A 2016/2017. évi tanévben az új szakképzési intézményi és oktatási rendszer, valamint az Országos Képzési Jegyzék módosítása alapján a közismereti kerettantervek is módosulnak. A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításának kihirdetéséig az alábbi (a rendeletmódosítással megegyező) mellékleteket kell a helyi tanterv elkészítése során alkalmazni:


A 2016/2017. évi tanévben az új szakképzési intézményi és oktatási rendszer, valamint az Országos Képzési Jegyzék módosítása alapján a közismereti kerettantervek is módosulnak. A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításának kihirdetéséig az alábbi (a rendeletmódosítással megegyező) mellékleteket kell a helyi tanterv elkészítése során alkalmazni:
 

 • KÖZLEMÉNY a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról
 • Köznevelési Hídprogram kerettanterve
 • Kerettanterv a szakiskolák számára
  (a módosítást megelőzően speciális szakiskola, tartalmában nem, csak megnevezésében változott)
 • Kerettanterv a szakgimnáziumok 9–12. évfolyama számára
  (a módosítást megelőzően szakközépiskola)
 • A tantárgyi struktúrát a kerettanterv – az eltérő szakképzési irányoknak megfelelően ¬– 8 különböző változatban közli. A helyi tantervben a tantárgyak kötelező óraszámát a szakmabesorolásnak megfelelő változat alapján kell meghatározni. A tantárgyak kerettantervében megjelölésre kerültek a tantárgyak összekapcsolásának lehetséges pontjai, mivel azonban a tantárgyi struktúra az egyes szakmacsoportok esetében különbözik, ezért a kapcsolódási pontok értelemszerűen különbözőképpen valósulnak meg, és ebből adódóan az intézmények helyi tantervei szabályozzák. A kerettantervben a komplex természettudomány új tantárgyként kerül bevezetésre. A tantárgy oktatására vonatkozó végzettségi és szakképzettségi követelményt a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (14) bekezdésében foglaltakkal kiegészítve kell alkalmazni. A komplex természettudomány tantárgy tanári, módszertani segédanyagai a tanév során a Nemzeti Köznevelési Portálon lesznek elérhetők. A tantárgy oktatásának módszertanáról felkészítőt az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet szeptembertől kezdődően Budapesten és vidéken is egyaránt tart.
 • Kerettanterv a szakközépiskolák 9–13. évfolyama számára
  (a módosítást megelőzően szakiskolai + 2 éves érettségi vizsgára felkészítő oktatás)
  Az első három évfolyam, az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges közismereti képzést és szakmai elméleti és gyakorlati oktatást magában foglaló szakképzési évfolyam. A kerettanterv közismereti tartalma nem, csak az iskolatípus megnevezése módosult, azonban a szakmai elméleti és gyakorlati oktatásra vonatkozó kerettantervi változásokat a helyi tantervben szükséges átvezetni. A szakképzési kerettantervek a www.nive.hu oldalról tölthetők le. A kerettanterveket felmenő rendszerben kell alkalmazni, azaz a változást az érintett legalacsonyabb iskolai évfolyamon kell bevezetni.