Hirek


Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklete tartalmazza a 2016. szeptember 1. napjától indítható képzések jegyzékét (a továbbiakban: OKJ).
A módosító rendelet 2016.03.04. napján lépett hatályba, mely 9. § (13) bekezdése értelmében a 2016. augusztus 31-ig megkezdett iskolarendszeren kívüli képzéseket a 2016. január 1-jén hatályos OKJ, továbbá a szakmai és vizsgakövetelmények, valamint kerettantervek szerint kell befejezni. A kivételről a (16) bekezdés rendelkezik.
Fentiek alapján 2016. szeptember 1-jét követően – kivéve a (16) bekezdésben foglaltakat – kizárólag az új OKJ szerint indítható képzés.

Az OKJ jegyzék változása miatt az engedélyezési eljárással kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk: Tovább »

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a Nemzetgazdasági Minisztérium megbízásából az elmúlt tanévhez hasonlóan Országos Szakképzési és Felnőttképzési Tanévnyitót szervez.

A rendezvényre meghívást kapnak az intézményvezetők mellett a szakképesítésért felelős tárcák és az érdekelt szervezetek képviselői is. A rendezvény a kezdődő tanév legfontosabb feladatairól és a szak-és felnőttképzés aktuális kérdéseiről ad tájékoztatást.


A szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet mellékleteiben szereplő, a 2016/2017. tanévben bevezetésre kerülő új szakképzési intézményi és oktatási rendszerhez, valamint az Országos Képzési Jegyzék változásaihoz illeszkedő szakképzési kerettantervek elérhetők:
Tovább »


„Fejlesszünk együtt!” címmel programtervet fogadott el az MTA, több felsőoktatási intézmény (Szegedi Tudományegyetem, NymE Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ, Eszterházy Károly Egyetem, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem), szakmai szervezet (Eötvös Loránd Fizikai Társulat, Nemzeti Pedagógus Kar), a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet a természettudományi oktatás stratégiai fejlesztésének irányairól és módszereiről.

A programterv távlati célja olyan korszerű, integrált szemléletű természettudományi oktatási gyakorlat támogatása és elterjesztése, amely eredményesen szolgálja a versenyképes tudás megszerzését a jövő munkavállalói számára, továbbá tudományos alapokat nyújt az állampolgári véleményalkotáshoz a klímaváltozás, az élelmiszergazdaság, a gyógyítás és más fontos, a társadalmi figyelem középpontjában álló kérdésekben. A program megvalósítását a résztvevők a meglévő nemzetközi és hazai jó gyakorlatok megosztásával és a mindennapi pedagógiai munkát végzők innovációs képességeinek, tapasztalatainak felhasználásával kívánják támogatni. A közös fejlesztés eredményeként létrejövő nyitott platform a későbbiekben lehetőséget kínál további szakmai és gazdasági szereplők bekapcsolódására is. Tovább »

A Nemzetgazdasági Minisztérium megbízásából a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szervezésében került lebonyolításra 2016. augusztus 29-én Kecskeméten az Országos Szakképzési és Felnőttképzési Tanévnyitó. Az eseményen közel 600 résztvevő kapott tájékoztatást a kezdődő tanév legfontosabb feladatairól és a szak- és felnőttképzés aktuális kérdéseiről. A szakmai információkat a Szak- és Felnőttképzés című folyóirat tanévnyitó különszáma tartalmazza, amely az alábbi linken letölthető:


A 2016/2017. évi tanévben az új szakképzési intézményi és oktatási rendszer, valamint az Országos Képzési Jegyzék módosítása alapján a közismereti kerettantervek is módosulnak. A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításának kihirdetéséig az alábbi (a rendeletmódosítással megegyező) mellékleteket kell a helyi tanterv elkészítése során alkalmazni:


A 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről szóló 297/2015. (X. 13.) kormányrendelet (továbbiakban: R.) 4. § (5) bekezdése alapján a nem állami fenntartóknak a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (továbbiakban: Hivatal) felé legkésőbb 2016. augusztus 31-ig – keresztféléves képzés esetén 2017. január 15-ig – adatszolgáltatási kötelezettségük van. A jogszabály értelmében munkarend szerinti, valamint megyénként és fővárosi bontásban a támogatott és a korlátozottan támogatott szakképesítésre, ágazatra beiskolázott tanulók számát a 2016/2017. tanévre kötelesek megadni a Hivatalnak az alábbi linken megtalálható szoftver segítségével: https://www.nive.hu/mfkb2016/adatszolgaltatas


Tájékoztatásul közzétesszük a szakgimnáziumi közismereti kerettantervek óratervének jelenleg még egyeztetés alatt álló tervezetét, mely a Köznevelési Kerekasztal tárgyalásokat követően beérkezett észrevételeknek megfelelően módosult.

 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szakmai koordinációjában elkészült új szakgimnáziumi és módosult szakközépiskolai kerettantervek 2016. július 14-én frissített munkaanyagai tájékoztatásul letölthetőek az alábbi táblázatból:


Keresés:  
Sorszám Szakképesítés azonosító száma Szakképesítés megnevezése Letöltés PDF formátumban Letöltés WORD formátumban
1. 34 543 01 Abroncsgyártó Letöltés Letöltés
2. 34 582 01 Ács Letöltés Letöltés
3. 55 344 02 Államháztartási mérlegképes könyvelő Letöltés Letöltés
4. 54 344 04 Államháztartási ügyintéző Letöltés Letöltés
5. 34 621 03 Állattarró szakmunkás Letöltés Letöltés
6. 54 621 01 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus Letöltés Letöltés
7. 55 525 03 Alternatív gépjárműhajtási technikus Letöltés Letöltés
8. 55 723 01 Ápoló Letöltés Letöltés
9. 55 211 01 Aranyműves Letöltés Letöltés
10. 55 212 02 Artista I. Akrobata Letöltés Letöltés
11. 55 212 02 Artista I. Bohóc Letöltés Letöltés
12. 55 212 02 Artista I. Egyensúlyozó Letöltés Letöltés
13. 55 212 02 Artista I. Légtornász Letöltés Letöltés
14. 55 212 02 Artista I. Zsonglőr Letöltés Letöltés
15. 54 212 01 Artista II. Akrobata Letöltés Letöltés
16. 54 212 01 Artista II. Bohóc Letöltés Letöltés
17. 54 212 01 Artista II. Egyensúlyozó Letöltés Letöltés
18. 54 212 01 Artista II. Légtornász Letöltés Letöltés
19. 54 212 01 Artista II. Zsonglőr Letöltés Letöltés
20. 54 725 02 Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus Letöltés Letöltés
21. 35 841 01 Autóbuszvezető Letöltés Letöltés
22. 54 525 01 Autóelektronikai műszerész Letöltés Letöltés
23. 35 523 01 Automatikai berendezés karbantartó Letöltés Letöltés
24. 54 523 01 Automatikai technikus Letöltés Letöltés
25. 54 525 02 Autószerelő Letöltés Letöltés
26. 54 525 03 Avionikus Letöltés Letöltés
27. 34 544 02 Bányaművelő Letöltés Letöltés
28. 54 544 01 Bányaművelő technikus Letöltés Letöltés
29. 55 523 05 Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus Letöltés Letöltés
30. 54 542 01 Bőrfeldolgozó-ipari technikus Letöltés Letöltés
