Tisztelt Kedvezményezett!


A Szakképzési Hídprogramban részt vevő tanulók ösztöndíjáról, valamint a részt vevő pedagógusok pótlékáról szóló 322/2016. (X. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rend.) 6. § (5) bekezdése alapján a szakképző iskola (centrum, szakképző iskola) az adott félévre kapott támogatásról köteles elszámolni.
A 2017. szeptember 1. - 2018. január 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan kitöltött, a Korm. rend. 3. melléklet szerinti - alábbiakban található - elszámoló lapot, a következő félévre vonatkozó - alábbiakban található - igénybejelentő adatlappal együtt köteles benyújtani a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal felé 2018. február 15-ig.

Az igénylés és elszámolás benyújtásával, az ösztöndíj folyósításával kapcsolatos tudnivalókat az alábbi tájékoztató tartalmazza. Kitöltés előtt kérjük az alábbi Kitöltési útmutatókat szíveskedjenek figyelmesen elolvasni.


A támogatás elszámolásához, valamint igényléséhez szükséges adatlapok, dokumentumok:

 


Tisztelt Kedvezményezett!


A Szakképzési Hídprogramban részt vevő tanulók ösztöndíjáról, valamint a részt vevő pedagógusok pótlékáról szóló 322/2016. (X. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rend.) 6. § (5) bekezdése alapján a szakképző iskola (centrum, szakképző iskola) az adott félévre kapott támogatásról köteles elszámolni.
A 2017. február 1. - 2017. augusztus 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan kitöltött, a Korm. rend. 3. melléklet szerinti - alábbiakban található - elszámoló lapot, a következő félévre vonatkozó - alábbiakban található – igénybejelentő adatlappal együtt köteles benyújtani a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal felé 2017. szeptember 15-ig.

Az igénylés és elszámolás benyújtásával, az ösztöndíj folyósításával kapcsolatos tudnivalókat az alábbi tájékoztató tartalmazza. Kitöltés előtt kérjük az alábbi Tájékoztatót figyelmesen elolvasni szíveskedjenek.


A támogatás elszámolásához, valamint igényléséhez szükséges adatlapok, dokumentumok:

 


Tisztelt Kedvezményezett!


A Szakképzési Hídprogramban részt vevő tanulók ösztöndíjáról, valamint a részt vevő pedagógusok pótlékáról szóló 322/2016. (X. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rend.) 6. § (5) bekezdése alapján a szakképző iskola (centrum, szakképző iskola) az adott félévre kapott támogatásról köteles elszámolni. A 2016. szeptember 1.- 2017. január 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan kitöltött, a Korm. rend. 3. melléklet szerinti - alábbiakban található - elszámoló lapot, a következő félévre vonatkozó - alábbiakban található – igénybejelentő adatlappal együtt köteles benyújtani a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal felé 2017.február 15-ig.

Az igénylés és elszámolás benyújtásával, az ösztöndíj folyósításával kapcsolatos tudnivalókat az alábbi tájékoztató tartalmazza. Kitöltés előtt kérjük az alábbi Tájékoztatót figyelmesen elolvasni szíveskedjenek.

 

Tisztelt Érdeklődők!

 

A Magyar Közlöny 2016. évi 165. számában megjelent, a Szakképzési Hídprogramban részt vevő tanulók ösztöndíjáról, valamint a részt vevő pedagógusok pótlékáról szóló 322/2016. (X. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet).

A Szakképzési Hídprogram közreműködő szakképző iskola (szakképzési centrum vagy szakképző iskola) a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprésze terhére a pedagógus pótlék és a tanulói ösztöndíj biztosításának céljából támogatásra jogosult. A szakképző iskolát az ösztöndíj folyósításából eredő többletfeladatai ellátására és az ezzel összefüggésben felmerülő költségek fedezetére az általa kifizetett ösztöndíj 2 százalékának megfelelő lebonyolítási díj illeti meg. A szakképző iskola a Korm. rendeletben meghatározott feladatai ellátásához szükséges forrás igényléséhez a Korm. rendelet 2. melléklet szerinti igénylő lapot 2016. november 11. napjáig köteles benyújtani a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: NSZFH) részére. A benyújtott igénylés alapján az NSZFH támogatási szerződést köt a szakképző iskolával. Az NSZFH a támogatási szerződés alapján és a Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével az adott félévre vonatkozóan előfinanszírozással biztosítja a támogatást. A Szakképzési Hídprogramban a képzések 2016. szeptember 1-jétől indulnak, ekkortól jogosultak a programban részt vevő tanulók ösztöndíjra, illetve a részt vevő pedagógusok a Korm. rendelet szerinti pótlékra.


A támogatási igény benyújtásával, az ösztöndíj folyósításával kapcsolatos tudnivalókat az alábbi tájékoztató tartalmazza.


A támogatás igényléséhez, a támogatási szerződések megkötéséhez szükséges adatlapok, dokumentumok