Jogszabályi háttér

A szakmai követelménymodulokat kiadó és módosító rendeletek

Mi micsoda?


OKJ, SZVK, Szakmai követelménymodul

Az állam által elismert szakképesítéseket az Országos Képzési Jegyzékről és Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet (továbbiakban: OKJ) tartalmazza, mely 2013. szeptember 1-től hatályos. (lásd: "kapcsolódó dokumentumok").

Az OKJ szakképesítéseket, részszakképesítéseket, szakképesítés-ráépüléseket különböztet meg.

Szakképesítés

Egy vagy több foglalkozás valamennyi munkakörének betöltésére képesít, a szakmai és vizsgakövetelménye jellemzően több saját modult, illetve más szakképesítéssel közös modul(oka)t is tartalmazhat.

Részszakképesítés

Legalább egy munkakör ellátására képesít, szakmai és vizsgakövetelménye egy szakképesítés egyes moduljait tartalmazza.

Szakképesítés-ráépülés

A szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott szakképesítésre épül, jellemzően saját modul(oka)t tartalmaz, újabb munkakör(ök) ellátására képesít. Egy szakképesítés-ráépülés több szakmai előképzettségként elfogadható szakképesítésre is ráépülhet.

Szakmai követelménymodul

A szakképesítés szakmai követelményeinek meghatározott része, egyedi szakképesítések esetén annak egésze. A szakképesítés követelménymoduljainak összessége tartalmazza a szakképesítés valamennyi, a szakmai és vizsgakövetelményben rögzített szakmai kompetenciáját.

Minden egyes szakképesítést az egyedi hét jegyű azonosító száma különböztet meg, melynek első két számjegye a szakképesítés szintjét, következő három számjegye a tanulmányi területét azonosítja, az utolsó két számjegy pedig az azonos szintű és tanulmányi területű szakképesítések között sorszámoz.

Az OKJ-ban szereplő minden szakképesítéshez tartozik egy szakmai és vizsgakövetelmény (továbbiakban: SZVK), mely meghatározza az adott szakképesítés komplex szakmai vizsgájára történő felkészülés szakmai követelményeit, feltételeit és azokat a követelményeket, amelyeket a komplex szakmai vizsga során szükséges teljesíteni. Magában foglalja a képzés megkezdésének feltételeit; a szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkaköröket, foglalkozásokat; a képzéshez tartozó munkaterület rövid jellemzését; a képesítéshez kapcsolódó szakképesítéseket, részszakképesítéseket, szakképesítés-ráépüléseket; a szakmai követelményeket: a képzéshez tartozó szakmai követelménymodulok felsorolását; illetve a vizsgáztatási követelményeket; emellett a képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát (eszköz- és felszerelési jegyzék) is.

A szakmai és vizsgakövetelmények alapján az iskolai rendszerű képzésre készült szakképzési kerettanterv tartalmazza a szakmai követelménymodulok alapján a szakmai tantárgyak rendszerét és témaköreinek tartalmát.


Modultérkép

Az egyes szakképesítések – szakmai és vizsgakövetelményeiben meghatározott – szakmai követelménymodulját vagy moduljait, valamint azok egymáshoz történő kapcsolódásait tartalmazó dokumentum.

A webes kereső a modultérkép bárki számára elérhető, egyszerű és gyors használatára jött létre.

A modultérkép adatbázisát a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelettel kiadott, hatályos Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó miniszteri rendeletek és a szakmai követelménymoduljait kiadó kormányrendelet adják. A keresőprogram segítségével az egyes szakképesítésekhez/részszakképesítésekhez/szakképesítés-ráépülésekhez tartozó szakmai követelménymodulokról tájékozódhat (szakmai és vizsgakövetelmények 4. pont), melyek részletes tartalma Pdf formátumban letölthető. Emellett a modultérkép segítségével pontosan leolvasható, hogy adott képesítés (szakmai és vizsgakövetelmény 3.3. pont) milyen szakképesítések/részszakképesítések/szakképesítés-ráépülésekhez kapcsolódik.

A keresőpanel segítségével az adatbázis szűkíthető. Lehetőség van a szakképesítés adatainak szűrésére az alábbiaknak megfelelően:

  • OKJ szám
  • OKJ megnevezés
  • Szakmai követelménymodulok száma
  • Szakmai követelménymodulok megnevezése
  • Szakmacsoport
  • Ágazat
  • SZVK-t kiadó rendelet
  • Kiadás éve
  • Szakképesítésért felelős miniszter
  • Kulcsszavas keresési lehetőség a szakmai követelménymodulok tartalmában.

Szakmai és vizsgakövetelmények


A szakképesítésért felelős miniszter által rendeletben kiadott központi képzési dokumentum, amely meghatározza az adott szakképesítés komplex szakmai vizsgájára történő felkészülés szakmai követelményeit, feltételeit és azokat a követelményeket, amelyeket a komplex szakmai vizsga során szükséges teljesíteni.

Tovább »

Szakképzési kerettantervek


Az iskolai rendszerű szakképesítések szakmai és vizsgakövetelménye alapján kidolgozott, a szakképesítés követelményei átadásának tartalmát és menetét leíró egységes, 2013. szeptemberétől a szakiskolai képzésben szakképesítésenként, a szakközépiskolákban ágazatonként és szakképesítésenként kötelezően alkalmazandó dokumentum.

Tovább »

HÍD és SNI szakmai tantervi adaptációk

A köznevelési HÍD programokban és a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulókat felkészítő speciális szakiskolákban oktatható szakképesítések követelményeinek részletes tartalmát, a követelmények átadásának menetét leíró, a képzés megszervezéséhez szükséges - szakképzési kerettanterv alapján készült -, a szakképzésért felelős miniszter által jóváhagyott dokumentum.

Tovább »