Refernet-Hungary Facebook

  Szakképzés Észtországban

   

  Észtországban a szakoktatás és -képzés az Oktatási és Kutatási Minisztérium hatáskörébe tartozik, és kritikus jelentőségű a rugalmas és képzett munkaerő-állomány biztosításához, amely képes alkalmazkodni a munkaerőpiaci változásokhoz. A nyolc szintű észt képesítési keretrendszer szakmai standardjai mind eredményalapúak, és ezek képezik a szakképzési tantervek alapját. A szakképzési politika fejlesztésébe és végrehajtásába bevonják a szociális partnereket, segítve ezzel a munkaerőpiaci szükségletekre való reagálást. A szociális partnerek részt vesznek a nemzeti szakmai tanácsokban, és közreműködnek a szakképzéssel kapcsolatos jogszabályok, többek között a tantervek elkészítésében. Iskolai szinten képviselőik a szakképzési intézmények tanácsadó szerveihez tartoznak.

  Az előzetes tanulás és a munkatapasztalatok elismerése javította a szakképzéshez való hozzáférést a különféle tanulmányi és szakmai hátterű tanulók számára. A szakképzési infrastruktúrát nemrégiben korszerűsítették.

  A szakképzési intézmények alap- és továbbképzési programokat egyaránt kínálnak. A szakmai alapképzés az észt képesítési keretrendszer (és az európai képesítési keretrendszer, EKKR) második, harmadik, negyedik és ötödik szintjén áll rendelkezésre. A tanulók választhatnak, hogy teljes idős tanulmányokat folytatnak-e (a tanuló által végzett önálló munka a tanulási mennyiség kevesebb mint fele), vagy olyan tanulmányokat, amelyek esetében a hangsúly az önálló tanuláson van, és kisebb a konzultációs órák száma (nemzeti környezetben ezt „nem helyben folytatott” tanulmányoknak nevezik). A teljes idős tanulmányok a következő formákban állnak rendelkezésre: a) iskolai alapú pályák, amelyek esetében a munkaalapú tanulás aránya legfeljebb 70%, és b) tanulószerződéses gyakorlati képzés. A szakképzésben részt vevő tanulók számára pénzügyi segítség is rendelkezésre áll, garantálva ezzel az oktatáshoz való egyenlő hozzáférést, a tanulók társadalmi-gazdasági körülményeire való tekintet nélkül.

  A második és a harmadik szinten nincsenek minimális felvételi követelmények, de a beiratkozáshoz a tanulóknak legalább 17 évesnek kell lenniük. A tanterveket úgy alakítják ki, hogy az egyszerű foglalkozásokban megfeleljenek a munkaerőpiaci igényeknek. A negyedik szintű tanulmányok megkezdéséhez rendszerint befejezett alapfokú tanulmányok szükségesek, de a 22 év feletti, alapfokú végzettséggel nem rendelkezők esetében kivételeket (az ISCED 354 programoknál) határoztak meg. E szint programjai bonyolultabb munkakörök betöltéséhez szükséges készségekkel vértezik fel a tanulókat.

  Lehetőség van az ISCED 351 és 354 szintű szakképzési programokban való részvételre is, amely utóbbit felső középfokú szakképzésnek nevezik. A középfokú szakképzésben szerzett képesítéssel a végzettek bejuthatnak a felsőoktatásba, feltéve, hogy megfelelnek a felvételi követelményeknek. Ez szükségessé teheti, hogy a tanulók olyan állami vizsgákat tegyenek le, amelyek kötelezőek az általános képzésben részt vevő végzettek számára: az erre való felkészülést segítendő a középfokú szakképzés végzettjei opcionálisan egy további évet tölthetnek az általános képzésben. A felső középfokú oktatás az EKKR 5. szintjébe tartozó szakmai alapképzésekhez nyújt hozzáférést (ISCED 454). E posztszekunder programok a műszaki és kapcsolódó szakmákra készítik fel a tanulókat.

  Szakmai továbbképzésre az EKKR 4. és 5. szintjén van lehetőség. A beiratkozáshoz a tanulóknak a befejezett felső középfokú tanulmányokon túlmenően a szakképzésben szerzett képesítéssel vagy a releváns kompetenciákkal kell rendelkezniük.

