008/26
4/2008. (IV. 22.) SZMM rendelet a regionális fejlesztési és képzési bizottságok működéséről 2015. IV. 1-től 2008. IV. 30. 2008/63
4/2010. (I. 19.) OKM rendelet a pedagógiai szakszolgálatokról 2013. III. 2-től 2010. VIII. 1. 2010/4
6/2010. (IX. 2.) NEFMI rendelet az egészségügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó egészségügyi szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére kijelölt, az egészségügyért felelős miniszter irányítása alá tartózó intézményekről 2014. III. 11-től 2010. IX. 10. 2010/139
7/2002. (XII. 6.) FMM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációs eljárási díjának mértékéről és felhasználásának szabályairól 2014. I. 4-től 2002. XII. 11. 2002/151
7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet az önkormányzati miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről 2012. XII. 6-tól 2008. X. 11. 2008/14
7/2009. (IX. 3.) MeHVM rendelet a statisztikai szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról, valamint a statisztikai szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére feljogosított intézményekről 2014. IV. 25-től 2009. IX. 11. 2009/124
8/2008. (I. 23.) FVM rendelet a földművelésügyi ágazathoz tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei kiadásáról 2013. IX. 1-től 2008. IV.22. 2008/10
9/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről 2015. I. 1-től 2008. VI. 29. 2008/95
10/2008. (III. 29.) OKM rendelet a szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjéről 2009. VII. 1-től 2008. IV. 1. 2008/53
10/2009. (III. 6.) OKM rendelet a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól 2014. I. 1-től 2009. III. 14. 2009/27
10/2010. (IV. 15.) SZMM rendelet a felnőttképzési szakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól 2014. IV. 1-től 2012. II. 11. 2010/54
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 2012. IX. 1-től 1994. VI. 13. 1994/62
11/2008. (III. 29.) OKM rendelet a minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása és a teljesítmény motivációs pályázati alap igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól 2009. VII. 31-től 2008. IV. 1. 2008/53
12/2008. (IV. 30.) KvVM rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról 2013. IX. 1-től 2008. VIII. 1. 2008/69
12/2011. (III. 22.) NGM rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról 2016. VIII. 22-től 2011. III. 25. 2011/30
12/2013. (III.29.) NFM rendelet a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről 2016. VIII. 31-től 2013. III. 31. 2013/53.
13/2005. (IV. 21.) EüM rendelet az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről 2009. VIII. 1-től 2005. IV. 26 2005/52
13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel teljesítő hozzájárulásra kötelezett költségei elszámolásának feltételeiről és az elszámolás szabályairól 2009. VII. 27-től 2006. XII. 30. 2006/164
13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról 2012. VIII. 19-től 2008. VIII. 6. 2008/107
13/2009. (IV. 2.) OKM rendelet az érettségi és a szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjéről 2012. XI. 1 -től 2009. IV. 5. 2009/42
14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról 2011. VIII. 2-től 1994. VII. 9. 1994/68
14/2009. (IV. 2.) OKM rendelet a szakközépiskola tizenegy-tizenkettedik évfolyamán az iskolai gyakorlati oktatás támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól 2010. VII. 31-től 2009. IV. 5. 2009/42
14/2009. (IV. 2.) OKM rendelet a szakközépiskola tizenegy-tizenkettedik évfolyamán az iskolai gyakorlati oktatás támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól 2010. VII. 31-től 2009. IV. 5. 2009/42
15/2007. (IV. 13.) SZMM rendelet a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészéből felnőttképzési célra nyújtható támogatások részletes szabályairól 2016. V. 27-től 2007. IV. 16. 2007/46
15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról 2013. IX. 1-től 2008. VIII. 1. 2008/110
15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 2013. IX. 1-től 2008. VIII. 28. 2008/118
15/2009. (VII. 24.) SZMM rendelet a saját munkavállalók részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról 2012. I. 1-től 2009. VII. 27. 2009/103
