Főmenü

Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjban részt vevő tanulók ösztöndíja


Tisztelt Kedvezményezettek!

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról szóló 252/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet (mely 2016.09.02. és 2020.02.15. között volt hatályban) tekintetében a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény értelmében a szakképzés megszervezésére vonatkozó átmeneti szabályokat tartalmazó 125. § alapján a 2020. szeptember 1. és 2021. január 31. közötti időszak vonatkozásában elszámolásra, valamint a 2021. február 1. és 2021. augusztus 31. közötti időszak kapcsán igénylésre 2021. február 1. és 15. között van lehetőségük.

Kérjük, az igénylés és elszámolás benyújtásával kapcsolatos alábbi tájékoztatót szíveskedjenek figyelmesen elolvasni:


A korábbi időszak elszámolását és a jelenlegi időszak igénybejelentését az alábbi nyomtatványok kitöltésével végezhetik el:


A nyomtatványok kitöltéséhez szükséges tudnivalókat az alábbi útmutató tartalmazza:


Amennyiben az adataikban változás történt, kérjük, hogy az elszámolások, illetve igénylések benyújtásakor az esetleges változásokról írásban szíveskedjenek tájékoztatást nyújtani a kapcsolódó dokumentumok benyújtásával egyidejűleg.

Kérjük, hogy a dokumentumokat az alábbiak szerint küldjék meg az NSZFH részére e-mailben és postai úton egyaránt:


Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Támogatási Főosztály
Támogatási Osztály
1437 Budapest, Pf.: 761.

2021. január

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

SSL tanusítvány

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
H-1089 Budapest, Kálvária tér 7.