  Az észt jogszabályok nem ismerik a felsőfokú szakképzést, noha a felsőoktatás első ciklusa akadémiai és szakmai jellegű ágakat egyaránt magában foglal. Ezek az általános és a szakmai középfokú oktatásban végzettek számára, valamint a posztszekunder szakképzés végzettjei számára egyaránt hozzáférhetők.

  A nem formális szakmai továbbképzés a felnőttoktatásról szóló törvény által szabályozott felnőttképzés része. Ennek formája, időtartama és tartalma sokféle lehet. A költségeket rendszerint a tanulók vagy a munkaadók fedezik, jóllehet az ESZA által finanszírozott felnőtteknek szóló tanfolyamok ingyenesek a tanulók számára. Az ezekben való részvétel hozzávetőlegesen 50%-kal nagyobb. A képzést közbeszerzés útján kijelölt szakképzési intézmények nyújthatják.

  A szakképzés megkülönböztető jegyei

  Szakképzési programokat nemcsak észt, hanem más nyelveken is kínálnak. A 2017/18-as évben a szakképzésben részt vevő tanulók 78,5%-a észt, 21,5%-a orosz, 0,02%-a pedig angol nyelven tanult. Az idegen nyelvű tantervek esetében kötelezők az észt nyelvórák. A felső középfokú szakképzés (ISCED 354) elvégzéséhez az idegen ajkú tanulóknak állami észt nyelvvizsgát kell tenniük, vagy észt nyelven kell szakmai vizsgát tenniük. A cél a végzettek elégséges nyelvi készségekkel való felvértezése ahhoz, hogy észt nyelvű munkakörnyezetben tudjanak szakmai tevékenységet folytatni.

  Jóllehet a szakképzésben részt vevő tanulók száma folyamatosan csökken, a felnőtt résztvevők (25 év felettiek) aránya a szakmai alap- és továbbképzésben 2010/11 óta több mint kétszeresére nőtt, és 2017/18-ban elérte a szakképzésben részt vevő teljes sokaság 35,3%-át. Ez megfelel a demográfiai trendeknek, de a változó munkaerőpiaci szükségleteket is tükrözi. A szakképzésbe belépő egyetemi diplomás felnőttek aránya szintén nő 2010 óta.

  A munkaalapú tanulás részaránya a szakképzési programokban a képzés típusától függően 35% és 70% között mozog. Ez rendszerint egyenlően oszlik meg az iskolai műhelyek és a munkahelyi tanulás között, és meghatározott célú munka- és tanulmányi feladatokat foglal magában.

  Az alapfokú oktatást elvégzők többsége az általános középfokú oktatásban folytatja tanulmányait, de a kormány célja, hogy 2020-ig növelje a szakképzésbe beiratkozó tanulók arányát. A tanulmányi útvonalak terén régiónként és nemek szerint nagyon eltérőek a preferenciák. Az alapfokú és a felső középfokú oktatás sok végzettje több évvel a végzés után dönt a szakképzés mellett; a fiatalok 38%-a az alapfokú iskola elvégzése után három éven belül eljut a szakképzésbe.

  Kihívások és szakpolitikai válaszok

  Tavaly nem változott azoknak a 25 és 64 év közötti felnőtteknek a százalékaránya, akik nem rendelkeznek sem szakmai, sem felsőoktatásban szerzett képesítéssel (2016-ban 28,5%, 2017-ben pedig 28,6%); a cél ennek az aránynak a 25% alá csökkentése 2020-ig. Több intézkedés indult azzal a céllal, hogy az előzetes szakmai képesítéssel nem rendelkező felnőtteket a formális oktatásba való visszatérésre bátorítsák.

  A szakképzés korai elhagyása jelentős probléma. Az oktatást és a képzést korán elhagyók 10,8%-os arányához képest a szakmai alapképzés első évében kilépők aránya 2016-ban és 2017-ben is 22,4% volt; a cél ennek az arányban a 20% alá csökkentése 2020-ig. A korai iskolaelhagyás megelőzése érdekében karrier-tanácsadási szolgáltatások és különféle egyéb intézkedések is rendelkezésre állnak. Az iskoláktól is elvárják, hogy nagyobb felelősséget vállaljanak e területen. A legrászorulóbb tanulók szakképzési programokban való benntartása kihívást jelent.