15/2010. (IV. 9.) EüM rendelet a szakképzésről szóló törvény alapján alap-, közép-, emeltszintű, valamint felsőfokú egészségügyi szakképesítéssel, egészségügyi főiskolai végzettséggel vagy felsőoktatási intézményben, orvos- és egészségtudományi képzési terület alapképzési szakán szerzett szakképzettséggel rendelkezők egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről 2010. XII. 25-től 2010. VIII. 8. 2010/51
16/2009. (VIII. 14.) SZMM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet módosításáról 2009. IX. 1-től 2009. VIII. 22. 2009/114
16/2010. (V. 13.) SZMM rendelet a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről 2014. I. 2-től 2010. V. 28. 2010/78
16/2013. (II.28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 2014. III. 13-tól 2013. IX. 2. 2013/34
17/2008. (VII. 18.) HM rendelet a honvédelmi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról 2012. IX. 2-től 2008. VIII. 1. 2008/105
17/2008. (V. 9.) OKM rendelet a 2008/2009. tanév rendjéről 2010. VI . 1-től 2008. V. 17. 2008/72
17/2010. (XI. 25.) NFM rendelet a közlekedési, az informatikai és a postaügyi ágazathoz tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról 2013. IX. 1-től 2010. XII. 3. 2010/178
19/2007. (III. 23.) OKM rendelet a 2007/2008. tanév rendjéről 2009. VIII. 31-től 2007. III. 31. 2007/34
20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény végrehajtásáról 2013. X. 6-tól 2012. IX. 1. 1997/14
20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 2013. IX. 1-től 2007. V. 24. 2007/63
20/2008. (VII. 29.) OKM rendelet az oktatási és kulturális miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 2010. V . 22-től 2008. VII. 30. 2008/111
20/2008. (XII. 17.) SZMM rendelet a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről, valamint egyes szociális és munkaügyi miniszteri rendeletek rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről 2013. IX. 1-től 2008. XII. 20. 2008/180
20/2009. (XII. 22.) KvVM rendelet a szakmai vizsgák szervezésére feljogosított intézményekről 2010. VII. 1-től 2010. I. 1. 2009/189
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 2016. IX. 1-től 2012. IX. 1. 2012/115
20/2013. (V.28.) BM rendelet a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről 2016. IX. 1-től 2013. V. 31. 2013/82
22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól 2013. XI. 14-től 2004. II. 24. 2004/16
22/2004. (VI. 8.) FMM-OM együttes rendelet az Oktatási Minisztérium Alapkezelési Igazgatósága és az Európai Szociális Alap Nemzeti Programiroda Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság közreműködő szervezetté történő kijelöléséről, valamint a 2004-2006. 2011. I. 1.-től 2004. VI. 13. 2004/77
22/2008. (VIII. 29.) KHEM rendelet a közlekedési szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére feljogosított intézményekről, valamint a gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról 2014. III. 15-től 2008. VIII. 31. 2008/126
22/2008. (XII. 31.) SZMM rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról 2014. III. 15-től 2009. I. 1. 2008/193
22/2009. (IV. 22.) OKM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról 2012. VI. 1-től 2010. I. 1. 2009/56
23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 2013. IX. 1-től 2004. IX. 26. 2004/121
23/2007. (VI. 12.) SZMM rendelet az egyes munkaköri megnevezésekről 2012. II. 11-től 2007. VII. 20. 2007/73
23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 2013. IX. 1-től 2009. I. 1. 2008/117
23/2009. (VII. 17.) EüM rendelet az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről 2010. IX. 10-től 2009. VIII. 1. 2009/99
24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól 2013. XI. 14-től 2004. VI. 27. 2004/87
24/2009. (V. 25.) OKM rendelet a 2009/2010. tanév rendjéről 2011. IX. 1-től 2009. VI. 2. 2009/71
24/2012. (VIII.15.) NGM rendelet a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből nyújtható szakképzési célú támogatások szabályairól 2016. V. 27-től 2013. I. 1. 2012/108
25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelet az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról 2013. IX. 1-től 2008. IX. 1. 2008/68
25/2010. (V. 14.) OKM rendelet az oktatási és kulturális miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 2013. IX. 1-től 2010. V. 22. 2010/79
25/2010. (V. 14.) OKM rendelet melléklete 2013. IX. 1-től - -
26/2000. (VIII. 31.) OM rendelet a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról 2013. III. 16-tól 2000. VIII. 31. 2000/90
26/2001. (VII. 27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 2007. V. 24-től 2001. VIII. 4. 2001/84.
