Szakképzési szakértők felkészítése a szakképzési változásokra
Tájékoztató napok az NFA képzési alaprészből finanszírozott 7/2012. számú támogatási szerződés keretében


2011- 2012-ben számos változás következett be a szakképzés szabályozási strukturális és finanszírozási rendszerében. Ennek következtében szükségszerű vált a szakképzési szakértők képzése, hiteles tájékoztatása a tartalmi és operatív munkában bekövetkező változásokról, amely hozzájárul szakértői munkájuk magas színvonalú elvégzéséhez.

A szakképzési szakértők felkészítése a szakképzési változásokra program célja a szakképzés jogi rendszerében, struktúrájában, finanszírozásában és ellenőrző mechanizmusaiban bekövetkezett változások tükrében a szakképzési szakértők felkészítése a szakértői feladatok ellátására.

A felkészítő programok célcsoportja: Felnőttképzési szakértők, vizsgaelnökök, kamarai szakképzési szakértők, szakképzési szakértők, TÁMOP fejlesztésben résztvevő szakértők, minisztériumok szakképzési szakértői, kormányhivatalok képzési, intézményi és ellenőrzési folyamataival foglalkozó tisztségviselői, szakképző intézmények vezetői, elméleti és gyakorlati oktatói, szakmai vizsgák szervezői, a duális képzésben résztvevő gyakorlati helyek oktatói, képviselői.

2014. február 1 és április 18 között a felkészítő programok 8 alkalommal budapesti helyszínen, és 22 alkalommal főleg az ország megyeszékhelyein valósultak meg.

A program keretében 30 db interaktív felkészítés zajlott a következő tematikával:

  • A szakképzés és felnőttképzés jogi szabályozása
  • Sajátos nevelési igényű tanulók a szakképzésben
  • A duális képzés magyarországi szervezése
  • A szakképzési tantervek kidolgozása és bevezetése
  • Az új komplex vizsgarendszer
  • Szakképzési megállapodások, szakmaszerkezeti döntések


Az előadások és a tájékoztató napokra készült „A szakképzés szabályozása” című tájékoztató füzet az alábbiakban tölthető le: