Az oktatási miniszter 10/2003. (IV.28.) OM rendelete a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet módosításáról

MAGYAR KÖZLÖNY 2001/28. szám, II. kötet

Az állományok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges.

MEGNEVEZÉSOLDAL
Tartalomjegyzék
69-70
I. Általános rendelkezések
71-72
II. Szakközépiskolák számára szakmai orientáció, szakmacsoportos alapozó oktatás kerettantervi programjai
1. Szakmai orientáció (9-10. évfolyamok)
73
Szakmai orientáció a humán és a gazdasági-szolgáltatási szakterületre
74-81
Szakmai orientáció az agrár és a gazdasági-szolgáltatási szakterületre
82-87
Szakmai orientáció a humán szakterületre
88-94
Szakmai orientáció a műszaki szakterületre
95-101
Szakmai orientáció a gazdasági-szolgáltatási szakterületre
102-108
Szakmai orientáció az agrár szakterületre
109-115
Szakmai orientáció választható szakterületi és szakmacsoportos modulokkal
116-119
2. Szakmacsoportos alapozó oktatás (11-12. évfolyamok)
120-
Szakmacsoportos alapozó oktatás az egészségügy szakmacsoportra
120-131
Szakmacsoportos alapozó oktatás a szociális szolgáltatások szakmacsoportra
132-142
Szakmacsoportos alapozó oktatás az oktatás szakmacsoportra
143-153
Szakmacsoportos alapozó oktatás a művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportra
154-163
Szakmacsoportos alapozó oktatás az egyéb szolgáltatások szakmacsoportra
164-173
Szakmacsoportos alapozó oktatás a gépészet szakmacsoportra
174-188
Szakmacsoportos alapozó oktatás az elektrotechnika-elektronika szakmacsoportra
189-199
Szakmacsoportos alapozó oktatás az informatika szakmacsoportra
200-211
Szakmacsoportos alapozó oktatás a vegyipar szakmacsoportra
212-221
Szakmacsoportos alapozó oktatás az építészet szakmacsoportra
222-234
Szakmacsoportos alapozó oktatás a könnyűipar szakmacsoportra
235-246
Szakmacsoportos alapozó oktatás a faipar szakmacsoportra
247-255
Szakmacsoportos alapozó oktatás a nyomdaipar szakmacsoportra
256-265
Szakmacsoportos alapozó oktatás a közlekedés szakmacsoportra
266-276
Szakmacsoportos alapozó oktatás a környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoportra
277-290
Szakmacsoportos alapozó oktatás a közgazdaság szakmacsoportra
291-300
Szakmacsoportos alapozó oktatás az ügyvitel szakmacsoportra
301-307
Szakmacsoportos alapozó oktatás a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportra
308-320
Szakmacsoportos alapozó oktatás a vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportra
321-332
Szakmacsoportos alapozó oktatás a mezőgazdaság szakmacsoportra
333-342
Szakmacsoportos alapozó oktatás az élelmiszeripar szakmacsoportra
343-353
III. Szakiskolák számára pályaorientáció, szakmai előkészítő ismeretek, szakmai alapozás kerettantervi programjai
1. Szakiskolai "A" változat
Pályaorientáció (9. évfolyam)
354-355
Szakmai előkészítés (9. évfolyam)
356
Szakmai előkészítés a humán szakterületre "A" változat
357-361
Szakmai előkészítés a műszaki szakterületre ,,A'' változat
362-364
Szakmai előkészítés a gazdasági-szolgáltatási szakterületre ,,A'' változat
365-368
Szakmai előkészítés az agrár szakterületre ,,A'' változat
*369-372
Szakmai előkészítés a humán és a gazdasági-szolgáltatási szakterületre ,,A változat''
373-378
Szakmai előkészítés az agrár és a gazdasági-szolgáltatási szakterületre ,,A'' változat
379-383
Szakmai előkészítés a négy szakterületre ,,A'' változat
384-388
Szakmai alapozás (10. évfolyam)
