Nyílt pályázat a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatására

 

2013.03.28
Közlemény

A program letöltéséhez kattintson az "Elszámoló program" hivatkozásra jobb egérgombbal, majd válassza a Cél mentése másként (Internet Explorer) vagy a Hivatkozás mentése másként (Mozilla Firefox) opciót. A letöltéskor kiválasztott meghajtón/mappában keresse meg a "DT_Elsz_2012_Setup.exe" fájlt, majd a fájlra duplán kattintva indítsa el a program telepítését.
Fontos: Windows7 (és Vista) felhasználók csak akkor telepítsék a programot rendszer meghajtóra (és a Program Files mappába) ha rendszergazdai jogokkal rendelkeznek belépéskor. Ellenkező esetben válasszanak másik meghajtót, vagy a saját könyvtárukat (ha más felhasználó is használná a telepített programot, akkor használjanak azonos belépést vagy külön könyvtárat). Ettől eltérő telepítés esetén (az említett két operációs rendszeren) a program szabályos működése nem biztosított.
A 2012. évi decentralizált keret terhére nyújtott támogatásokhoz kapcsolódó monitoring adatszolgáltatási kötelezettségének itt tehet eleget.

 

2013.01.15
Tisztelt Pályázók!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész decentralizált kerete terhére kiírt pályázatról a nemzetgazdasági miniszter meghozta döntését. Pályázatának eredményéről valamennyi pályázó a jogszabályi előírásoknak megfelelően írásban értesítést kap, melyek kiküldéséről intézkedtünk. A nyertesek nevét és a megítélt támogatás összegét megyénként a mellékelt táblázat tartalmazza.
Tájékoztatjök továbbá Önöket, hogy amennyiben a megyei keretösszegek nem kerülnek teljes mértékben lekötésre a támogatásra javasolt pályázókkal egyes szerződéskötések esetleges meghiúsulása miatt, akkor az adott megyében a forráshiány miatt elutasított pályázatok közül a rangsorban következő pályázókkal támogatási szerződés köthető a megyei keretösszegek szabad forrásainak mértékéig.
A támogatási szerződéseket 2013. január 20-ig küldjük ki a nyertes pályázók részére.


2012.09.10
Közlemény

Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a Pályázati kiírás a mai nappal az alábbiak szerint módosult:
Azon hozzájárulásra kötelezettek is pályázhatnak, amelyek eddig nem folytattak tanulószerződés keretében gyakorlati képzést, azonban a 2012/2013-as tanévtől a Pályázati kiírás 2. pontjában meghatározott szakképesítések vonatkozásában ezt legalább 1 fő tekintetében vállalják. Ez esetben a pályázatban a 2011/2012. tanév tanulószerződéssel foglalkoztatott létszámadatánál értelemszerűen 0-t (nullát) kell feltüntetni.


2012.09.04
Tisztelt Pályázók!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Pályázati kiírás „11. A pályázati részi” pont 2. pontjában felsorolt, kötelezően csatolandó alábbi dokumentumok papír alapon benyújtott (szabályszerűen kitöltött, aláírt) példányait scennelést követően, .pdf formátumban kell a pályázati segédprogramban a „ Elektronikus Iratok” gomb segítségével csatolni:

 • nyilatkozatok és igazolások (formanyomtatványon).
 • csatolandó további dokumentumok:
  • Aláírási címpéldány vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § (3) bekezdésében foglaltak alapján készült ún. aláírás-minta, vagy pénzintézethez leadott aláírás bejelentőlap pályázó által hitelesített másolata.
  • 30 napnál nem régebbi cégkivonat pályázó által hitelesített másolata, vagy internetes cégnyilvántartás letöltése esetén pályázó által cégszerűen hitelesítve.
  • A területi gazdasági kamara által a pályázónak kiadott érvényes „Határozat”, vagy érvényes „Tanúsítvány” másolata az illetékes területi gazdasági kamara által érvényesítve.
  • A területi gazdasági kamara véleménye vagy támogató nyilatkozata.
  • A hozzájárulásra kötelezett székhelye szerint illetékes állami adóhatóságnak, 30 napnál nem régebbi, eredeti, papír alapú, bélyegzőlenyomattal ellátott igazolását arról, hogy a pályázónak nincs nyilvántartott adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása, vagy a hozzájárulásra kötelezett arról szóló nyilatkozatát, hogy szerepel az állami adóhatóság köztartozásmentes adózói nyilvántartásában (3. melléklet).


A pályázat tömörítésére és CD/DVD lemezre történő kiírására ezt követően kerülhet sor.


2012.08.17
A Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2012. augusztus 18-án közzéteszi a pályázati kiírást és pályázati dokumentációt a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész 2012. évi decentralizált keretéből finanszírozandó, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatására


2012.08.18
A nemzetgazdasági miniszter döntése alapján a Nemzeti Munkaügyi Hivatal pályázatot hirdet szakképző iskolák, felsőoktatási intézmények, szakképzési hozzájárulásra kötelezett, szakmai gyakorlati oktatást tanulószerződéssel végző szervezetek számára a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész 2012. évi decentralizált keretéből finanszírozandó, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatására.

Kapcsolódó dokumentumok:


További felvilágosítás a 06-30/817-5820, 06-30/817-5006 telefonszámokon kérhető.


A program letöltéséhez kattintson a "A pályázati program" hivatkozásra jobb egérgombbal, majd válassza a Cél mentése másként (Internet Explorer) vagy a Hivatkozás mentése másként (Mozilla Firefox) opciót. A letöltéskor kiválasztott meghajtón/mappában keresse meg a "DT_PV_2012_Kliens_Setup.exe" fájlt, majd a fájlra duplán kattintva indítsa el a program telepítését.
Fontos: Windows7 (és Vista) felhasználók csak akkor telepítsék a programot rendszer meghajtóra (és a Program Files mappába) ha rendszergazdai jogokkal rendelkeznek belépéskor. Ellenkező esetben válasszanak másik meghajtót, vagy a saját könyvtárukat (ha más felhasználó is használná a telepített programot, akkor használjanak azonos belépést vagy külön könyvtárat). Ettől eltérő telepítés esetén (az említett két operációs rendszeren) a program szabályos működése nem biztosított.