A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet 1996 óta foglalkozik a hátrányos helyzetű fiatalok helyzetével. Évente két alkalommal vizsgálja a szakiskola 9-10. évfolyamán tanuló fiatalok létszámának alakulását, lemorzsolódási és bukási adataikat.

A kutatás eredményét részletekben több kutatási jelentés is tartalmazta. A következő táblázatok a 2002/2003. tanévtől az országos adatokat megyék szerinti bontásban tartalmazzák. Hangsúlyozni kell azonban, hogy az adatgyűjtés egyik évben sem lehetett teljes körű, mivel az iskolák adatszolgáltatása mindvégig önkéntes volt. Valamennyi táblázat utolsó oszlopa tartalmazza az adatot szolgáltató iskolák számát megyénként. A szakképző iskolák többsége rendszeresen küldi a kért adatokat. Az adatküldők számának csökkenését elsősorban az intézmények életében bekövetkező változások, az iskolák összevonása, megszüntetése okozza. (Egy alkalommal szünetelt az adatfelvétel: a 2004-05-ös tanév év végén)

 

NSZFI Kutatásszervezési és fejlesztési osztály

 

Mérési időszakok és azok eredményei

A mérésekkel kapcsolatos kutatási jelentések