Főmenü

Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjban részt vevő tanulók ösztöndíja


Tisztelt Érdeklődők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról szóló 252/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 2016.09.02. és 2020.02.15. között volt hatályban.

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (hatálybalépés napja: 2020. január 1.) XXIII. Fejezet átmeneti rendelkezésekre vonatkozó 125. § (3) bekezdésének d) pontja értelmében a 2020. május 31-ét megelőzően létesített tanulói jogviszony és a tanulói jogviszonyból fakadó, vagy arra tekintettel jogszabály alapján a tanulót megillető, illetve terhelő jogok és kötelességek teljesítése tekintetében a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) és a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény és más jogszabály e törvény hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni a tanuló juttatásaira.

SSL tanusítvány

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
H-1089 Budapest, Kálvária tér 7.