A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) 59. § (1) bekezdése szerint a tanuló – a duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatás kivételével – ösztöndíjra jogosult.

Az Szkt. 59. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ösztöndíjra az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan az adott szakmára vonatkozóan a szakmai oktatásnak a szakmajegyzékben meghatározott időtartamáig a szakképző intézmény nappali rendszerű olyan szakmai oktatásában tanulói jogviszonyban részt vevő tanuló jogosult, amelyre jogszabály alapján ingyenes részvételre jogosult. A megismételt évfolyamon nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha évfolyamismétlésre kötelezték. Az adott tanév hátralévő részében nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha az igazolatlan mulasztása eléri a hat foglalkozást.

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szkr.) 170. § értelmében az Szkt. 59. § (1) bekezdése szerinti ösztöndíj (…)alapja a tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér egyhavi összege (mely 2021-ben 167.400 Ft).

Az Szkr. 171. § (1) bekezdés értelmében az Szkt. 59. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ösztöndíj havonkénti összege
  a) a technikumban folyó ágazati alapoktatásban az ösztöndíj alapjának öt százaléka, a szakképző iskolában folyó ágazati alapoktatásban az ösztöndíj alapjának tíz százaléka,
  b) a szakképző intézményben folyó szakirányú oktatásban az ösztöndíj alapjának
   ba) öt százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 2,00–2,99 között van,
   bb) tizenöt százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 3,00–3,99 között van,
   bc) huszonöt százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4,00–4,49 között van,
   bd) harmincöt százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4,49 fölött van.
(1a) Az ösztöndíj havonkénti összege az ösztöndíj alapjának tíz százaléka, ha a tanuló nem rendelkezik a szakképzés keretében fennálló tanulói jogviszonyából a megelőző tanévre vonatkozóan figyelembe vehető év végi minősítéssel.
(2) Az előkészítő évfolyamon járó ösztöndíj havonkénti összege az ösztöndíj alapjának öt százaléka.
(3) Az Szkt. 59. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ösztöndíjra az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan az adott szakmára vonatkozóan a szakmai oktatásnak a szakmajegyzékben meghatározott időtartamáig a szakképző intézmény nappali rendszerű olyan szakmai oktatásában tanulói jogviszonyban részt vevő tanuló jogosult, amelyre jogszabály alapján ingyenes részvételre jogosult. A megismételt évfolyamon nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha évfolyamismétlésre kötelezték. Az adott tanév hátralévő részében nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha az igazolatlan mulasztása eléri a hat foglalkozást.

Az Szkr. 174. § (2) bekezdése szerint az ösztöndíjra való jogosultságot a tárgyhónap tizenötödik napján a regisztrációs és tanulmányi rendszer alapján kell megállapítani és azt minden hónap huszonnyolcadik napjáig kell átutalni azzal, hogy a félév első két hónapjára járó ösztöndíj (…)a második hónapban egy összegben kerül átutalásra, a július és augusztus hónapra járó ösztöndíj (…)a június hónapban járó ösztöndíjjal (…)egy időben kerül átutalásra.

Mint az a fentiekből is látszik, Hivatalunk a KRÉTA rendszerben található adatok alapján utalja az ösztöndíjakat. A KRÉTA rendszer helyes kitöltése az intézményben ellenőrizhető, az adatokat az intézmény tölti ki ill. ellenőrzi. Annak érdekében, hogy az adatok helyesen kerüljenek felvitelre, Hivatalunk minden intézmény számára útmutatót küldött, amely honlapunkon is megtalálható.

A tanulói ösztöndíj folyamatos folyósításához elengedhetetlen, hogy minden tanuló szükséges és pontos adata felvitelre kerüljön a KRÉTA rendszerbe, mert a kifizetés a KRÉTA rendszeren keresztül történik a tanulók számára. Tekintettel arra, hogy az ösztöndíjakat a tanulók számlájára utalással szükséges biztosítani, így minden szakképzésben tanuló bankszámlával kell, hogy rendelkezzen középfokú tanulmányai során.

