Hiány-szakképesítések


Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a szakképzési hozzájárulásukat gyakorlati képzés szervezésével teljesítők a beiskolázás telephelye szerinti régiós jegyzéket kell figyelembe venniük a hiány-szakképesítés költségeinek elszámolása során.

FIGYELEM!

Megváltozott számlaszám!
Magyar Államkincstár NMH NFA területi előirányzat felhasználási keret számlájának száma:

10032000-00320346-70000007

Kérjük, a bevallással egyidejűleg befizetési kötelezettségét a fenti számlaszámra teljesítse!

Abban az esetben, ha nem hivatalos céges e-mail címet használ, hanem valamely ingyenes szolgáltató által üzemeltetett e-mail címet, javasoljuk a G-Mail szolgáltató használatát, mivel egyéb ingyenes szolgáltatók esetében előfordulhat, hogy nem érkezik meg a regisztrációs e-mail!

 

Éves bevallás

A kitöltött, kinyomtatott 2011. évi Éves Bevallási nyomtatványt és a csatolandó mellékleteket a Nemzeti Munkaügyi Hivatal részére (1439 Budapest Pf.:629.) postai úton, vagy személyesen a Hivatal postázójába (1052 Budapest, Baross u. 52.) kell benyújtani 3 eredeti, minden oldalon cégszerűen aláírt példányban.
A benyújtás határideje: 2012. február 25.

A saját munkavállalók részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról szóló 15/2009. (VII. 24.) SZMM rendelet 5. §-ának (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatást az 1. és 2. számú mellékletek szerinti adattartalommal a tárgyévet követő év második hónapjának 25. napjáig a székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja felé kell benyújtania.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy hivatalunk nem azonos a fenti intézménnyel, kérjük, hogy az adatszolgáltatásukat kizárólag a munkaügyi központ felé tegyék meg!

Nyomtatványkitöltő