Főmenü

Cikkek

Tájékoztató szakképző intézmények részére az ösztöndíj rendszer használatához


A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (továbbiakban: Szkt.) 59. § (1) bekezdése szerint a tanuló – a duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatás kivételével – ösztöndíjra jogosult.

Az Szkt. 59. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ösztöndíjra az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan az adott szakmára vonatkozóan a szakmai oktatásnak a szakmajegyzékben meghatározott időtartamáig a szakképző intézmény nappali rendszerű szakmai oktatásában tanulói jogviszonyban részt vevő tanuló jogosult. A megismételt évfolyamon nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha évfolyamismétlésre kötelezték. Az adott tanév hátralévő részében nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha az igazolatlan mulasztása eléri a hat foglalkozást.

Az Szkr. 174 § (2) bekezdése szerint az ösztöndíjra való jogosultságot a tárgyhónap 15. napján a KRÉTA rendszer alapján kell megállapítani és azt minden hónap 28. napjáig kell átutalni azzal, hogy a félév első két hónapjára járó ösztöndíj, illetve támogatás a második hónapban egy összegben kerül átutalásra, a július és augusztus hónapra járó ösztöndíj, illetve támogatás a június hónapban járó ösztöndíjjal, illetve támogatással egy időben kerül átutalásra.

Az ösztöndíj rendszer használatához az alábbi útmutató nyújt segítséget:

Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjban részt vevő tanulók ösztöndíja


Tisztelt Kedvezményezettek!

Tájékoztatjuk Önöket a 2016.09.02. és 2020.02.15. között hatályban lévő Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról szóló 252/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet, továbbá a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény értelmében a szakképzés megszervezésére vonatkozó átmeneti szabályokat tartalmazó 125. § alapján a 2020.09.01-2021.01.31-i időszak tekintetében történő igénylésére és az előző időszak elszámolására 2020. szeptember 1. és 15. között van lehetőségük.

Az elszámolással és az új igény benyújtásával kapcsolatos tudnivalókat az alábbi tájékoztató tartalmazza:


A korábbi időszak elszámolását és a jelenlegi időszak igénybejelentését az alábbi nyomtatványok kitöltésével végezhetik el:


A nyomtatványok kitöltéséhez szükséges tudnivalókat az alábbi útmutató tartalmazza:


Kérjük, hogy a dokumentumokat az alábbiak szerint küldjék meg az NSZFH részére e-mailben és postai úton egyaránt.


Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Szakképzési Főosztály
Támogatási Osztály
1437 Budapest, Pf.: 761.

2020. augusztus

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

Szabóky Adolf Szakképzési ösztöndíjra jogosító szakképesítések listája a 2019/2020. tanévben


A szakképzésben részt vevő tanulókat tanulmányi eredményük alapján Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj illeti meg, ha a hiány-szakképesítések körébe tartozó államilag támogatott nappali, iskolai rendszerű képzésben vesznek részt.

A hiány-szakképesítések köréről évente dönt a Kormány. A 2019/2020. tanévre, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 81. §-ában meghatározott fővárosi, megyei fejlesztési és képzési bizottság javaslata alapján készített tervezet, a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről, az alábbi linkre kattintva tekinthető meg:

Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj


A szakképzésben részt vevő tanulókat tanulmányi eredményük alapján Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj illeti, ha a hiány-szakképesítések körébe tartozó államilag támogatott nappali, iskolai rendszerű képzésben vesznek részt.

A hiány-szakképesítések köréről évente dönt a Kormány. A 2018/2019. tanévre a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítések a
353/2017. (XI. 29.) Kormányrendelet 5. sz. mellékletében találhatók meg (ld. lentiekben), míg az általános szabályokat a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról szóló
252/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet
tartalmazza..

A 2018/2019-es tanévben megyénként 20 (egy-egy megyében 21) hiány-szakképesítés esetében válhat jogosulttá a tanuló szakképzési ösztöndíjra. A hiány-szakképesítések között egyaránt szerepelnek szakközépiskolában vagy szakiskolában, valamint szakgimnáziumban tanulható szakképesítések.

