Dokumentáció és információterjesztés

Nyomtatás

A ReferNet Magyarország – a nemzetközi ReferNet Hálózat tagjához hasonlóan – az alábbi dokumentációs és disszeminációs tevékenységekben vesz részt:

▪ könyveket és egyéb publikált anyagot, így például jogszabályokat, szabályzatokat, sztenderdeket, hivatalos jelentéseket, konferencia-kiadványokat, stb.;
▪ publikálatlan elérhető anyagokat („szürke irodalom”);
▪ szakmai folyóiratokban megjelent cikkeket;
▪ audiovizuális anyagokat (különösen tanulási segédeszközök);
▪ elektronikus dokumentumokat (CD-ROM-on, mágneslemezen; – interneten, stb. elérhető anyagok);
▪ internetes forrásokat (weboldalak, adatbázisok).

Az indexálások a European Training Thesaurus deskriptorainak felhasználásával készülnek.
A ReferNet tagok és a Cedefop közös munkájával fejlesztett VET-Bib és egyéb bibliográfiai adatbázisok a következő internetes oldalon érhetők el: http://libserver.cedefop.europa.eu