Hírek


Lezárult a GINOP-6.1.1 kiemelt projekt


Sikeresen befejeződött a GINOP-6.1.1-15-2015-00001 azonosítószámú „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” című kiemelt projekt, amelynek célja az alacsony iskolai végzettséggel, illetve kompetenciával rendelkező lakosság továbbképzése volt. A kiemelt projekt fizikai megvalósítása 2015. november 1-től 2023. július 15-ig tartott, 35,39 Mrd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatással valósult meg. A projektet a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH),a Belügyminisztérium (BM), a Digitális Jólét Nonprofit Kft., valamint a vármegyei kormányhivatalok (kivétel Budapest Főváros Kormányhivatala és a Pest Vármegyei Kormányhivatal) által alkotott konzorcium valósította meg.

A kiemelt projekt keretében 112 031 fő került képzésbe vonásra, amely az indikátorként meghatározott 100 100 főhöz viszonyítva 111,92%-os teljesülést jelent. A képzésbe vont személyek közül 95 708 fő alacsony iskolai végzettségű volt, azaz legfeljebb befejezett 8. osztályos végzettséggel rendelkezett. A résztvevők közül 105 960 fő sikeres tett vizsgát, és így tanúsítványt vagy bizonyítványt szerzett.

A kiemelt projekt elért eredményeit az alábbi linken elérhető zárókiadvány tartalmazza.


Közel 100 ezer alacsony iskolai végzettségű felnőtt részesülhetett képzésekben

 

Sikeresen zárult a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal GINOP-6.1.1-15-2015-00001 azonosítószámú „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” című projektje, amelynek célja a munkavállaláshoz szükséges iskolai végzettséggel vagy kompetenciával nem rendelkező lakosság továbbképzése volt. A program 35,39 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatással valósult meg.

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szervezésében megvalósuló program legfontosabb célja az alacsony iskolai végzettséggel, szakképesítéssel nem rendelkezők, vagy közfoglalkoztatási programban résztvevők továbbképzése volt. A projekt így lehetőséget biztosított számukra a munkavégzéshez szükséges készségek, kompetenciák fejlesztésére, illetve valamely munkaerőpiaci szempontból is fontos képzettség megszerzésére. A résztvevők lakóhelyéhez közel szervezett, változatos szakmai képzések – így például koszorúkészítő, állatgondozó, fémmegmunkáló, házi ápoló tanfolyamok –, különböző életkorú, hátterű és más-más életszakaszokban tartó embereket hoztak össze. Az, hogy a szülők több évtizeddel az iskolapad elhagyása után újra tanulhattak, a gyerekekkel való kapcsolatot is új dimenzióba helyezte, erősítve ezzel a példamutatáson alapuló családi köteléket. A projekt eredményeként javult továbbá a képzést sikeresen elvégzők munkaerőpiaci helyzete, és nagyobb eséllyel tudnak elhelyezkedni a megszerzett ismeretek és készségek birtokában.

A program során közel ezer településen csaknem 7 ezer képzés valósult meg, mintegy 111 ezer fő részvételével, akik közül több mint 95 ezer fő alacsony iskolai végzettségű volt. A képzések jelentős része szakmai (83%), kisebb része kompetenciafejlesztő (17%) képzés volt. A kiemelt projekt 35,39 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás felhasználásával valósult meg a Széchenyi 2020 program keretében 2015. november 1. és 2023. július 15. között.

A kiemelt projekt sajtónyilvános zárórendezvénye 2023. június 28-án valósult meg. A rendezvényt Csontos Dávid, az NSZFH általános és projektirányítási elnökhelyettese nyitotta meg, majd Pölöskei Gáborné szakképzésért felelős helyettes államtitkár köszöntötte a rendezvény résztvevőit. A projekt által elért eredményeket Csányi Róbert, az NSZFH projektmenedzsere ismertette, majd Sumné Galambos Mária a Belügyminisztérium főosztályvezetője számolt be a BM kiemelt projektben vállalt feladatairól. Végül Tamási Ildikó, a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal foglalkoztatási, foglalkoztatás-felügyeleti és munkavédelmi főosztályvezetője mutatta be a konzorciumi tagok projektben betöltött szerepét.


Képzésbe vonások számokban – avagy a GINOP-6.1.1-15 kódszámú „Alacsony képzettségűek és közfoglalkozatottak képzése” kiemelt projekt célértékeinek teljesülése a projekt kezdetétől napjainkig

 

banyasz Az első képzések 2016. február első felében indultak, azóta folyamatos a létszámbevonás.

A kiemelt projekt keretében a létező piaci igényekhez igazodó képzések listája eddig mindösszesen 12 alkalommal jelent meg, több 1000 képzésből való választási lehetőséget biztosítva 18 konvergencia régióbeli megyében.

A 2019. augusztus 31-i állapot szerint a kiemelt projekt keretében képzésbe vont személyek száma 87 914 fő, amely a célértékként meghatározott 87 200 főhöz viszonyítva 100,82%-os teljesülést jelent. A képzésbe vont személyek közül 80 498 fő ISCED 1, illetve ISCED 2 végzettségű, [azaz legfeljebb befejezett általános iskolai végzettséggel rendelkező], ami a 80 000 fős célérték mintegy 100,62%-a.

