2017. május 4.

Tisztelt Kedvezményezettek!


Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról szóló 252/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet elődjeként ismert a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján folyósítandó támogatás pótigénylése és elszámolása az alábbiak szerint lehetséges.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a pótigény benyújtására csak azon Kedvezményezetteknek van lehetőségük, akik 2016. szeptemberében rendelkeztek hatályos támogatási szerződéssel, valamint pótigényüket a 2016.02.01-2016.08.31. közötti időszakra vonatkozóan a 2016. szeptemberében benyújtott igénybejelentő adatlapon feltüntették.

A 2016.02.01-2016.08.31. közötti időszak támogatásának pótigénylését és elszámolását az alábbi nyomtatványok kitöltésével végezhetik el:


A nyomtatványok kitöltéséhez szükséges tudnivalókat az alábbi útmutató tartalmazza:


A mellékelt adatlapokat aláírva, lebélyegezve a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre excel illetve szkennelt formátumban, valamint postai úton a 1437 Budapest, Pf. 761. címre is szíveskedjenek 2017. május 25-ig megküldeni, a borítékon a támogatási szerződésszám feltüntetésével.
Tisztelt Érdeklődők!


Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról szóló 252/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet alapjánfolyósítandó támogatás elszámolása és igénylés 2017. február 1-től megváltozik.

A 2016.09.01 - 2017.01.31 közötti időszak elszámoló adatlapjának, illetve a 2017.02.01 - 2017.08.31. közötti időszak igénybejelentő adatlapjának benyújtási határideje:
2017. február 15.

A támogatási összeg elszámolásával és az új igény benyújtásával kapcsolatos tudnivalókat az alábbi tájékoztató tartalmazza.


A korábbi időszak támogatásának elszámolását és a jelenlegi időszak igénybejelentését az alábbi nyomtatványok kitöltésével végezhetik el.


A nyomtatványok kitöltéséhez szükséges tudnivalókat az alábbi útmutató tartalmazza:


A mellékelt adatlapokat aláírva, lebélyegezve a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mailcímre excel illetve szkennelt formátumban, és postai úton a 1437 Budapest, Pf. 761. címre is szíveskedjenek a fenti határidőig megküldeni, a borítékon a támogatási szerződésszám feltüntetésével!
Közlemény ösztöndíj folyósításáról, igénybejelentésről


A szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló
328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet és az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 136/2014. (IV. 24.) Korm. rendelet rendelkezéseit figyelembe véve tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a 2014. február 01 – 2014. május 31. időszakra vonatkozó elszámolásokat, valamint a 2014. június 01 – 2014. augusztus 31. terjedő időszakra vonatkozó igénybejelentéseket, az eddigi eljárásrendnek megfelelően kell benyújtaniuk.

A 136/2014. (IV. 24.) megjelent Korm. rendelet módosította az elszámolásra és igénybejelentésre vonatkozó határidőket, intézményünk szeptember hónaptól kezdődően vezeti be.

Ennek következtében az adatlapokat 2014. szeptember 1-jétől 2015. január 31-éig terjedő időszakra 2014. szeptember 15-éig, a 2015. február 1-jétől 2015. augusztus 31-éig terjedő időszakra 2015. február 15-éig kötelesek benyújtani az NMH-nak. Fentiek alapján 2014. szeptember 15-ig a 2014. június 01 -2014. augusztus 31. közötti időszak elszámolását, valamint a 2014. szeptember 01. - 2015. január 31. közötti időszak igénybejelentését szükséges majd benyújtani.

Tájékoztató

Az iskolák a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 328/2009. (XII.29.) Korm. rendelet alapján folyósítandó szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra vonatkozó adatbejelentésüket, az igényléseket, valamint elszámolásokat 2012. december 1-jétől az alábbi felület használatával tehetik meg:

 

Tájékoztató: az Oktatási Hivatal honlapján közzé tett RFKB határozatok alapján, az adott régióban a gazdaság által igényelt szakképesítések jegyzéke a 2011/2012. tanév beiskolázási adataira vonatkozóan

 

A 2012/2013-as tanévre vonatkozó RFKB határozatok a gazdaság által az egyes régiókban igényelt szakképesítésekről

 

A 2011/2012-es tanévre vonatkozó RFKB határozatok a gazdaság által az egyes régiókban igényelt szakképesítésekről

 

 

 

Figyelem!

A Köztartozás mentességi és teljességi nyilatkozatból 2 db eredeti példány megküldése szükséges, a megküldéskori (aktuális) dátummal ellátva!

Megváltozott számlaszám!
Magyar Államkincstár NMH NFA területi előirányzat felhasználási keret számlájának száma:

10032000-00320346-70000007

A szakiskolai tanulmányi ösztöndíj folyósításával összefüggő feladatok ellátására kötött támogatási szerződésének 7.1. pontja alapján – figyelemmel az intézményi átszervezésekre – kérjük, hogy a beszedési megbízás érvényesítésére vonatkozó felhatalmazás formanyomtatványt a pénzforgalmi szolgáltató által záradékoltan, cégszerű aláírással ellátva az igénylés/elszámolás benyújtásával egyidejűleg 2 eredeti példányban szíveskedjen benyújtani.

Adatváltozás bejelentése!
Azon intézmények, amelyek 2012. január 1-jétől Kormányhivatalhoz tartoznak, a bekövetkezett változással kapcsolatos bejelentési kötelezettségüknek az adatváltozás bejelentő lapon tehetnek eleget. Az adatváltozás benyújtásával egyidejűleg a következő dokumentumok - minden oldalán - hitelesített másolati példányának benyújtása szükséges: alapító okirat, aláírási címpéldány, érvényes Felhatalmazás, törzskönyvi kivonat (amely tartalmazza a Kormányhivatal adószámát).
Egyéb esetekben (pl. megváltozott a törvényes képviselő személye, változott az intézmény neve, székhelye stb.) az intézmények szintén az adatváltozás bejelentő lap benyújtásával tehetnek eleget bejelentési kötelezettségüknek, a változást alátámasztó dokumentáció - minden oldalán - hitelesített másolati példányának benyújtásával egyidejűleg.

Az adatlapok kitöltéséhez szükséges az ingyenes Adobe Reader program legalább 8.1-es verziója. Az ékezetes karakterek miatt javasoljuk a program magyar nyelvű verziójának letöltését és használatát.
A program letölthető innen: http://get.adobe.com/uk/reader/

A szakiskolai ösztöndíjjal kapcsolatos kérdéseit az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen teheti fel.

 

Adatszolgáltatás a 328/2009. (XII.29.) Korm. rendelet alapján megkötött támogatási szerződés 4.2. pontja alapján: