Hírek

Az NGM és az NSZFH megjelenése az EFOTT-on


A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal közös sátorban várja az érdeklődőket az EFOTT fesztiválon 2016. július 13 és 16 között. A sátorban az érdeklődők választ kaphatnak a szakképzéssel kapcsolatos kérdéseikre, megismerhetik a lehetőségeiket és ha kedvük van, pályaorientációs teszteket is kitölthetnek.

A fesztivállal kapcsolatos további információ:

Tájékoztató az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról


A 2016. szeptember 1-jével szakgimnáziummá átalakuló szakközépiskolában a 2017. május-júniusi érettségi vizsgaidőszakban kell első ízben kötelezően választandó vizsgatárgyként szakmai vizsgatárgyból érettségi vizsgát tenni.

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet –amely az általános követelményeket tartalmazza – január 22-én kihirdetésre került. A részletes követelményeket tartalmazó rendelet kihirdetés előtti szakaszban van. Tájékoztató jelleggel tesszük közzé a rendelet megjelenéséig annak mellékletét, amelyből a részletes követelmények megismerhetők.

A 2015/2016. tanévben megrendezett SZÉTV versenyének zárása


A 2015/2016. tanévben megrendezett Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyének zárása


A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal Vezetése, mint a verseny szervezője köszönetet mond – az Emberi Erőforrások Minisztériuma hatáskörébe tartozó – a 2015/2016. tanévi Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyének (SZÉTV) előkészítésében, lebonyolításában résztvevő hivatalos szerveknek, intézményeknek, személyeknek, hogy munkájukkal hozzájárultak a verseny sikeres lebonyolításához.


A SZÉTV lebonyolítását támogatták:

 • A Nemzetgazdasági Minisztérium anyagi forrást biztosított a verseny megszervezéséhez.
 • A Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. és munkatársai biztosították az elődöntő során a szükséges szerverkörnyezetet, a hozzáférési vonalat támogatva az az interaktív elődöntő zavartalan lebonyolítását.
 • A Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum és Tagintézményei adtak otthont az országos szakmai tanulmányi verseny döntőjének. A sikerhez hozzájárult az intézmény Főigazgatója, az intézmény vezetői, tanáraik és valamennyi munkatársuk.
 • A versenybizottsági tagok biztosították az írásbeli, szóbeli, gyakorlati versenyrészek zavartalan lebonyolítását.
 • A szponzorok anyagi és/vagy tárgyi támogatásukkal járultak hozzá, hogy a díjazottak a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által felajánlott jutalmakon kívül értékes ajándékokkal, felajánlásokkal is gazdagodhattak.


Gratulálunk minden versenyzőnek, a felkészítő intézményeknek, tanároknak! A következő tanévhez sok sikert kívánunk!
 

SZETV 2016_1SZETV 2016_2

A 2015/2016. tanévben megrendezett speciális versenyek zárása


A 2015/2016. tanévben megrendezett speciális szakképzésben részt vevő tanulók számára meghirdetett Szakmai Tantárgyi Komplex Verseny, és a Szakma Kiváló Tanulója Verseny zárása


A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal Vezetése, mint a verseny szervezője köszönetet mond – az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Földművelésügyi Minisztérium hatáskörébe tartozó – a 2015/2016. tanévi Speciális szakképzésben részt vevő tanulók számára meghirdetett Szakmai Tantárgyi Komplex Verseny (SZTKV) és a Szakma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV) előkészítésében, lebonyolításában résztvevő hivatalos szerveknek, intézményeknek, személyeknek, hogy munkájukkal hozzájárultak a verseny sikeres lebonyolításához.


A Speciális szakképzésben részt vevő tanulók részére meghirdetett verseny lebonyolítását támogatták:

 • A Nemzetgazdasági Minisztérium anyagi forrást biztosított a verseny megszervezéséhez.
 • A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerületének fenntartása alá tartozó Bajai Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény adott otthont az országos szakmai tanulmányi verseny döntőjének. A sikerhez hozzájárult az intézmény Főigazgatója, az intézmény vezetői, tanáraik és valamennyi munkatársuk.
 • A versenybizottsági tagok biztosították az írásbeli, szóbeli, gyakorlati versenyrészek zavartalan lebonyolítását.
 • A szponzorok anyagi és/vagy tárgyi támogatásukkal járultak hozzá, hogy a díjazottak a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által felajánlott jutalmakon kívül értékes ajándékokkal, felajánlásokkal is gazdagodhattak.


Gratulálunk minden versenyzőnek, a felkészítő intézményeknek, tanároknak! A következő tanévhez sok sikert kívánunk!

Szakképzési szakértők felkészítése – NFA KA 4/2014.


A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szervezésében 2016. február 15. és 2016. április 21. között 12 db kétnapos felkészítés szakmai szervezése és lebonyolítása zajlott le, összesen 496 fő részvételével az NFA KA 4/2014. Szakképzési szakértők felkészítése című programsorozat keretében.

A program minőségbiztosítási kérdőíveinek összesítése alapján az ötfokú skálán a program elégedettségi rátája 90,8% (4,54) lett.
Az elhangzott előadások bemutatóiból és a szakmai háttéranyagokból zárókiadvány készült. A kiadvány elektronikusan is letölthető a következő linkről:

Bővebben...

Euroguidance Pályatanácsadói Díj


A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal alatt működő Euroguidance Magyarország Központ 2016-ban első alkalommal hirdeti meg a Euroguidance Pályatanácsadói Díjat.

A díj célja, hogy a magyarországi pályatanácsadási jó gyakorlatokat összegyűjtse és fórumot biztosítson a pályatanácsadás során használt magyarországi jó példák és eszközök népszerűsítésére. A pályázat nyitott minden olyan szervezet, intézmény és magánszemély számára, amely Magyarországon az oktatás vagy a foglalkoztatás területén pályaorientációs vagy pályatanácsadói tevékenységet végez, illetve ehhez kapcsolódó szolgáltatást nyújt. Pályázni bármely célcsoport számára szóló pályaorientációs vagy pályatanácsadási szolgáltatással, eszközzel vagy módszerrel lehet.

Tovább »


Bővebben...

Az Európai Felnőttkori Tanulás Elektronikus Platformja - EPALE

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 2016. január 1. óta az Európai Felnőttkori Tanulás Elektronikus Platform magyarországi koordinátora. Az EPALE egy többnyelvű, nyitott közösség tanárok, oktatók, kutatók, tudományos területeken dolgozó szakemberek, politikai döntéshozók és bárki más számára, aki szakmai szerepet játszik a felnőtt tanulásban szerte Európában.

Bővebben...

GINOP-6.1.1-15 kódszámú „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” című kiemelt projekt Kiegészítő Ajánlattételi Felhívása

A GINOP-6.1.1-15 kódszámú „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” című kiemelt projekt célja, hogy ösztönözze az alacsony iskolai végzettséggel, munkaerőpiacon keresett kompetenciával vagy szakképesítéssel nem rendelkező felnőtt lakosság, kiemelten a közfoglalkoztatottak részvételét az oktatásban, képzésben, és lehetőséget biztosítson számukra a munkaerő-piaci szempontból releváns képzettség, ismeretek, készségek, kompetenciák megszerzésére. A kiemelt projekt megvalósítója a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, a Belügyminisztérium, valamint 18 megyei kormányhivatal (Pest Megyei Kormányhivatal és Budapest Főváros Kormányhivatala kivételével) alkotta Konzorcium.
A képző intézmények 2016. május 27-én 13:00 óráig nyújthatnak be ajánlatot a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalnál (1085 Budapest, Baross u. 52.). Tovább »

Bővebben...

Tájékoztató az 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelettel módosult OKJ iskolai rendszerű képzéseket érintő legfontosabb változásairól

Az OKJ változások bevezetésének időpontja 2016. szeptember 1. 
Az OKJ módosulása az iskolai rendszerű szakképesítések tekintetében a következő változásokat jelentheti:

 • a szakképesítés kikerül az OKJ-ból,
 • a szakképesítés több szakképesítésre válik szét,
 • több szakképesítés összeolvad egy szakképesítéssé,
 • a szakképesítésnek megváltozik a megnevezése és esetleg a tartalma,
 • a szakképesítés adatai és tartalma változatlan marad.
SSL tanusítvány

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
H-1089 Budapest, Kálvária tér 7.