Azon diákok részére, akik még nem rendelkeznek bankszámlával, a számlanyitás folyamatát támogatva, a KRÉTA rendszerben az MKB Bank és az OTP Bank együttműködésével és annak rendszereivel történő összekapcsolásával kialakításra került egy felület, amelynek köszönhetően az online számlanyitás egyszerűen megkezdhető.

Tájékoztatjuk, hogy az MKB Jövőd számlacsomag kifejezetten a szakképzésben tanulók igényeire szabva került létrehozásra, míg az OTP Bank esetében az OTP Junior számlacsomagot ajánljuk a tanulók figyelmébe. Természetesen a kínált számlacsomagok nem kötelező jellegűek, hanem ajánlások a tanuló részére.

Amennyiben bővebben szeretne tájékozódni a számlacsomagokról, úgy azok leírását megtalálja a https://jovod.mkb.hu/ és a https://www.otpbank.hu/portal/hu/ Junior oldalon.


Tisztelt Kedvezményezettek!

 

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról szóló 252/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet (mely 2016.09.02. és 2020.02.15. között volt hatályban) tekintetében a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény értelmében a szakképzés megszervezésére vonatkozó átmeneti szabályokat tartalmazó 125. § alapján a 2021. február 1. és 2021. augusztus 31. közötti időszak vonatkozásában elszámolásra, valamint a 2021. szeptember 1. és 2022. január 31. közötti időszak kapcsán igénylésre 2021. szeptember 1. és 15. között van lehetőségük.

Kérjük, az igénylés és elszámolás benyújtásával kapcsolatos alábbi tájékoztatót szíveskedjenek figyelmesen elolvasni:


A korábbi időszak elszámolását és a jelenlegi időszak igénybejelentését az alábbi nyomtatványok kitöltésével végezhetik el:


A nyomtatványok kitöltéséhez szükséges tudnivalókat az alábbi útmutató tartalmazza:


Amennyiben az adataikban változás történt, kérjük, hogy az elszámolások, illetve igénylések benyújtásakor az esetleges változásokról írásban szíveskedjenek tájékoztatást nyújtani a kapcsolódó dokumentumok benyújtásával egyidejűleg.

Kérjük, hogy a dokumentumokat az alábbiak szerint küldjék meg az NSZFH részére e-mailben és postai úton egyaránt:

 • e-mailben a kitöltött excel táblázatot a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre
 • postai úton:
  - a kinyomtatott elszámolási és igénybejelentő adatlapot 2-2 eredeti példányban (aláírt, bélyegzővel ellátott, dátum megjelölésével)
  - a Köztartozás mentességi és teljességi nyilatkozatot 2 eredeti példányban (aláírt, bélyegzővel ellátott, dátum megjelölésével)
  - A borítékon kérjük feltüntetni „Szabóky ösztöndíj” és a támogatási szerződés számát.
  - Postacím:


Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Támogatási Főosztály
Ösztöndíj Csoport
1437 Budapest, Pf.: 761.

2021. augusztus

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal


A szakképzésben részt vevő tanulókat tanulmányi eredményük alapján Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj illeti, ha a hiány-szakképesítések körébe tartozó államilag támogatott nappali, iskolai rendszerű képzésben vesznek részt.

A hiány-szakképesítések köréről évente dönt a Kormány. A 2018/2019. tanévre a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítések a
353/2017. (XI. 29.) Kormányrendelet 5. sz. mellékletében találhatók meg (ld. lentiekben), míg az általános szabályokat a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról szóló
252/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet
tartalmazza..

A 2018/2019-es tanévben megyénként 20 (egy-egy megyében 21) hiány-szakképesítés esetében válhat jogosulttá a tanuló szakképzési ösztöndíjra. A hiány-szakképesítések között egyaránt szerepelnek szakközépiskolában vagy szakiskolában, valamint szakgimnáziumban tanulható szakképesítések.

Az ösztöndíj mértéke a tanulók tanulmányi átlageredménye alapján, a szakiskolai vagy szakközépiskolai tanulmányokat folytató tanulók tekintetében havonta 10-35.000 forint, míg a szakgimnáziumi tanulmányokat folytató tanulók esetében havonta 20-50.000 forint közötti összeg lehet.

