Hírek

NGM közlemény a 2014/2015. tanévre meghirdetett szakképzések felülvizsgálatáról a szakmaszerkezeti döntést tartalmazó 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján

A Kormány a szakképzésről szóló törvény felhatalmazása alapján hozza meg tanévenként a szakmaszerkezetre vonatkozó döntését, azaz az állam által finanszírozandó iskolai szakképzésre vonatkozó beiskolázás kereteit. A Magyar Közlöny 225. számában megjelent a 2014/2015. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntést tartalmazó 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet.

A szakmaszerkezeti döntés hivatott érvényesíteni a munkaerő-piaci igényeket az állam által támogatott képzések körében, figyelembe véve a gazdasági trendeket is. Közvetlen célja, hogy fenntartótól függetlenül ne kaphasson állami támogatást egy iskola sem olyan képzésre, amelyre a munkaerőpiacnak nincs szüksége. A döntés másik eleme az ún. hiány-szakképesítések megyénkénti meghatározása, amely a fiatalok piacképes szakmaválasztását is orientálja, ugyanis a hiányszakmát tanulók szakiskolai tanulmányi ösztöndíjban részesülnek. tovább »

Bővebben...

Képzésben a jövő!

TÁMOP 2.2.1-12/1-2012-0001: A szakképzés és a felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése kiemelt projekt

A projekt nemcsak a fiatalok, hanem a felnőttek elhelyezkedési esélyeit is javíthatja a munkaerőpiacon. Célja a szak- és felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése keretében színvonalas és az EU elvárásainak megfelelő, az alacsony iskolai végzettségű, a fogyatékossággal élő, valamint a megváltozott munkaképességű személyek igényeit is szem előtt tartó képzések megteremtése.
Ennek érdekében történik meg a jogszabályi változásokat követő, a képzési folyamatot segítő dokumentumok és rendszerek kialakítása, a kialakított rendszerek bevezetése, kipróbálása és az alkalmazók felkészítése.

Bővebben...

Közlemény a szakképzési megállapodások kiegészítéséről

Tisztelt Fenntartók!

A szakképzési megállapodásról szóló 314/2013. (VIII. 28.) kormányrendelet (a továbbiakban Szmr.) 12. § (2) bekezdése értelmében a fenntartó a 2013/2014. tanévre megkötött szakképzési megállapodás kiegészítését kezdeményezheti. A szakképzési megállapodás kiegészítését a fenntartó az Szmr. 8. §-ában foglaltak szerint a megkötött szakképzési megállapodással egységes szerkezetbe foglaltan készíti el. Az ehhez szükséges mintadokumentumok és a tájékoztató a csatolmányban találhatók. Hivatalunk garanciát biztosít arra, hogy az Szmr. 4-5. §-ban rögzített egyetértési jog gyakorlása céljából a kormányhivatalok által 2014. január 30-ig postára adott szakképzési megállapodás kiegészítésének tervezetei esetén – amennyiben azok alapján létrejön a kiegészített szakképzési megállapodás –, a szakképzési megállapodás tartalmáról, így a fenntartói tervben rögzítettekről a megyei fejlesztési és képzési bizottságokat értesíti, hogy azt a 2015/2016. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntés előkészítése során figyelembe vehessék. tovább »

Bővebben...

Megjelent a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény végrehajtási rendelete

2013. november 12-én a Magyar Közlöny 2013/186. számában megjelent a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet. A rendelet hatályos szövege az alábbi linken olvasható: Letöltés

Szakmai konferencia a művészetoktatásról


Tisztelt Érdeklődők!

2013. október 10.-én a Hagyományok Házában megrendezésre került az Emberi Erőforrások Minisztériuma által szervezett művészetoktatási konferencia.
A konferencia anyagai elérhetőek az Oktatási Hivatal honlapján az alábbi linken:

Az ÚJ Országos Modultérkép

 

A szakképzési törvény előírásainak megfelelően Hivatalunk összeállította az Országos Modultérképet, mely a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelettel kiadott, hatályos Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések moduljainak felsorolását, leírását tartalmazza, valamint a szakképesítések egymáshoz történő kapcsolódásait mutatja be.

Segítségével az egyes szakképesítésekhez tartozó szakmai követelménymodulokról tájékozódhat az érdeklődő, illetve a szakmai és vizsgakövetelmények 4. fejezetében szereplő szakmai követelménymodulok részletes leírását is megtekintheti és letöltheti PDF formátumban.

 

Az Országos Modultérkép elérhető az alábbi linken:

Törzslapnyilvántartás új elérhetősége


Épület-felújítási munkálatok miatt 2013. október hónaptól 2014. január végéig a Törzslapnyilvántartás a 1089 Budapest, Baross u. 52. sz. alá költözik.

Emiatt telefonos elérhetőségük megváltozik:


Kaluha Andrea, osztályvezető:
telefon: (06-1) 431-6565

Munkatársak:
telefon: (06-1) 431-6547 és (06-1) 434-5749


Tovább »

Decentralizált pályázatkezelő program elérése


A Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2013. augusztus 08-án közzétett a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész 2013. évi decentralizált beruházási keretéből finanszírozandó, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatására vonatkozó pályázatkitöltő program a mai naptól elérhető.

Tovább »

Tájékoztatás a felnőttképzés szabályozásában 2013. szeptember 1-vel bekövetkezett változásokról


A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 2013. augusztus 31-vel hatályát vesztette. A felnőttképzési tevékenységet 2013. szeptember 1-től a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény szabályozza.
Fentiek értelmébe a Felnőttképzési Intézmények Nyilvántartásába (FINY1) új képző intézmények, illetve képzési programok bejelentésére 2013. szeptember 1-től nincs lehetőség.
Az akkreditált intézmények által indított támogatott képzések indításáról az előzetes adatszolgáltatás bejelentése azonban folyamatosan működik tovább, az új, 2013. évi LXXVII. törvény 15. §-a alapján.


Tovább »

Bővebben...

SSL tanusítvány

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
H-1089 Budapest, Kálvária tér 7.