Hírek

Részvétel az OECD felnőttek képesség- és kompetenciamérése programjában (PIAAC)


Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
KÉPZÉSI FŐOSZTÁLY (GINOP-6.2.1-VEKOP-15-2015-00001)

SAJTÓKÖZLEMÉNY


ELINDULT A „RÉSZVÉTEL AZ OECD FELNŐTTEK KÉPESSÉG- ÉS KOMPETENCIAMÉRÉSE PROGRAMJÁBAN (PIAAC)” CÍMŰ KIEMELT PROJEKT

A PIAAC az első olyan nemzetközi mérés, amely a felnőtt lakosság munkavégzés során használt készségeit és kompetenciáit, valamint ezek oktatásban és foglalkoztatásban való megszerzésének vagy elvesztésének körülményeit egyaránt vizsgálja. Eredményei alapján lehetővé válik az oktatásra, a szak- és felnőttképzésre, valamint a foglalkoztatásra irányuló szakpolitikák bizonyíték-alapú tervezése.

Ezen stratégiai célok elérését támogatva, Magyarország csatlakozott a nemzetközi kutatások élvonalába tartozó, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetnek (OECD) a felnőttek kompetenciái mérésére kidolgozott programjához (Programme for the International Assessment of Adult Competencies -PIAAC). Jelen projekt célja, hogy uniós forrással támogassa a hazai PIAAC felmérést, az arra épülő kutatásokat, az eredmények hazai, illetve nemzetközi publikálását, valamint új, kompetencia alapú képzési programok kifejlesztését.

A mérés módszertani megalapozását, csakúgy, mint a jól ismert PISA vizsgálatokét, az OECD biztosítja. A hazai megvalósítás a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) vezetésével, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közreműködésével konzorciumi keretek között zajlik.

A felnőtt munkavállalók alapkompetenciáinak (szöveghasználati képesség, elemi olvasási készség, hétköznapi matematikai készség, problémamegoldó készség infotechnológiai környezetben) alkalmazását nagy létszámú felmérés vizsgálja. A felmérés a 16-65 éves felnőtt lakosságot reprezentáló, országonként 5000 fős statisztikai mintán történik, amelyet Magyarországon az álláskeresők 1000 fős mintája is kiegészít. Az OECD elvárásainak megfelelően a 2016-os év során a felmérés előkészítése történik. A főmérést egy 1500 fős mintán elvégzett tereppróba előzi meg, amelyre 2016 májusától júliusáig kerül sor, míg a 6000 fős főmérés 2017 tavaszától indul. Az első eredmények az OECD ütemterve alapján 2019-ben várhatóak.

A projekt a Széchenyi2020 GINOP-6.2.1-VEKOP/15 pályázat keretében, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg, várható befejezése 2020. december 31. A projekt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program forrásaiból 798,82 millió forint, a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program forrásaiból pedig 301,18 millió forint támogatásban részesül, összköltségvetése 1,1 milliárd forint.


Tájékoztató a 2017/2018. tanévre szóló szakmaszerkezeti javaslattételhez


Az egyes nem állami és állami felsőoktatási intézményi szakképző iskolai fenntartói részére

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 84. §-a értelmében a Kormány hozza meg a megyei fejlesztési és képzési bizottságok (a továbbiakban: mfkb-k) és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által tett javaslatokon alapuló szakmaszerkezeti döntést fenntartókra lebontva. A döntésben foglaltak a rendszer valamennyi résztvevőjére egyaránt vonatkoznak és kötelező érvényűek mindenkire, aki állami támogatást kíván igénybe venni feladatai ellátásához. A döntésben foglaltak megszegése jogosulatlan igénylésnek minősül és szankcionálható. Tovább »

Bővebben...

GINOP-6.1.1-15 képzési jegyzék

Tisztelt Képző Intézmények!

A GINOP-6.1.1-15 kódszámú „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” kiemelt projekt ajánlattételi felhívására beérkező ajánlatokról az Értékelő Bizottság 2016. január 21. napján meghozta döntését.
Az alábbi mellékletben letölthető a projekt keretében 2016. I. félévében indítandó képzések jegyzéke.

Tájékoztató saját munkavállalói részére szervezett képzés költségeinek elszámolására


A gyakorlati képzést végző gazdálkodó szervezetek saját munkavállalói részére szervezett képzés költségeiről szóló 21/2013. (VI. 18.) NGM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5. §‐ának (1) bekezdése határozza meg az adatszolgáltatás benyújtásának helyét.

