ECVET-ASSET projekt
KEZDÕLAP  |   ECVET  |   ECVET-ASSET  |   KAPCSOLAT
ECVET-ASSET projekt

Jelenlegi tartalom:  ECVET Röviden / Network


ECVET megvalósításának irányítórendszere

Az ECVET ajánlás elfogadásával az Európai Parlament és a tagállamok kinyilvánították szándékukat, hogy megvalósítják az európai kreditátviteli rendszert az Európai Unió polgárai számára.

A megvalósításhoz segítségként az Európai Bizottság létrehozott egy európai szintû hálózatot és ezen belül egy felhasználói csoportot, melyeket már az ECVET ajánlás is felvázolt.

Az ECVET hálózat

Az ECVET hálózatban a szakképzésben érintett felek és a nemzeti szintû illetékes intézmények vesznek részt, valamint a Bizottság és a tagállamok is aktívan közremûködnek. A Bizottság elnökletével a hálózat segítséget nyújt az ECVET terjesztésében és támogatásában a tagállamokban, és fenntartható platformot hoz létre információcsere és tapasztalatcsere céljából a tagállamok között.

A hálózat nyitva áll a szakképzésben érintett európai szakképzési közösségek számára.

A hálózat tagjai a következõk:

 • minden tagállamból három képviselõ, akik aktívan részt vesznek az ECVET népszerûsítésében és bevezetésében. Kettõ a kormányzati szektort képviseli, egy fõ pedig a szakképzésben érintett feleket az adott tagállamban,
 • az európai szintû szociális partnerek,
 • az Európai Bizottság képviselõi,
 • a képzõk, a kompetens intézmények, szakképzési hálózatok és az ECVET bevezetésében érdekeltek képviselõi,
 • a Cedefop és az ETF,
 • a nemzeti LLP ügynökségek képviselõi,
 • az ECVET kutatási projektek képviselõi és partnerei.

Az ECVET hálózat tagjai évente egyszer találkoznak az éves fórumon.

A hálózat fõ feladata egy együttmûködési platform biztosítása az ECVET ajánlásban foglaltak megvalósítására. A platform alapja egy, a témának szentelt weblap, valamint más releváns kommunikációs, disszeminációs és együttmûködést célzó eszközök használata a megoldások kidolgozásával kapcsolatos eszme- és tapasztalatcsere érdekében.

Az ECVET felhasználói csoport

Az ECVET felhasználói csoport tagjai az ECVET hálózat tagjai közül kerülnek ki. Feladata a Felhasználói útmutató frissítése, valamint az ECVET megvalósítását célzó együttmûködési folyamat minõségének és koherenciájának javítása.

Az ECVET felhasználói csoport évente kétszer ül össze. Összetétele a következõ:

 • a tagállamok ECVET hálózatba hivatalosan delegált két képviselõje,
 • az európai szintû szociális partnerek,
 • az Európai Bizottság, a Cedefop és az ETF képviselõi,
 • érintett felek, pl. nemzeti ügynökségek vagy a felsõoktatási szektor képviselõi, akik megfigyelõként, vagy meghívott szakértõként vehetnek részt a munkában.

Az ECVET felhasználói csoport tevékenységei a különbözõek: munkacsoportok, illetve tanulmányok készítése.

A munka folyamatosságának biztosítására irányító bizottság alakult az Európai Bizottság, a szociális partnerek két képviselõje, négy választott képviselõ a tagállamokból, egy képviselõ az elõzõ, a jelenlegi illetve az elkövetkezõ elnökségbõl, valamint az érdekeltek, az ECVET hálózat három képzett képviselõje (akiket a Bizottság választ ki) részvételével. Az irányító testület tagjai rendszeres idõközönként megbeszéléseket tartanak.

ECVET támogatói csoport

A hálózat munkájának támogatására és a tagok tevékenységének megszervezésre a Bizottság létrehozott egy támogatói csoportot, melyet pályázat útján választott ki. A pályázatot az ECVET Synergie projekt nyerte. A támogatói csoport feladata:

 • titkárság mûködtetése;
 • a tagszervek találkozóinak szervezése;
 • tanulmányok készítése;
 • koordináció és tanácsadási tevékenységek;
 • az ECVET-tel és hálózatával kapcsolatos információk terjesztése és közzététele;
 • ECVET felhasználói eszközök tervezése és a felhasználók képzése.

Szakértõi bizottság

A Szakértõi Bizottság az ECVET Synergie program keretén belül mûködik, létrehozását az Európai Bizottsággal egyetértésben határozták el. A bizottság tagjai a tagállamok jelenlévõ szakértõi, akik széleskörû ismeretekkel és tapasztalattal rendelkeznek az ECVET terén mind európai, mind országos szinten. A bizottság javaslatot tesz a munkaprogramra, a fórumok és a tréning programok szakmai tartalmára. Feladata továbbá az ECVET bevezetését segítõ információ biztosítása a web site, újságcikkek és a hat havonként megjelenõ kiadvány segítségével. Támogatja az ECVET-hálózat mûködését országos, regionális és ágazati szinten egyaránt. A Szakértõi Bizottság évente két alkalommal ülésezik. A bizottság ülésein rendszeresen részt vesznek az European Commission, a CEDEFOP és az ETF képviselõi.

Szükség esetén külsõ szakértõk meghívására is lehetõség van.

Szakképzési fõigazgatók és a szakképzési tanácsadó bizottság

A szakképzési fõigazgatók (DGVT) és a szakképzési tanácsadó bizottság (ACVT) szerepe:

Az európai ECVET hálózat összes fontos eredményét és az ECVET felhasználói csoport javaslatait elküldik a DGVT-nek és az ACVT-nek, akik véleményezik a ECVET hálózat mûködését.

Nemzeti Szakképzési
és Felnõttképzési Intézet

ECVET-ASSET projekt
H-1085 Budapest, Baross utca 52.
Telefon: +36 1 434-5600
Fax: +36 1 210-1063