Főmenü

GINOP 6.2.2 projekt

Hírek


További részletes információkat, és a szakmai előrehaladáshoz kapcsolódó tartalmakat a kiemelt projekt weboldalán talál: www.jovotformalunk.nive.hu

A digitális oktatás technikai lehetőségei


Lezárult a Jó gyakorlat pályázat
https://jovotformalunk.nive.hu/hirek/lezarult-a-jo-gyakorlat-palyazat

Gyakorló kompetenciamérési tesztek érhetők el a diákoknak
https://jovotformalunk.nive.hu/hirek/gyakorlo-kompetenciameresi-tesztek-erhetok-el-a-diakoknak

Harmadik alkalommal mértük a diákok kompetenciáit
https://jovotformalunk.nive.hu/hirek/harmadik-alkalommal-mertuk-a-diakok-kompetenciait

Együttműködés a szakképzési fejlesztések megvalósulása érdekében
https://jovotformalunk.nive.hu/hirek/egyuttmukodes-a-szakkepzesi-fejlesztesek-megvalosulasa-erdek

Folytatódnak a vezetői attitűdformáló képzések
https://jovotformalunk.nive.hu/hirek/folytatodnak-a-vezetoi-attitudformalo-kepzesek


GINOP-6.2.2-VEKOP/15-Informatikai fejlesztés – NEPTUN-KRÉTA Tanulói Monitoring (ESL modul) rendszermodul kialakítása, bevezetése és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó dokumentum

2018.10.30


Magyarország Kormányának felhívása a szakképzésben tanulók végzettség nélküli elhagyásának csökkentésére és az alapkészségek fejlesztésének támogatására

2018.10.16

Országos alapkészség- és kompetenciamérést bonyolított le az NSZFH

2018.09.25

2018. szeptember 25-én az ország valamennyi szakképzési intézményében, valamint az Agrárminisztériumi konzorciumok intézményeiben egyidejűleg alapkészség- és kompetenciamérés valósult meg a GINOP-6.2.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú „A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése” elnevezésű kiemelt projekt keretében.

GINOP-6.2.3 nyitórendezvényen jártunk Berettyóújfaluban

2018.09.01

2018. augusztus 28-án megtartotta első sajtónyilvános rendezvényét a GINOP-6.2.3-17-2017-00006 azonosító számú „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” elnevezésű projekt, amely a Berettyóújfalui Szakképzési Centrumban valósul meg 550 millió forint uniós finanszírozású támogatási összegből.

Sajtónyilvános rendezvényt tart a GINOP-6.2.2 kiemelt projekt

2017.05.02

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a GINOP-6.2.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú „A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése” elnevezésű kiemelt projekt sajtónyilvános rendezvényt tart 2017. május 3-án 10 órakor a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 1089 Budapest, Baross utca 133. szám alatt lévő épületének konferenciateremében.

A rendezvényen történő részvétel térítésmentes, minden érdeklődő számára nyitott, de regisztrációs kötelezettséggel jár.

Módosult „A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése" című kiemelt projekt felhívása

2017.05.02

2017. március 30-án módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent GINOP-6.2.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú „A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése" című kiemelt projekt felhívása. Az új felhívásban átalakításra és áttervezésre került a megvalósítandó feladatok köre.

Változott továbbá a projekt felhasználható keretösszege, ami 2,8 milliárd forintra emelkedett. A támogatási összeg két forrásból tevődik össze: a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében maximum 2 033 360 000 forint, a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében pedig maximum 766 640 000 forint kerül elkülönítésre a megvalósításhoz.

A keretemelés által lehetőség nyílik a támogatható tevékenységek bővítésére, valamint a projekt célcsoportjának köre kiegészül a Földművelésügyi Minisztérium fenntartásában álló szakképző intézményekkel.

A kiemelt projekt fizikai befejezésének dátuma 2020. december 31-re módosult.
GINOP-6.2.2 kiemelt projekt indító sajtóközlemény

ÚJ, A SZAKKÉPZÉST TÁMOGATÓ PROJEKT INDUL AZ NSZFH-NÁL

2016.12.07

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal GINOP-6.2.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú „A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése” című kiemelt projektje 2016. július 1-jével indult. A program arra hivatott, hogy az Európa 2020 stratégia oktatási célkitűzésével összhangban a végzettség nélküli iskola elhagyók számát csökkentse, a szakképző intézmények kulcskompetencia-fejlesztő tevékenységét támogassa, az alapkészségek fejlesztését segítő eszközrendszert kidolgozza, a szakképzés eredményességét javítsa, valamint az iskolai teljesítményt növelje az egész életen át tartó tanulásra való képesség érdekében. A projekt az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg, költségvetése 1,8 milliárd forint.

Hazánkban a végzettség nélküli iskolaelhagyás a szakképzés területén közel 30%-os. A GINOP-6.2.2 projekt célja a szakképzés presztízsének helyreállítása valamint a szakképzésből lemorzsolódó diákok arányának 10% alá csökkentése. A projekt keretében megvalósuló fejlesztések hozzájárulnak a szakképzés minőségének, hatékonyságának és eredményességének javításához, a szakképzésben tanulók végzettségi szintjének és továbbtanulási esélyeinek növeléséhez. A GINOP-6.2.2 projekt egy nagyobb ívű átalakítási folyamat egyik első eleme, amelyre építve az elkövetkező években a szakképzési rendszer átfogó fejlesztése valósul meg.

A GINOP-6.2.2 nagy hangsúlyt fektet az intézményfejlesztésre és a lemorzsólódás problémakörére. Ennek keretében az országban található 44 szakképzési centrum vezetőit készíti fel arra, hogy a korai iskolaelhagyás okait közösen feltárják, előkészítsék a módszertani fejlesztések, illetve a máshol bevált jó gyakorlatok adaptálását. A projekt három fő tevékenység köré („Módszertani fejlesztések és együttműködések”, „Intézményfejlesztés”, „Informatikai fejlesztés, eszközbeszerzés”) szerveződve segíti a problémák megoldását, több oldalról támogatva a szak- és felnőttképzés fejlesztését. Megvalósulása jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a szakképzésben dolgozó szakemberek olyan fejlesztések részesei legyenek, amelyek a tanulói, a pedagógiai, és végső soron az intézményi eredményességet nagymértékben növelik.

A módszertani fejlesztések és együttműködések tevékenység a GINOP-6.2.2 projekt fő céljain belül a szakképzés minőségének javítása, korszerűsítése érdekében tesz lépéseket, és az alapkészségek fejlesztéséhez (anyanyelvi írás és olvasás, anyanyelvi szakmai szövegalkotás és szövegértés, számolási és digitális készség, valamit idegennyelvi készség) kapcsolódó módszertanokat alakít ki. Az intézményfejlesztési tevékenység hangsúlyos feladata a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzését célzó helyi feltételrendszer kialakításának támogatása, koordinálása Magyarország 44 szakképzési centrumában. Az Informatikai fejlesztések, eszközbeszerzés tevékenységkeretében valósul meg az az informatikai igényfelmérés, amely kiterjed az elméleti és a gyakorlati oktatások helyszíneire. Emelett, elemzik az informatikai hálózatokat, a hardver és szoftverellátottság feltételeit, valamint a szakmai feladatellátást segítő alkalmazásokat. A projektről részletesebb információk a www.nive.hu weboldalon a „Projektek” menüpont alatt találhatók. 

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal GINOP-6.2.2-VEKOP-15-2016-00001 KIEMELT PROJEKT H-1089 BUDAPEST, BAROSS UTCA 133. E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.
SSL tanusítvány

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
H-1089 Budapest, Kálvária tér 7.