389
Szakmai alapozás az egészségügy, szociális szolgáltatások szakmacsoportra ,,A2'' változat
390-397
Szakmai alapozás az oktatás szakmacsoportra ,,A2'' változat
398-403
Szakmai alapozás a művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportra ,,A2'' változat
404-410
Szakmai alapozás az egyéb szolgáltatások szakmacsoportra ,,A2'' változat
411-417
Szakmai alapozás a gépészet szakmacsoportra ,,A1'' változat
418-422
Szakmai alapozás a gépészet szakmacsoportra ,,A2'' változat
423-427
Szakmai alapozás az elektrotechnika-elektronika szakmacsoportra ,,A2'' változat
428-433
Szakmai alapozás a vegyipar szakmacsoportra ,,A1'' változat
434-438
Szakmai alapozás a vegyipar szakmacsoportra ,,A2'' változat
439-443
Szakmai alapozás az építészet szakmacsoportra ,,A1'' változat
444-451
Szakmai alapozás az építészet szakmacsoportra ,,A2'' változat
452-460
Szakmai alapozás a könnyűipar szakmacsoportra ,,A2'' változat
461-465
Szakmai alapozás a faipar szakmacsoportra ,,A2'' változat
466-471
Szakmai alapozás a nyomdaipar szakmacsoportra ,,A2'' változat
472-477
Szakmai alapozás a közlekedés szakmacsoportra ,,A1'' változat
478-483
Szakmai alapozás a közlekedés szakmacsoportra ,,A2'' változat
484-490
Szakmai alapozás a környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoportra ,,A2'' változat
491-495
Szakmai alapozás a gazdasági-szolgáltatási szakterületre ,,A2'' változat
496-500
Szakmai alapozás a mezőgazdaság szakmacsoportra ,,A2'' változat
501-505
Szakmai alapozás az élelmiszeripar szakmacsoportra ,,A2'' változat
506-510
2. Szakiskolai "B" változat
Szakmai előkészítés a humán szakterületre ,,B'' változat
511-516
Szakmai előkészítés a műszaki szakterületre ,,B'' változat
517-520
Szakmai előkészítés a gazdasági-szolgáltatási szakterületre ,,B'' változat
521-525
Szakmai előkészítés az agrár szakterületre ,,B'' változat
526-530
Szakmai előkészítés a humán és a gazdasági-szolgáltatási szakterületre ,,B'' változat
531-536
Szakmai előkészítés az agrár és a gazdasági-szolgáltatási szakterületre ,,B'' változat
537-542
Szakmai előkészítés a négy szakterületre ,,B'' változat
543-548
Szakmai alapozás (10. évfolyam)
549
Szakmai alapozás az egészségügy, szociális szolgáltatások szakmacsoportra ,,B'' változat
550-556
Szakmai alapozás az oktatás szakmacsoportra ,,B'' változat
557-561
Szakmai alapozás a művészet, közmüvelödés, kommunikáció szakmacsoportra ,,B'' változat
562-566
Szakmai alapozás az egyéb szolgáltatások szakmacsoportra ,,B'' változat
567-574
Szakmai alapozás a gépészet szakmacsoportra ,,B'' változat
575-579
Szakmai alapozás az elektrotechnika-elektronika szakmacsoportra ,,B'' változat
580-586
Szakmai alapozás a vegyipar szakmacsoportra ,,B'' változat
586-590
Szakmai alapozás az építészet szakmacsoportra ,,B'' változat
591-598
Szakmai alapozás a könnyűipar szakmacsoportra ,,B'' változat
599-604
Szakmai alapozás a faipar szakmacsoportra ,,B'' változat
605-609
Szakmai alapozás a nyomdaipar szakmacsoportra ,,B'' változat
610-615
Szakmai alapozás a közlekedés szakmacsoportra ,,B'' változat
616-621
Szakmai alapozás a környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoportra ,,B'' változat
622-626
Szakmai alapozás a gazdasági-szolgáltatási szakterületre ,,B'' változat
627-631
Szakmai alapozás a mezőgazdaság szakmacsoportra ,,B'' változat
632-636
Szakmai alapozás az élelmiszeripar szakmacsoportra ,,B'' változat
637-641