Adatszolgáltatás benyújtásának helye:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
1428 Budapest, Pf. 27.

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (továbbiakban: Szht.) 9. §‐ának (1) bekezdése határozza meg az adatszolgáltatás benyújtásának a határidejét.

Adatszolgáltatás benyújtásának határideje: 2016. január 12.

Felhívás decentralizált pályázat elszámolásához!


A decentralizált pályázatok elszámolásának gördülékeny feldolgozása érdekében ügyintézőink munkanapokon 13-16 óra között várják az Önök elszámolásával, az elszámolás hiánypótlásával, az elszámolás elkészítését segítő program használatával kapcsolatos telefonhívásukat. Kérdéseiket a hiánypótló levélben szereplő ügyintéző telefonszámán, illetve a 06-1/431-6559 számú telefonon tehetik fel.

Hivatalunk továbbá lehetőséget biztosít az elszámolások személyesen történő hiánypótlására is, az ügyintézőnkkel előzetesen e-mailen egyeztetett időpontban.
A személyes egyeztetésre kérjük, hogy szükség szerint az elszámolás elkészítésének alapjául szolgáló (pl.: számlák) eredeti dokumentumokat is szíveskedjenek biztosítani az esetlegesen felmerülő javítások elvégzéséhez. A személyes hiánypótlás alkalmával, kérjük az elszámolásban kompetens személy (pl.: az elszámolást készítő), valamint aláírásra jogosult (cégszerű aláírásra jogosult, amennyiben a cégszerű aláírásra az aláírók együttesen jogosultak, akkor az aláírók) megjelenését is. Az aláíráshoz szíveskedjenek magukkal hozni a bélyegzőt is.

ESCO felhívás szakértők részére

Tisztelt Szakértők!
A munkaerő-piaci kínálat-kereslet összehangolásának fejlesztésére az Európai Bizottság a tagállamok bevonásával egy olyan rendszer kialakításán kezdett el dolgozni, amelynek eredményeképp megszületik egy egységes – minden európai nyelven elérhető – összerendelés, amely kapcsolatot teremt az egyes foglalkozások, szakképesítések, valamint az ezekhez szükséges szakmai és kulcskompetenciák között. Az ESCO (European Skills/Competencies, qualifications and Occupations) az európai készségek, kompetenciák, képesítések, és foglalkozások többnyelvű osztályozási rendszere lesz, amely a munkaerőpiac és a képzési szektor között használható közös „nyelvrendszer”. Tovább »

Bővebben...

A Felnőttképzési Szakértői Bizottság levele a képzési programokat minősítő programszakértők részére


Tisztelt Szakértő Kollégák!

Az elmúlt időszakban egyre többször tapasztaljuk azt a nemkívánatos tendenciát, hogy az engedélyezési eljárások során benyújtott, szakértők által előminősített képzési programok szakmai kidolgozottságának színvonala csökken.

Számos esetben előfordul, hogy bizonyos követelményekhez csak jogszabályi hivatkozásokat írnak be a program készítői (pl. Személyi feltételek: a 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 5. §. alapján, Tárgyi feltételek: a 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint).

Tovább »

Bővebben...

Döntés a középfokú zeneművészeti intézmények részére szóló taneszköz beszerzési pályázatokról

Tisztelt Pályázók!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész 2014. évi központi kerete terhére megkötött, NFA KA 7/2014. számú Támogatási Szerződés felhasználására kiírt középfokú zeneművészeti intézmények részére szóló taneszköz beszerzési támogatás tárgyú felhívásra benyújtott pályázatokról a nemzetgazdasági miniszter meghozta döntését (7/2015. NFA KA NGM számú Miniszteri Döntés).

Tovább »

FSZB „C” képzési körben tartandó konzultáció szakértőknek


Az FSZB szeretettel várja az érdeklődő szakértőket „C” képzési körben tartandó konzultációra.

Időpontja: 2015. szeptember 4. (péntek), 10.00-13.00 óra
Helyszíne: NSZFH, 1085 Budapest, Baross utca 52., 402. tárgyaló

SSL tanusítvány

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
H-1089 Budapest, Kálvária tér 7.