ECVET-ASSET projekt
KEZDÕLAP  |   ECVET  |   ECVET-ASSET  |   KAPCSOLAT
ECVET-ASSET projekt

Jelenlegi tartalom:  ECVET-ASSET Projekt / Általános információk


Általános Információk

Idõtartama

36 hónap

Az ECVET-ASSET projekt fókuszában az autóipari szolgáltatási szektor képzései állnak. Ez a szektor számos, az ECVET teszt szempontjából kedvezõ tulajdonsággal rendelkezik. Az autóipari szolgáltatási szektor egyértelmûen európai üzletágnak nevezhetõ, mely mind a termékek, mind a munkakörök vonatkozásában Európa szerte megegyezik illetve hasonló. E szektor termékei folyamatos technológiai változáson mennek keresztül, mely következményeként a képzések folyamatos frissítése is szükséges. Az üzletágban nagy számban vannak jelen vállalkozások, többnyire kis és közép vállalatok.

Az Európa szerte jelentkezõ képzési igények összehasonlítása maga után vonja a tanulói mobilitás megítélésének, hasznosságának értéknövekedését mind az egyén, mind a képzõ központok szempontjából.

A projekt általános leírása

Az ECVET-ASSET projekt célja, hogy az ECVET használatával az autóipari szolgáltatási szektoron belül a mobilitást integrálja az egyes képzési programokba és a tanulók egyéni karrierútjába.

A szektor említett jellegzetességei megkönnyítik a képzési igények és a tanulmányi kimenetek összehasonlíthatóságát, melyeknek köszönhetõen a tanulói mobilitás megítélésének értéknövekedése tapasztalható mind az egyén mind a képzõ központok szempontjából.

Annak érdekében, hogy a mobilitás elismertethetõ legyen a szakoktatás részeként az autóipari szektorban, az ECVET-ASSET projekt partnerei azt a célt tûzték ki, hogy közös kimeneti egységeket határoznak meg, melyek a mobilitáskor választhatók. Az ECVET ASSET középpontjába az elsõ szakképzésben részt vevõk mobilitása (tanulói) áll, mely a tanulmányi kimeneti egységek összeállításánál meghatározó szerepet játszik.

Az ECVET-ASSET projekt során kidolgozott tanulási egységeket elõször 2010 elsõ harmadában tesztelték egy nemzetközi mobilitási teszt keretében. Az elsõ teszt célja az volt, hogy a mobilitásra kiválasztott tanulási egységeket és az átvett metodikát elismerje és szükség szerint finomítsa. Az elsõ teszt megerõsítette, hogy a kiválasztott tanulási egységek és az értékelés módszertana megfelelõ. Mindemellett az adott csereprogram csak egy teszt volt, mivel ekkor még az elsajátított tanulmányi kimeneti egységek sem érvényesítve, sem elismerve nem lettek; ekkor még az átvitelhez szükséges Egyetértési Megállapodás és Tanulmányi Szerzõdés nem volt kidolgozva. Errõl számol be a projekt második hírlevele, melyet angol nyelven megtalál a letölthetõ dokumentumok között az "Eszköztár" menüpontban.

A második mobilitási teszt lebonyolítását 2011 elsõ és második harmadára tették a projekt partnerek. A teszt és annak ütemezése azzal a szándékkal történt, hogy a konkrét eredményeket összegyûjtsék valamint a projekt validálása során a mobilitási tesztben részt vevõ tanulási egységek elismerését és érvényesítését is értékeljék.

Célcsoportja

Különbözõ nemzeti hálózatok képzõintézményei, valamint olyan egyéni képzésben részt vevõ fiatalok (pl. tanoncok, szakképzésben résztvevõ tanulók), akik csereprogramokban is részt vesznek.

Nemzeti Szakképzési
és Felnõttképzési Intézet

ECVET-ASSET projekt
H-1085 Budapest, Baross utca 52.
Telefon: +36 1 434-5600
Fax: +36 1 210-1063