A ReferNet hálózat

Nyomtatás

ReferNet – a szakképzés európai információs és szakértői hálózata

A ReferNet – a szakképzés témaköréhez kapcsolódó információk gyűjtésének, elemzésének és terjesztésének strukturált és decentralizált európai hálózata. A hálózatot az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) hozta létre 2002-ben azzal a céllal, hogy az EU tagországainak szakképzési rendszerei, a tagállamokban zajló fejlesztések és az alkalmazott szakpolitikák összehasonlítását lehetővé tevő információkat gyűjtsön.

A ReferNet információt nyújt a tagországokban zajló szakképzés-politikai és kutatási fejleményekről, publikációkról, konferenciákról, és egyéb szakképzéshez kapcsolódó kezdeményezésekről a hálózat tagjai pedig nemzeti szinten is végzik a disszeminációs tevékenységet.

A ReferNet az egyes tagállamokban felállított nemzeti konzorciumokból épül fel, melyek a szakképzés területén tevékenykedő legfontosabb intézmények – közigazgatási szervezetek, társadalmi partnerek és kutatóintézetek – képviselőiből állnak össze. Minden konzorciumot egy nemzeti koordinátor irányít, mely felelős a konzorciumért és azért, hogy a hálózat feladatai kielégítő módon megvalósuljanak.

A hálózat olyan szervezeteket tömörít, melyek közös érdeke a szakképzési és tanulási lehetőségek fejlesztése. A hálózat ösztönzi az információcserét és támogatja a társulások létrejöttét. A hálózat a konzorcium tagjainak lehetőséget biztosít arra is, hogy kiszélesítsék kapcsolataikat más nemzetközi szervezetekkel Európán belül és kívül.

A magyar ReferNet nemzeti konzorciumot 2004-ben hozta létre a ReferNet nemzeti koordinátor szerepét betöltő  Oktatásfejlesztési Observatory. Az azóta eltelt időszakban a hálózat több alkalommal is új tagokkal bővült. 2016-tól a magyar ReferNet nemzeti konzorciumot a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal működteti. 

A hálózat tagjai az adatbázis-fejlesztést és jelentéskészítést szolgáló információk átadásával és a ReferNet jelentések szakmai véleményezése által segítik a nemzeti koordinátort a ReferNet tevékenységek elvégzésében. A rendszeres ReferNet üléseken a tagok lehetőséget kapnak mind a ReferNet feladatok, mind a saját, szakképzés területén végzett aktuális tevékenységük megvitatására.

 

Tags: