ECVET-ASSET projekt
KEZDÕLAP  |   ECVET  |   ECVET-ASSET  |   KAPCSOLAT
ECVET-ASSET projekt

Jelenlegi tartalom:  ECVET Röviden / ECVET rendszer


ECVET rendszer

Az ECVET rendszer célja, hogy lehetõvé tegye a képesítések megszerzéséhez szükséges tanulási eredmények átvitelét, elismerését és összegyûjtését. Az Európai Unió állampolgárainak egyéni tanulmányaik által biztosít lehetõséget a szakmai képesítések megszerzésére országtól és oktatási rendszertõl függetlenül.

1- Az ECVET jellemzõi

Az ECVET

 • egy decentralizált rendszer, mely a tagországok és a szakképzésben érdekelt felek önkéntes részvételén alapszik, figyelembe véve a nemzeti törvényeket és szabályozásokat,
 • egy módszertani keret, mely a tanulási egységekhez köthetõ tanulmányi kimenetekkel írja le a képesítést, lehetõvé téve a kreditpont átvitelt a tagországok különbözõ oktatási és képesítési keretei között,
 • partneri megállapodásokon alapszik, melyek a képesítések átláthatóságát és az érdekelt felek közötti kölcsönös bizalom megteremtését biztosítják.

2- Az ECVET módszertan

Az ECVET módszertan megvalósítása néhány elengedhetetlen intézkedést igényel:

 • képesítések tanulmányi kimenetekkel történõ leírását (tudás, kompetencia, készség), mely átvihetõ, elismerhetõ, és összegyûjthetõ tanulási kimeneti egységekre van lebontva,
 • a tanulási eredmények átviteli eljárásának megteremtését, mely magában foglalja a tanulási eredmények értékelését, érvényesítését, elismerését és összegyûjtését,
 • pontrendszer használatát, melyet a képesítésekhez és a tanulási egységekhez rendelnek

3- Az ECVET használatának feltételei

Az ECVET mobilitásban való használhatóságának és eredmény centrikus fenntarthatóságának alapja..

 • a kölcsönös bizalom, amely a különbözõ partnerek (illetékes hatóságok, képzõ központok,..) között jön létre,
 • a hozzáértõ partnerek, akik kompetensek az ECVET technikai megvalósításában,
 • a partnerek meggyõzõdése, mi szerint szívesen alkalmazkodnak az ECVET elveihez a képesítések tervezésénél, adaptációjánál és odaítélésénél amikor a csereprogramokban részt vevõk tanulási eredményeit elismerik.

Kiemelkedõ a partnerségi dimenzió

Az ECVET kredit rendszer megvalósításában kiemelt szerepe van a partnerségeknek:

 • a hatékony mûködtetésben (az egyén szempontjából) az ECVET sokoldalú, szoros, tartós intézmények közötti partnerségeket igényel,
 • a projekttervezésben, amely a megosztott vagy közös elõkészítésen és tervezésen alapszik, valamint magában foglalja az intézmények, szervezetek közötti koordinációt,
 • a csereprogramok ösztönzésében és értékelésében: a partnerségek szükségesek a csereprogramokra való felkészüléshez és kapcsolatteremtéshez, különösen a közösségi programok keretében megvalósított egyéni tanulási utakat támogató mobilitások esetében.
Nemzeti Szakképzési
és Felnõttképzési Intézet

ECVET-ASSET projekt
H-1085 Budapest, Baross utca 52.
Telefon: +36 1 434-5600
Fax: +36 1 210-1063