Hatályos törvények

Csak a Magyar Közlöny elektronikus változatában megjelent jogszabályszövegek tekinthetők hitelesnek.

LetöltésHatályos *Hatályba lépésKözlöny száma
1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 2016. IX. 30-tól 1991. III. 1. 1991/20
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 2016. XI. 5-től 1992. VII. 1. 1992/56
1993. évi XLVI. törvény a statisztikáról (a végrehajtásáról szóló 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben) 2016. I. 1-től 1993. V. 15. 1993/60
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről1 a végrehajtására kiadott 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben 2016. VIII. 1-től 1998. I. 1. 1997/68
1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 2016. VII. 1-től 1998. I. 1. 1997/68
1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról 2016. VII. 28-tól 1999. IX. 1. 1999/61
1999. évi CXXI. törvény a gazdasági kamarákról 2016. VII. 1-től 2000. XI. 1. 1999/120
2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről 2016. XI. 30-tól 2002. I. 1. 2001/153
2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2016. X. 24-től 2004. I. 1. 2003/156
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2016. VII. 1-től 2005. XI. 1. 2004/203
2007. évi CI. törvény a döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról 2013. I. 1-től 2007. VII. 25. 2007/92
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2016. VII. 1-től 2011. VII. 27. 2011/88
2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról 2016. IX. 1-től 2012. I. 1. 2011/87
2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 2016. IX. 1-től 2012. I. 1. 2011/160
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 2016. XI. 30-tól 2012. IX. 1. 2011/162
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 2016. IX. 30-tól 2011. XII. 31. 2011/164
2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 2016. XI. 30-tól 2012. I. 1. 2011/165
2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 2016. VI. 18-tól 2013. VII. 2. 2013/96
2014. évi XX. törvény Magyarország minisztériumainak felsorolásáról 2015. X. 13-tól 2013. VI. 6. 2014/75

 

Hatálytalan törvények


* Hatályos, a módosításokkal egységes szerkezetben