Az ösztöndíj mértéke a tanulók tanulmányi átlageredménye alapján, a szakiskolai vagy szakközépiskolai tanulmányokat folytató tanulók tekintetében havonta 10-35.000 forint, míg a szakgimnáziumi tanulmányokat folytató tanulók esetében havonta 20-50.000 forint közötti összeg lehet.

A szakképzésben részt vevő tanuló ösztöndíjra attól a tanévtől kezdődően válik jogosulttá, amelyben az általa szakképzési évfolyamon tanult szakképesítés hiány-szakképesítésként kerül meghatározásra. A tanuló az ösztöndíjra a tanulmányait lezáró szakmai vizsga vizsgaidőszakának végéig jogosult. A jogosultság akkor is fennmarad a tanulmányok végéig, ha a tanulmányok alatt a tanult szakképesítés lekerül a hiány-szakképesítés listáról.

Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosult tanulók, akik:

 • első szakmájukat tanulják,
 • hiány-szakképesítéseknek minősített szakképesítést tanulnak,
 • államilag támogatott, nappali, iskolai rendszerű szakképzésben vesznek részt,
 • megfelelő tanulmányi eredményt érnek el.


Az ösztöndíj mértéke szakközépiskolai vagy szakiskolai tanulmányok esetében:

 • az első szakképzési évfolyam első félévében egységesen havonta 10 000 forint.
 • a további félévekben, ha a tanulmányi átlageredmény
  a) 2,51 és 3,0 között van, 10 000 Ft,
  b) 3,01 és 3,5 között van, 15 000 Ft,
  c) 3,51 és 4,0 között van, 20 000 Ft,
  d) 4,01 és 4,5 között van, 27 000 Ft,
  e) 4,51 és 5,0 között van, 35 000 Ft.


Az ösztöndíj mértéke szakgimnáziumi tanulmányok esetében:

 • a tanuló az utolsó szakképzési évfolyamon kap ösztöndíjat, tehát 4+1-es képzés esetén a 13. évfolyamon, érettségit követő 2 éves képzés esetén a 14. évfolyamon
 • Az ösztöndíj havi mértéke szakgimnáziumi tanulmányok esetében
  a) 3,01 és 3,5 között van, 20 000 Ft, b) 3,51 és 4,0 között van, 30 000 Ft,
  c) 4,01 és 4,5 között van, 40 000 Ft,
  d) 4,51 és 5,0 között van, 50 000 Ft.

Az ösztöndíj folyósításával kapcsolatos feladatokat a szakképző iskolák – beleértve természetesen a szakképzési centrumot is – végzik.

A hiány-szakképesítések tanévenkénti listája megyei bontásban itt találhatóak:

 

 

Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjban részt vevő tanulók ösztöndíja


Tisztelt Érdeklődők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról szóló 252/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet alapján folyósítandó támogatás 2018.09.01-2019.01.31-i időszak tekintetében történő megigénylésére és az elősző időszak támogatásának elszámolására 2018. szeptember 1. és 15. között van lehetőségük.

A támogatási összeg elszámolásával és az új igény benyújtásával kapcsolatos tudnivalókat az alábbi tájékoztató tartalmazza.


A korábbi időszak támogatásának elszámolását és a jelenlegi időszak igénybejelentését az alábbi nyomtatványok kitöltésével végezhetik el:


A nyomtatványok kitöltéséhez szükséges tudnivalókat az alábbi útmutató tartalmazza:


Kérjük, hogy a dokumentumokat az alábbiak szerint küldjék meg az NSZFH részére kétféle módon, e-mailben és postai úton egyaránt.

1. e-mailben
a kitöltött excel táblázatot a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.

2. postai úton:

 • a kinyomtatott elszámolási és igénybejelentő adatlapot 2-2 eredeti példányban (aláírt, bélyegzővel ellátott, dátum megjelölésével)
 • a Köztartozás mentességi és teljességi nyilatkozatot 2 eredeti példányban (aláírt, bélyegzővel ellátott, dátum megjelölésével)
 • a borítékon kérjük feltüntetni „Szabóky ösztöndíj” és a támogatási szerződésük számát.
 • Postafiók címünk:Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Szakképzési Főosztály
Támogatási Osztály
1437 Budapest, Pf.: 761.
SSL tanusítvány

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
H-1089 Budapest, Kálvária tér 7.