Hirek


A Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2013. augusztus 08-án közzéteszi a pályázati kiírást és pályázati dokumentációt a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész 2013. évi decentralizált beruházási keretéből finanszírozandó, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatására.


A 2011. évi CLXXXVII. a szakképzésről szóló törvény 8. § (1) bekezdése alapján az iskolai rendszerű szakképzésben a szakmai képzés a szakmai és vizsgakövetelmény alapján kiadott egységes, kötelezően alkalmazandó kerettanterv (a továbbiakban: szakképzési kerettanterv) szerint folyik.

Ennek megfelelően a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatósága közleményt jelentetett meg, mely a beérkezett kérdések alapján aktualizálásra került 2013. május 30-án (aláhúzással jelölve a változás).


Tisztelt Vizsgaszervezők!

A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Munkaügyi Hivatal közötti megállapodás értelmében a 23/2008. (VIII. 8.) PM a 2/1995. (II. 22.) PM, valamint a 20/1998. (VII. 22.) PM rendeletben előírt szakmai és vizsgakövetelmények alapján lebonyolításra kerülő szakmai vizsgákhoz kapcsolódó vizsgaelnökök kijelölése, a központi tételek készítése és kiadása 2013. augusztus 1-től megváltozik.

Tisztelt Szakértő!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy folyamatos beadási határidejű szakértői pályázati felhívás útján frissítjük a Nemzeti Munkaügyi Hivatal szakértői adatbázisát. Elsősorban szakképzési és felnőttképzési szakemberek jelentkezését várjuk.


A 2011. évi CLXXXVII. a szakképzésről szóló törvény 8. § (1) bekezdése alapján az iskolai rendszerű szakképzésben a szakmai képzés a szakmai és vizsgakövetelmény alapján kiadott egységes, kötelezően alkalmazandó szakképzési kerettanterv szerint folyik.

Ennek megfelelően a szakképzési kerettantervek alkalmazásával kapcsolatos közlemény innen tölthető le:

Tisztelt Szakértő!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy folyamatos beadási határidejű szakértői pályázati felhívás útján frissítjük a Nemzeti Munkaügyi Hivatal szakértői adatbázisát. Elsősorban szakképzési és felnőttképzési szakemberek jelentkezését várjuk.

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak-és Felnőttképzési Igazgatósága Nemzetgazdasági Minisztérium megbízásából az elmúlt tanévhez hasonlóan a szakképzést folytató iskolák vezetőinek részvételével Országos Szak- és Felnőttképzési Tanévnyitót szervez.

Időpont: 2013. augusztus 29. csütörtök
Helyszín: Dunaújvárosi Főiskola (2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály u. 1/a).


Jelenkezés »


Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent TÁMOP-2.2.6-13/1 jelű, „A szakképző intézmények szakmai tanárainak képzése” című pályázati felhívás benyújtási határidejét az NFÜ - 2013. április 15-ig – meghosszabbította.

Kérjük a szakképző intézmények és fenntartóik képviselőit, hogy lehetőségük szerint éljenek a pályázati felhívás nyújtotta alkalommal, mely az iskolák s egyúttal a szakképzésben közreműködő pedagógusok számára ad segítséget ahhoz, hogy a köznevelési és szakképzési törvényben előírt új végzettségi feltételeket teljesítsék.

 

További információ »

A szak- és felnőttképzési szakértői adatbázis frissítésére irányuló folyamatos beadási határidejű szakértői pályázati felhívás kapcsán felhívom figyelmét arra, hogy a 1700/2012 (XII.29.) Korm. határozat 1.8 alpontja szerint nem köthető megbízási és vállalkozási szerződés olyan személlyel, aki a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte (a fennálló megbízási és vállalkozási szerződéseket ez nem érinti). A kormánytól mentesítés kérhető, azonban a TÁMOP 2.2.1-12/1-2012-0001 projekt működésének ütemezése miatt erre nincs lehetőség.

Köszönjük megértését!


Tisztelt Vizsgaszervezők!


Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2013. március 1-től nem kell papír alapon megrendelni az NGM, EMMI, NFM hatáskörébe tartozó szakképesítések esetében az NMH SZFI gondozásában nyilvánosságra hozott szóbeli vizsgafeladatokat. Ezek ingyenesen letölthetők a honlapunkról és felhasználhatók a vizsgán.

Papír alapú megrendeléssel akkor kell élniük a továbbiakban, ha a szóbeli vizsgafeladatok nem található meg a honlapon. Az elkészült vizsgafeladatok felkerülnek a honlapunkra, ahonnan a későbbiekben ingyenesen letölthetőek és felhasználhatók a vizsgán.

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal szakképzési és felnőttképzési szakemberek jelentkezését várja szakértői adatbázisának frissítéséhez.

A pályázat célja:
Szakképzési, felnőttképzési fejlesztési feladatok ellátására szakértői adatbázis létrehozása.

Kik nyújthatnak be pályázatot?

  • szakképzésben, felnőttképzésben jártas szakemberek, oktatók, pedagógusok;
  • gazdálkodó szervezetek és az adott szakterület szakmai tapasztalattal rendelkező képviselői, munkavállalói;
  • kutatók, szakértők, fejlesztő szakemberek, döntéshozók. tovább »

A módosítás alatt álló OKJ (150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet) szakképesítéseinek szakmai és vizsgakövetelményei –munkaanyagként – az alábbi helyről tölthetők le: tovább »