Tájékoztató a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény január 1-jén hatályba lépett, a kérdést szabályozó szakaszairól

Az önkormányzati fenntartású szakképző iskolák állami fenntartásba vétele a térségi integrált szakképző központok, azaz a TISZK-ek sorsát is befolyásolja. Az átvétel lebonyolításának alapelve, hogy uniós támogatást ne legyen szükséges az átalakulás miatt visszafizetni, illetve ne kerüljön veszélybe a felhasznált források elszámolhatósága, miközben a hazai vagy uniós forrásból megvalósult szellemi, szervezeti és infrastrukturális fejlesztések maradéktalanul megmaradjanak a szakképzési feladatellátás szolgálatában. A jogfolytonos átalakulás előkészítése és végrehajtása során mind az átadó, mind az átvevő szervek osztoznak a felelősségben. Figyelembe kell továbbá venni azt is, hogy az állami fenntartásba vétel során sem az állam, sem az állami intézményfenntartó nem szerez tulajdonjogot, csupán vagyonkezelői vagy ingyenes használati jogot. Bővebben »

A Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészéből nyújtott támogatásokhoz kapcsolódóan honlapunkon közzétettük a 2011/2012. tanévre vonatkozó monitoring adatszolgáltatáshoz szükséges adatlapokat.

Tovább »

A TÁMOP 2.3.4A gyakornoki program pályázati útmutatójában szereplő feltételek ellenőrzéséhez az NMH-SZFI megfeleltetési táblázatot készített, amelynek alapján eldönthetik, hogy a pályázati feltételeknek megfelelnek-e a szakképesítések – betöltött munkakörök vonatkozásában.

Kedves Pályaválasztó Fiatalok!
Tisztelt Szülők!


A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal segítséget nyújt a pályaválasztás előtt álló fiataloknak és szüleiknek a pályaválasztási döntésekhez. Ennek érdekében az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések szakmai- és vizsgakövetelményeit felhasználva összeállítottuk a szakképesítések pályatükrét.

Jelenleg a Nemzetgazdasági Minisztérium által 2012 nyarán kiadott jogszabályok szerint 77 szakképesítés pályatükrét tartalmazza a kiadvány. Az újabb szakterületek szakképesítéseinek megjelenése után a kiadvány folyamatosan bővítésre kerül.

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatósága a Nemzetgazdasági Minisztérium megbízásából szervezte meg az Országos Szakképzési Tanévnyitó Értekezletet 2012. augusztus 29-én és a II. Országos Felnőttképzési Tanévnyitó Konferenciát 2012. augusztus 30-án Győrött, a Bartók Béla Megyei Művelődési Központban, illetve a Győri TISZK épületében.

A rendezvények résztvevői a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Emberi Erőforrások Minisztériumának, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóságának vezetőitől kaptak tájékoztatást a szabályozásban várható változásokról, és a jövő tanév feladatairól.
Tovább »


Megjelent a Magyar Közlöny 111. számában (VIII.27.) a 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, amely az alábbi hivatkozásra kattintva érhető el:

Letöltés

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2012. augusztus 18-án közzéteszi a pályázati kiírást és pályázati dokumentációt a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész 2012. évi decentralizált keretéből finanszírozandó, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatására

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: új szakképzési törvény) hatályba lépésének időpontja 2012. január 1-je, egyes intézkedéseit, rendelkezéseit azonban csak későbbi időpontoktól kell alkalmazni, amelyeket a hatályba lépésre vonatkozó szabályok, valamint az átmeneti rendelkezések határoznak meg. Jelen tájékoztató az új szakképzési törvény eltérő időpontokban hatályba lépő szabályainak alkalmazásához kíván segítséget nyújtani a szakképzési intézmények vezetőinek, fenntartóinak és a szakképzési szakembereknek.

Tisztelt Szakképző Iskolai Fenntartók és Intézményvezetők!

Mint bizonyára Önök előtt is ismert, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (Szt.) 92. § (2) bekezdése alapján 2012. szeptember 1-jén még a korábbi Országos Képzési Jegyzék (OKJ), szakmai és vizsgakövetelmények (szvk) és a hatályos pedagógiai programok alapján is megkezdhetők a szakiskolai, szakközépiskolai képzések. Bizonyos körben azonban az Szt. lehetőséget ad arra, hogy már az új szabályok, az új OKJ, követelménymodul kormányrendelet és új szvk-k alapján indítsák szeptember 1-jén a képzéseket. Bővebben »