Fotó: Gacsádi Albert

A képzésbe bevont személyek közül összesen 79 565 fő tett sikeres vizsgát, ami a 69 760 fős célérték 114,06%-a. A képzést sikeresen befejezők közül 72 871 fő ISCED 1, illetve ISCED 2 besorolású, ami a célérték (64 000 fő) 113,86%-a.

epiteszA kiemelt projekt megvalósításának több alkalommal történt meghosszabbítása, illetve a képzésekre fordítható támogatás keretösszegének megemelése folyamatosan biztosítja a képzések indítását, illetve a hozzáférést a munkaerőpiaci keresleten alapuló, az elhelyezkedési esélyeket növelő képzési programokhoz.

Jelenleg mintegy 176 képzési irányból van lehetőség választani, ugyanakkor folyamatban van az újabb igényfélmérés is.

Fotó: Gacsádi Albert

LLL – Lifelong learning: Élethosszig tartó tanulás fontossága

 

Mit is jelent a címben szereplő három betű? Miért fontos, hogy az ember tanuljon? Hogyan kapcsolódik ez a GINOP-6.1.1-15 kódszámú „Alacsony képzettségűek és közfoglalkozatottak képzése” kiemelt projekthez?

Az élethosszig tartó tanulás minden, életünk során folytatott olyan tanulási tevékenység, amelyet a tudás, a készségek és kompetenciák fejlesztésének céljával végzünk egyéni, társadalmi és foglalkoztatási perspektívában.

Az élethosszig tartó tanulás fontos eszméje, hogy nem csak új ismereteket kell elsajátítani, de másféle gondolkodásmódot is. A „lifelong learning gondolkodás” magában foglalja a készségek, ismeretek, végzettségek megszerzését és fejlesztését, valamint az alkalmazkodó-képesség fejlesztését, problémahelyzetek megoldását a gyermekek és a felnőttek számára egyaránt.

Az élethosszig tartó tanulás fogalma a tanulóra, felnőttre és a tanulási folyamatra helyezi a fő hangsúlyt, ezzel együtt pedig a kompetenciák elsajátításának módjára és fontosságára is, amely bármilyen életkorban, bármilyen tanulási környezetben létrejöhet. Az élethosszig tartó tanulás olyan kora gyermekkortól késő öregkorig tartó folyamat, amely magába foglalja a formális, azaz az iskolai oktatást éppen úgy, mint a nem-formális (bizonyítványt nem adó, kötetlen, öntevékeny szervezetek között végbemenő tanulási forma, például foltvarró tanfolyam), valamint informális (családi, munkahelyi, a széles társadalmi környezetben történő tanulási forma, például saját telefonkészülék használatának elsajátítása) tanulást.

Az élethosszig tartó tanulás koncepciója a megoldás a munkanélküliség csökkentésére, a foglalkoztathatóság növelésére, a versenyképesség maximalizálására és mindezek által a gazdasági növekedés volumenének növelésére.

A GINOP-6.1.1-15 kódszámú „Alacsony képzettségűek és közfoglalkozatottak képzése” kiemelt projekt célja, hogy ösztönözze az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező felnőttek, kiemelten a közfoglalkoztatottak részvételét a képzésben, és lehetőséget kíván biztosítani a munkaerőpiaci szempontból releváns képzettségek, ismeretek, készségek, kompetenciák megszerzésére.


Sikeres az „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” című GINOP-6.1.1 kiemelt projekt

 

2017. május 10-én a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) konferenciaterme adott otthont a GINOP-6.1.1-15-2015-00001 azonosító számú „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” című kiemelt projekt rendezvényének.

A rendezvényen dr. Kanzsalics Eszter, az NSZFH akkori főigazgatója ismertette a kiemelt projekt megvalósítása során elért eredményeket. Beszédében kiemelte, hogy 2017. április végéig közel 47 ezer személy került képzésbe vonásra, amely a támogatni tervezett létszám 55 százaléka. Az adatok egyértelműen azt mutatják, hogy a projekt a várakozásoknak megfelelően halad, jelentős mértékű az igény a kiemelt projekt által indított tanfolyamokra.

A nagy érdeklődést kiváltó eseményen Cseresnyés Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára beszédében kifejtette, hogy létrejöhet egymillió új munkahely 2020-ig Magyarországon, de egyes régiókban még mindig problémát jelent a munkaerőhiány és a munkanélküliség együttes jelenléte.

Pölöskei Gáborné, az NGM szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkára a felnőttképzés fontosságát hangsúlyozta a munkaerőhiány megoldásában, mivel az iskolarendszerű képzés a 3-5 éves képzésekkel lassabban tud reagálni a munkaadók elvárásaira. Hozzátette, hogy össze kell hangolni a Nemzetgazdasági Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériumának felügyelete alá tartozó uniós támogatások felhasználását, de fontos szerep jut a költségvetési forrásoknak is, egyebek mellett a szakképző intézmények felújításában és fejlesztésében.

Prezentációk letöltése

 

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal GINOP-6.1.1-15-2015-00001 KIEMELT PROJEKT H-1089 Budapest, Baross utca 133. E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.