31. 34 582 13 Burkoló Letöltés Letöltés
32. 54 481 01 CAD-CAM informatikus Letöltés Letöltés
33. 34 814 01 Családi gazdálkodó Letöltés Letöltés
34. 55 723 02 Csecsemő és gyermekápoló Letöltés Letöltés
35. 34 811 01 Cukrász Letöltés Letöltés
36. 54 211 01 Dekoratőr Letöltés Letöltés
37. 35 762 01 Demencia gondozó Letöltés Letöltés
38. 55 521 01 Díszletkivitelező Letöltés Letöltés
39. 34 622 01 Dísznövénykertész Letöltés Letöltés
40. 54 211 02 Divat- és stílustervező Letöltés Letöltés
41. 34 541 01 Édesipari termékgyártó Letöltés Letöltés
42. 55 344 03 Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő Letöltés Letöltés
43. 55 212 03 Egyházzenész I. Kántor-énekvezető Letöltés Letöltés
44. 55 212 03 Egyházzenész I. Kántor-kórusvezető Letöltés Letöltés
45. 55 212 03 Egyházzenész I. Kántor-orgonista Letöltés Letöltés
46. 54 212 02 Egyházzenész II. Kántor-énekvezető Letöltés Letöltés
47. 54 212 02 Egyházzenész II. Kántor-kórusvezető Letöltés Letöltés
48. 54 212 02 Egyházzenész II. Kántor-orgonista Letöltés Letöltés
49. 34 341 01 Eladó Letöltés Letöltés
50. 34 522 03 Elektronikai műszerész Letöltés Letöltés
51. 54 523 02 Elektronikai technikus Letöltés Letöltés
52. 55 523 01 Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető technikus Letöltés Letöltés
53. 55 523 02 Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus Letöltés Letöltés
54. 54 541 01 Élelmiszeripari analitikus technikus Letöltés Letöltés
55. 54 521 01 Élelmiszeripari gépésztechnikus Letöltés Letöltés
56. 54 541 02 Élelmiszeripari technikus Letöltés Letöltés
57. 34 521 11 Építő- szállító- és munkagép szerelő Letöltés Letöltés
58. 54 582 01 Épületgépész technikus (Bevontelektródás kézi ívhegesztő és Gázhegesztő mellékszakképesítések) Letöltés Letöltés
59. 54 582 01 Épületgépész technikus (épületgépészeti előkészítő mellékszakképesítés) Letöltés Letöltés
60. 54 521 02 Erdészeti gépésztechnikus Letöltés Letöltés
61. 34 623 01 Erdészeti szakmunkás Letöltés Letöltés
62. 54 623 02 Erdésztechnikus Letöltés Letöltés
63. 54 726 03 Ergoterapeuta Letöltés Letöltés
64. 34 541 07 Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó Letöltés Letöltés
65. 54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus Letöltés Letöltés
66. 55 211 01 Ezüstműves Letöltés Letöltés
67. 54 543 01 Faipari technikus Letöltés Letöltés
68. 54 863 01 Fegyverműszerész Letöltés Letöltés
69. 34 542 03 Fehérnemű-készítő és kötöttárú összeállító Letöltés Letöltés
70. 34 542 04 Férfiszabó Letöltés Letöltés
71. 54 211 03 Festő Letöltés Letöltés
72. 34 521 02 Finommechanikai műszerész Letöltés Letöltés
73. 54 813 01 Fitness- wellnwss instruktor Letöltés Letöltés
74. 54 725 03 Fizioterápiás asszisztens Letöltés Letöltés
75. 54 544 02 Fluidumkitermelő technikus Letöltés Letöltés
76. 54 815 01 Fodrász Letöltés Letöltés
77. 34 811 05 Fogadós Letöltés Letöltés
78. 54 720 02 Fogászati asszisztens Letöltés Letöltés
79. 55 724 01 Fogtechnikus Letöltés Letöltés
80. 54 724 01 Fogtechnikus gyakornok Letöltés Letöltés
