Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy az egyes ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak követelményei az adott vizsgatárgy nevére kattintva nyithatók meg. A dokumentumok tartalmazzák az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet szerinti általános követelményeket valamint az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendeletben meghatározott részletes követelményeket tantárgyanként egybeszerkesztve. Felhívjuk figyelmüket, hogy a követelményeket első alkalommal a 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban szervezett érettségi vizsgák tekintetében kell alkalmazni.

„Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet 2020. november 30-án hatályát vesztette.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (2) bekezdése szerint:
„A jogszabályi rendelkezést - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a hatálya alatt
a) keletkezett tényekre és jogviszonyokra, valamint
b) megkezdett eljárási cselekményekre
a jogszabályi rendelkezés hatályvesztését követően is alkalmazni kell."

Mindezek alapján azon középiskolai tanulóknak, akik a 9. évfolyamot 2020. szeptember 1-je előtt kezdték meg a 40/2002. (V. 24.) OM rendelet 2020. október 31-én hatályos követelményei szerint kell érettségi vizsgáikra felkészülniük, és érettségi vizsgát tenniük.”

 

Sorszám Megnevezés
(dokumentum letöltése)
Hatályosság
1. ARTISTA ISMERETEK 2020
2. AUTÓ- ÉS REPÜLŐGÉP-SZERELÉSI ISMERETEK 2020
3. AUTOMATIKAI ÉS ELEKTRONIKAI ISMERETEK 2020
4. BÁNYAMŰVELÉSI ISMERETEK 2020
5. EGÉSZSÉGÜGYI ISMERETEK 2020
6. EGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKAI ISMERETEK 2020
7. EGYHÁZZENÉSZ-ISMERETEK 2020
8. ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZTECHNIKAI ISMERETEK 2020
9. ÉLELMISZERIPARI ISMERETEK 2020
10. ÉPÜLETGÉPÉSZETI ISMERETEK 2020
11. ERDÉSZETI ÉS VADGAZDÁLKODÁSI 2020
12. FAIPARI ISMERETEK 2020
13. FODRÁSZATI ISMERETEK 2020
14. FÖLDMÉRÉSI ISMERETEK 2020
15. GÁZIPARI ÉS FLUIDUMKITERMELÉSI ISMERETEK 2020
16. GÉPGYÁRTÁS-TECHNOLÓGIAI ISMERETEK 2020
17. GYAKORLATOSSZÍNÉSZ-ISMERETEK 2020
18. HAJÓZÁSI TECHNIKAI ISMERETEK 2020
19. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI ISMERETEK 2020
20. HONVÉDELMI ISMERETEK 2020
21. IDEGENNYELVŰ ÜGYVITELI ISMERETEK 2020
22. INFORMATIKAI ISMERETEK 2020
23. IRODAI ÜGYVITELI ISMERETEK 2020
24. JAZZ-ZENÉSZ-ISMERETEK 2020
25. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ISMERETEK 2020
26. KERESKEDELMI ISMERETEK 2020
27. KERTÉSZETI ÉS PARKÉPÍTÉSI ISMERETEK 2020
28. KIADVÁNYSZERKESZTÉSI ISMERETEK 2020
29. KLASSZIKUSZENÉSZ-ISMERETEK 2020
30. KOHÁSZATI ISMERETEK 2020
31. KÖNNYŰIPARI ISMERETEK 2020
32. KÖRNYEZETVÉDELMI ISMERETEK 2020
33. KÖZGAZDASÁGI ISMERETEK 2020
34. KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI ISMERETEK 2020
35. KOZMETIKAI ISMERETEK 2020
36. KÖZMŰVELŐDÉSI ISMERETEK 2020
37. KÖZÚTI ÉS LÉGI KÖZLEKEDÉSI, SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI ISMERETEK 2020
38. MAGAS- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI ISMERETEK 2020
39. MECHATRONIKAI ISMERETEK 2020
40. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ERDÉSZETI GÉPÉSZTECHNIKAI ISMERETEK 2020
41. MEZŐGAZDASÁGI ISMERETEK 2020
42. NÉPZENÉSZ-ISMERETEK 2020
43. NYOMDAIPARI TECHNIKAI ISMERETEK 2020
44. OPTIKAI ISMERETEK 2020
45. PEDAGÓGIAI ISMERETEK 2020
46. POSTAFORGALMI ISMERETEK 2020
47. RENDÉSZETI ÉS KÖZSZOLGÁLATI ISMERETEK 2020
48. SPORT ISMERETEK 2020
49. SZOCIÁLIS ISMERETEK 2020
50. SZÓRAKOZTATÓZENÉSZ-ISMERETEK 2020
51. TÁNCOS ISMERETEK 2020
52. TÁVKÖZLÉSI ISMERETEK 2020
53. TURISZTIKAI ISMERETEK 2020
54. ÚT-, VASÚT- ÉS HÍDÉPÍTÉSI ISMERETEK 2020
55. VASÚTGÉPÉSZETI ISMERETEK 2020
56. VASÚTÜZEMI KÖZLEKEDÉSI, SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI ISMERETEK 2020
57. VEGYÉSZ ISMERETEK 2020
58. VEGYIPARI ISMERETEK 2020
59. VENDÉGLÁTÓIPARI ISMERETEK 2020
60. VÍZÜGYI ISMERETEK 2020