26/2008. (XI. 20.) IRM rendelet az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről 2013. I. 2-től 2008. XI. 23. 2008/16
28/2000. (IX. 21.) OM rendelet a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 2016. VIII. 30-tól 2000. IX. 29. 2000/95
28/2003. (X. 18.) OM rendelet egyes szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról 2013. IX. 1-től 2003. X. 26. 2003/119
28/2008. (VII. 14.) EüM rendelet az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 13/2005. (IV. 21.) EüM rendelet módosításáról 2008. VII. 18-tól 2008. VII. 17. 2008/103.
29/2005. (XI. 11.) NKÖM rendelet a nemzeti kulturális örökség minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről 2010. V . 22-től 2006. I. 1. 2005/148
30/2008. (XI. 24.) OKM rendelet az oktatási és kulturális miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről 2013. I. 20-tól 2008. XI. 25. 2008/166
30/2011. (VI. 7.) NEFMI rendelet a 2011/2012. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási tárgyú jogszabályok módosításáról 2013. IX. 1-től 2011. VI. 8. 2011/60
31/2005. (XII. 22.) OM rendelet a nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról 2012. IX. 2-től 2005. XII. 30. 2005/166
32/2008. (VIII. 14.) EüM rendelet az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról 2011. I . 22-től 2008. VIII. 15. 2008/119
34/2003. (XII. 21.) OM rendelet a szakmai vizsga szervezésére való jogosultság feltételeiről 2010. V. 25-től 2004. I. 1. 2003/151
35/2007. (XI. 13.) OKM rendelet a 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá tartozó, végbizonyítványnak minősülő képzések és bizonyítványok felsorolásáról 2015. XII. 30-tól 2007. XI. 21. 2007/152
37/2007. (XI. 13.) OKM rendelet azon szervezetek felsorolásáról, amelyek tagjai által gyakorolt szakmák az európai közösségi jog alapján szabályozott szakmának minősülnek 2009. X. 3-tól 2007. XI. 21. 2007/152
37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 2016. IX. 16-tól 2013. V. 30. 2013/82.
40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről 2012. VI. 1-től 2002. VI. 23. 2002/72
41/2013. (V.28.) VM rendelet a vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről 2016. VIII. 26-tól 2013. V. 29. 2013/82.
47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a 2013/2014. tanév rendjéről 2015. V. 31-től 2013. VII. 6. 2013/115
48/2001. (XII. 29.) OM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól 2010. IV. 2-től 2002. I. 1. 2001/158
49/2008. (III. 14.) Korm. Rendelet a közszféra területén dolgozók 2008. évi illetményemelésének és egyéb személyi célú kifizetéseinek támogatásáról 2014. IX. 5-től 2008. III. 15. 2008/39
69/2004. (VIII. 5.) ESZCSM rendelet az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter hatáskörébe tartozó szociális szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről 2015. IX. 1-től 2004. VIII. 8. 2004/111
79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 2015. IX. 15-től 2006. IV. 13. 2006/38
98/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet a felsőoktatási képzés feltételeiről szóló egyes kormányrendeletek módosításáról 2011. III. 27-től 2009. IV. 25. 2009/58
122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről 2015. VII. 2-től 2009. VI. 27. 2009/79
125/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben résztvevők számára szervezett központi gyakornoki rendszerről 2009. VI. 27-től 1999. VIII. 14. 1999/70
133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 2013. IX. 1-től 2010. V. 7. 2010/59
134/2004. (IX. 15.) FVM rendelet a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről 2013. XII. 12-től 2004. X. 1. 2007/152
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 2013. IX. 1-től 1992. X. 15. 1992/101
170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről 2010. VII . 1-től 2006. VIII. 1. 2006/93
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről 2010. I. 1-től 1991. I. 1. 1998/121
292/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről 2012. I. 1-től 2007. I. 1. 2006/161
292/2009. (XII. 19.) Korm. Rendelet az államháztartás működési rendjéről 2012. I. 1-től 2009. XII. 20. 2009/187
300/2007. (XI. 9.) Korm. Rendelet a 2008. évre vonatkozó Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program módosított és új adatgyűjtéseiről 2010. I. 1-től 2008. I. 1. 2007/151
323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről 2015. I. 1-től 2012. I. 1. 2009/161
347/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról 2012. VI. 1-től 2009. III. 31. 2008/192

 

* Hatályos, a módosításokkal egységes szerkezetben