81. 54 810 01 Fotográfus és fotótermék-kereskedő Letöltés Letöltés
82. 54 581 01 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus Letöltés Letöltés
83. 34 621 01 Gazda Letöltés Letöltés
84. 54 481 02 Gazdasági informatikus Letöltés Letöltés
85. 54 544 03 Gázipari technikus Letöltés Letöltés
86. 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus Letöltés Letöltés
87. 55 523 03 Gerinchálózati rendszerüzemeltető technikus Letöltés Letöltés
88. 54 211 04 Grafikus Letöltés Letöltés
89. 54 543 02 Gumiipari technikus (Abroncsgyártó és Építő- és anyagmozgató gép kezelője mellékszakképesítés) Letöltés Letöltés
90. 54 543 02 Gumiipari technikus (Formacikk-gyártó és Építő- és anyagmozgató gép kezelője mellékszakképesítés) Letöltés Letöltés
91. 54 543 02 Gumiipari technikus (Ipari gumitermék előállító és Építő- és anyagmozgató gép kezelője mellékszakképesítés) Letöltés Letöltés
92. 54 212 03 Gyakorlatos színész Bábszínész Letöltés Letöltés
93. 54 212 03 Gyakorlatos színész Színházi és filmszínész Letöltés Letöltés
94. 54 723 02 Gyakorló ápoló Letöltés Letöltés
95. 54 723 03 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló Letöltés Letöltés
96. 54 215 01 Gyakorló Hangszerkészítő és -javító billentyűs Letöltés Letöltés
97. 54 215 01 Gyakorló Hangszerkészítő és -javító fafúvós Letöltés Letöltés
98. 54 215 01 Gyakorló Hangszerkészítő és -javító húros/vonós Letöltés Letöltés
99. 54 215 01 Gyakorló Hangszerkészítő és -javító rézfúvós Letöltés Letöltés
100. 54 215 01 Gyakorló Hangszerkészítő és -javító ütős Letöltés Letöltés
101. 54 725 04 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens Letöltés Letöltés
102. 54 723 01 Gyakorló mentőápoló Letöltés Letöltés
103. 54 725 05 Gyakorló szövettani asszisztens Letöltés Letöltés
104. 34 521 05 Gyártósori gépbeállító Letöltés Letöltés
105. 54 761 01 Gyermekotthoni asszisztens Letöltés Letöltés
106. 54 726 04 Gyógymasszőr Letöltés Letöltés
107. 54 140 01 Gyógypedagógiai segítő munkatárs Letöltés Letöltés
108. 55 524 05 Gyógyszeriperi szaktechnikus Letöltés Letöltés
109. 34 524 01 Gyógyszerkészítmény-gyártó Letöltés Letöltés
110. 54 720 03 Gyógyszertári asszisztens Letöltés Letöltés
111. 34 841 03 Hajós szakmunkás Letöltés Letöltés
112. 54 841 01 Hajózási technikus (Hajózási üzemeltetési vezető, Képesített hajós és Nyíltvízi-vízimentő mellékszakképesítés) Letöltés Letöltés
113. 54 841 01 Hajózási technikus (Szállodahajós, szállodai személyzet mellékszakképesítés) Letöltés Letöltés
114. 54 213 01 Hangmester Letöltés Letöltés
115. 55 215 01 Hangszerkészítő és -javító billentyűs Letöltés Letöltés
116. 55 215 01 Hangszerkészítő és -javító fafúvós Letöltés Letöltés
117. 55 215 01 Hangszerkészítő és -javító húros/vonós Letöltés Letöltés
118. 55 215 01 Hangszerkészítő és -javító rézfúvós Letöltés Letöltés
119. 55 215 01 Hangszerkészítő és -javító ütős Letöltés Letöltés
120. 55 523 06 Háztartási gépszervíz szaktechnikus Letöltés Letöltés
121. 54 582 02 Hídépítő és -fennatrtó technikus Letöltés Letöltés