  Az egész életen át tartó tanulásban való részvétel a 2005-ös 6%-ról 2017-re 17,3%-ra emelkedett. A cél ennek az aránynak a 20%-ra való növelése 2020-ig, és a szakképzés egyre nagyobb szerepet játszik ennek elérésében. Az 55 és 64 év közöttieken belül azoknak az aránya, akik részt vettek az egész életen át tartó tanulásban, 2017-ben 8,5%-ot tett ki; ez alacsony a 25 és 34 év közötti korcsoport – a legnagyobb részvételi aránnyal büszkélkedő csoport – 27,6%-os értékéhez képest. A szakpolitikai intézkedések az iskolarendszeren kívüli oktatáshoz, a kulcskompetenciákat fejlesztő tanfolyamokhoz, a karrierszolgáltatásokhoz való hozzáférés szélesítésére és a felnőttek iskolarendszerű oktatásban való részvételének megkönnyítésére irányulnak, a részvételi arányok növelése céljából.

  A tanulószerződéses gyakorlati képzésben való részvétel 2016/17 óta jelentősen nő, és immár a szakképzésben részt vevő tanulók 7%-át teszi ki.

  További információ a következő linken található: Spotlight on VET Estonia

   

  Legfrissebb hírek

  • Magyar aranyérmes bútorasztalos a WorldSkills 2019 versenyen

   Magyar fiatal lett a világ legjobb bútorasztalosa a Kazanyban rendezett WorldSkills verseny döntőjén. Simon Krisztián aranyérme mellett további tizenegy Kiválósági Érmet szereztek a magyar szakképzésben tanuló diákok. A magyar csapat minden második tagja éremmel tért haza Oroszországból. A 2019. augusztus 22-27. között megrendezett 45. WorldSkills versenyen 22 szakmában 24 versenyző képviselte Magyarországot. A szakképzés olimpiájaként számon tartott eseményen Simon Krisztián bútorasztalos aranyérmet szerzett. A Veszprémi Szakképzési Centrum frissen végzett diákja már állt a dobogó legfelső fokán a tavaly szeptemberben, Budapesten megrendezett EuroSkills-en. A világdöntőre, ahogy a korábbi versenyekre is, Fekete Zoltán, a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum tanára készítette fel a versenyzőt.

   Forrás: a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal honlapja

   További információ a következő linken olvasható: Világelső a magyar asztalos szakképzés

    
  • Cedefop Fotópályázat 2019 – „Mondd el a történeted!”

    

    

   Az Európai Unió és a Cedefop (Európai Szakképzés-fejlesztési Központ) negyedik alkalommal hirdeti meg fotópályázatát a szakképzésben tanuló diákok számára. A sikeres pályázónak olyan élményalapú pályamunkát kell benyújtania, mely kapcsolódik a szakképzés világához.

   A pályázat során a résztvevőknek egy 4-5 fotóból álló fényképes történetet kell készíteniük, melyet egy rövid, legfeljebb 100 szóból álló leírással kell kiegészíteni, bemutatva a munkájuk mögött álló koncepciójukat. A pályázat során kizárólag a szakképzésben vagy felnőttképzésben tanuló diákok, hallgatók által indított csapatok jelentkezését várják.

   A 2018. évi rendkívül sikeres pályázati felhívásra 18 ország több mint 100 csapata nevezett.

    
  • „Szakma Sztár Fesztivál”: elődöntő az Audi Hungariánál

   Az AUDI HUNGARIA Zrt. Projekt- és Tréningközpontja adott otthont a „Szakma Sztár Fesztivál” elődöntőjének az autóipari szakmákban. A versenyre az ország 43 szakképző iskolájából érkeztek tanulók, akik nyolc autóipari szakmában tapasztalt zsűri előtt mérték össze tudásukat. Az Audi Hungaria és partneriskolái duális képzésének hat tanulója indult a megmérettetésen. 

   • 67 szakmunkástanuló 8 autóipari szakmában mérte össze tudását az Audi Hungaria Projekt- és Tréningközpontjában

   • Dr. Knáb Erzsébet, a vállalat személyügyért és szervezetért felelős igazgatósági tagja: „Duális szakképzésünkben a legmodernebb technológiákat megismerve sajátítják el a tanulók az autóipari szakmákat.”

    

  H-1089 Kálvária tér 7
  Budapest, Magyarország

  Telefon: (+36 1) 477-5600

  Email:  gomorineoj@nive.hu

  © 2016 ReferNet Magyarország
  Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in C:\inetpub\wwwroot\nive\site\refernet\modules\mod_menu\helper.php on line 97