A szakképzésben részt vevő tanuló ösztöndíjra attól a tanévtől kezdődően válik jogosulttá, amelyben az általa szakképzési évfolyamon tanult szakképesítés hiány-szakképesítésként kerül meghatározásra. A tanuló az ösztöndíjra a tanulmányait lezáró szakmai vizsga vizsgaidőszakának végéig jogosult. A jogosultság akkor is fennmarad a tanulmányok végéig, ha a tanulmányok alatt a tanult szakképesítés lekerül a hiány-szakképesítés listáról.

Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosult tanulók, akik:

 • első szakmájukat tanulják,
 • hiány-szakképesítéseknek minősített szakképesítést tanulnak,
 • államilag támogatott, nappali, iskolai rendszerű szakképzésben vesznek részt,
 • megfelelő tanulmányi eredményt érnek el.


Az ösztöndíj mértéke szakközépiskolai vagy szakiskolai tanulmányok esetében:

 • az első szakképzési évfolyam első félévében egységesen havonta 10 000 forint.
 • a további félévekben, ha a tanulmányi átlageredmény
  a) 2,51 és 3,0 között van, 10 000 Ft,
  b) 3,01 és 3,5 között van, 15 000 Ft,
  c) 3,51 és 4,0 között van, 20 000 Ft,
  d) 4,01 és 4,5 között van, 27 000 Ft,
  e) 4,51 és 5,0 között van, 35 000 Ft.


Az ösztöndíj mértéke szakgimnáziumi tanulmányok esetében:

 • a tanuló az utolsó szakképzési évfolyamon kap ösztöndíjat, tehát 4+1-es képzés esetén a 13. évfolyamon, érettségit követő 2 éves képzés esetén a 14. évfolyamon
 • Az ösztöndíj havi mértéke szakgimnáziumi tanulmányok esetében
  a) 3,01 és 3,5 között van, 20 000 Ft, b) 3,51 és 4,0 között van, 30 000 Ft,
  c) 4,01 és 4,5 között van, 40 000 Ft,
  d) 4,51 és 5,0 között van, 50 000 Ft.

Az ösztöndíj folyósításával kapcsolatos feladatokat a szakképző iskolák – beleértve természetesen a szakképzési centrumot is – végzik.

A hiány-szakképesítések tanévenkénti listája megyei bontásban itt találhatóak:

 

 


A szakképzésben részt vevő tanulókat tanulmányi eredményük alapján Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj illeti meg, ha a hiány-szakképesítések körébe tartozó államilag támogatott nappali, iskolai rendszerű képzésben vesznek részt.

A hiány-szakképesítések köréről évente dönt a Kormány. A 2019/2020. tanévre, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 81. §-ában meghatározott fővárosi, megyei fejlesztési és képzési bizottság javaslata alapján készített tervezet, a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről, az alábbi linkre kattintva tekinthető meg:


Tisztelt Érdeklődők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról szóló 252/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet alapján folyósítandó támogatás 2018.09.01-2019.01.31-i időszak tekintetében történő megigénylésére és az elősző időszak támogatásának elszámolására 2018. szeptember 1. és 15. között van lehetőségük.

A támogatási összeg elszámolásával és az új igény benyújtásával kapcsolatos tudnivalókat az alábbi tájékoztató tartalmazza.


A korábbi időszak támogatásának elszámolását és a jelenlegi időszak igénybejelentését az alábbi nyomtatványok kitöltésével végezhetik el:


A nyomtatványok kitöltéséhez szükséges tudnivalókat az alábbi útmutató tartalmazza:


Kérjük, hogy a dokumentumokat az alábbiak szerint küldjék meg az NSZFH részére kétféle módon, e-mailben és postai úton egyaránt.

1. e-mailben
a kitöltött excel táblázatot a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

2. postai úton:

 • a kinyomtatott elszámolási és igénybejelentő adatlapot 2-2 eredeti példányban (aláírt, bélyegzővel ellátott, dátum megjelölésével)
 • a Köztartozás mentességi és teljességi nyilatkozatot 2 eredeti példányban (aláírt, bélyegzővel ellátott, dátum megjelölésével)
 • a borítékon kérjük feltüntetni „Szabóky ösztöndíj” és a támogatási szerződésük számát.
 • Postafiók címünk:Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Szakképzési Főosztály
Támogatási Osztály
1437 Budapest, Pf.: 761.