122. 55 850 01 Hulladékgazdálkodó szaktechnikus Letöltés Letöltés
123. 34 541 03 Húsipari termékgyártó Letöltés Letöltés
124. 54 347 01 Idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző Letöltés Letöltés
125. 54 812 01 Idegenvezető Letöltés Letöltés
126. 54 481 03 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető Letöltés Letöltés
127. 55 481 02 Információrendszer-szervező Letöltés Letöltés
128. 54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető Letöltés Letöltés
129. 54 346 03 Irodai titkár Letöltés Letöltés
130. 54 482 01 IT mentor Letöltés Letöltés
131. 55 523 07 Járműipari karbantertó technikus Letöltés Letöltés
132. 55 212 04 Jazz- zenész I. Jazz-énekes Letöltés Letöltés
133. 55 212 04 Jazz- zenész I. Jazz-zenész (billentyűs) Letöltés Letöltés
134. 55 212 04 Jazz- zenész I. Jazz-zenész (fafúvós) Letöltés Letöltés
135. 55 212 04 Jazz- zenész I. Jazz-zenész (húros/vonós) Letöltés Letöltés
136. 55 212 04 Jazz- zenész I. Jazz-zenész (rézfúvós) Letöltés Letöltés
137. 55 212 04 Jazz- zenész I. Jazz-zenész (ütős) Letöltés Letöltés
138. 54 212 04 Jazz- zenész II. Jazz-énekes Letöltés Letöltés
139. 54 212 04 Jazz- zenész II. Jazz-zenész (billentyűs) Letöltés Letöltés
140. 54 212 04 Jazz- zenész II. Jazz-zenész (fafúvós) Letöltés Letöltés
141. 54 212 04 Jazz- zenész II. Jazz-zenész (húros/vonós) Letöltés Letöltés
142. 54 212 04 Jazz- zenész II. Jazz-zenész (rézfúvós) Letöltés Letöltés
143. 54 212 04 Jazz- zenész II. Jazz-zenész (ütős) Letöltés Letöltés
144. 54 841 10 Jegyvizsgáló Letöltés Letöltés
145. 54 725 06 Kardiológiai és angiológiai asszisztens Letöltés Letöltés
146. 54 211 05 Kerámiaműves Letöltés Letöltés
147. 54 341 02 Kereskedelmi képviselő Letöltés Letöltés
148. 54 341 01 Kereskedő Letöltés Letöltés
149. 34 622 02 Kertész Letöltés Letöltés
150. 54 213 06 Kiadványszerkesztő technikus Letöltés Letöltés
151. 35 345 01 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I Letöltés Letöltés
152. 55 345 01 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II Letöltés Letöltés
153. 54 761 02 Kisgyermekgondozó-, nevelő Letöltés Letöltés
154. 34 543 05 Kishajóépítő, -karbantartó Letöltés Letöltés
155. 34 541 08 Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó Letöltés Letöltés
156. 55 212 05 Klasszikus zenész I. Hangkultúra Letöltés Letöltés
157. 55 212 05 Klasszikus zenész I. Klasszikus zenész (billentyűs) Letöltés Letöltés
158. 55 212 05 Klasszikus zenész I. Klasszikus zenész (fafúvós) Letöltés Letöltés
159. 55 212 05 Klasszikus zenész I. Klasszikus zenész (húros/vonós) Letöltés Letöltés
160. 55 212 05 Klasszikus zenész I. Klasszikus zenész (rézfúvós) Letöltés Letöltés
161. 55 212 05 Klasszikus zenész I. Klasszikus zenész (ütős) Letöltés Letöltés
162. 55 212 05 Klasszikus zenész I. Magánénekes Letöltés Letöltés
163. 55 212 05 Klasszikus zenész I. Zeneelmélet-szolfézs Letöltés Letöltés
164. 55 212 05 Klasszikus zenész I. Zeneszerzés Letöltés Letöltés
165. 54 212 05 Klasszikus zenész II. Hangkultúra Letöltés Letöltés
166. 54 212 05 Klasszikus zenész II. Klasszikus zenész (billentyűs) Letöltés Letöltés
167. 54 212 05 Klasszikus zenész II. Klasszikus zenész (fafúvós) Letöltés Letöltés
168. 54 212 05 Klasszikus zenész II. Klasszikus zenész (húros/vonós) Letöltés Letöltés
169. 54 212 05 Klasszikus zenész II. Klasszikus zenész (rézfúvós) Letöltés Letöltés
170. 54 212 05 Klasszikus zenész II. Klasszikus zenész (ütős) Letöltés Letöltés
171. 54 212 05 Klasszikus zenész II. Magánénekes; Letöltés Letöltés
172. 54 212 05 Klasszikus zenész II. Zeneelmélet-szolfézs; Letöltés Letöltés
173. 54 212 05 Klasszikus zenész II. Zeneszerzés Letöltés Letöltés
174. 55 725 11 Klinikai fogászati higiénikus Letöltés Letöltés
175. 55 725 18 Klinikai laboratóriumi szakasszisztens Letöltés Letöltés
176. 54 725 07 Klinikai neurofiziológiai asszisztens Letöltés Letöltés
177. 54 525 09 Kocsivizsgáló Letöltés Letöltés
178. 54 521 04 Kohászati technikus Letöltés Letöltés
179. 55 213 03 Korrektor Letöltés Letöltés
180. 54 815 02 Kozmetikus Letöltés Letöltés
181. 34 582 14 Kőműves Letöltés Letöltés
182. 54 850 01 Környezetvédelmi technikus Letöltés Letöltés
183. 55 850 02 Környezetvédelmi-mérés szaktehnikus Letöltés Letöltés
184. 54 523 03 Közlekedésautómatikai műszerész Letöltés Letöltés
185. 54 345 02 Közművelődési és közönségkapcsolati szakember Közművelődési szakember II. Letöltés Letöltés
186. 54 345 02 Közművelődési és közönségkapcsolati szakember Közönségkapcsolati szakember Letöltés Letöltés
187. 54 812 04 Közönségforgalmi felügyelő Letöltés Letöltés
188. 55 345 02 Közösségfejlesztő animátor Letöltés Letöltés
189. 54 345 01 Közszolgálati ügyintéző Letöltés Letöltés
190. 52 345 01 Közszolgálati ügykezelő Letöltés Letöltés
191. 54 841 02 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó Letöltés Letöltés
192. 54 725 08 Látszerész és optikai árucikk kereskedő Letöltés Letöltés
193. 54 841 03 Légi közlekedésüzemvitel-ellátó Letöltés Letöltés
194. 54 841 11 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (Vállalkozási ügyintéző mellékszakképesítés) Letöltés Letöltés
195. 54 841 11 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (Vámügyintéző és Pénzügyi ügyintéző mellékszakképesítés) Letöltés Letöltés
196. 54 582 03 Magasépítő technikus Letöltés Letöltés
197. 54 523 04 Mechatronikai technikus Letöltés Letöltés
198. 54 582 04 Mélyépítő technikus Letöltés Letöltés
199. 55 723 16 Mentőápoló Letöltés Letöltés
200. 54 521 05 Mezőgazdasági gépésztechnikus Letöltés Letöltés
201. 54 621 02 Mezőgazdasági technikus Letöltés Letöltés
202. 55 213 04 Mobilalkalmazás fejlesztő Letöltés Letöltés
203. 34 525 07 Motorkerékpár- szerelő Letöltés Letöltés
204. 54 213 03 Mozgókép- és animációkészítő Letöltés Letöltés
205. 55 213 05 Multimédia-alkalmazásfejlesztő Letöltés Letöltés
206. 34 521 09 Műanyagfeldolgozó Letöltés Letöltés
207. 54 521 06 Műanyagfeldolgozó technikus Letöltés Letöltés
208. 54 481 05 Műszaki informatikus Letöltés Letöltés
209. 54 211 10 Művészeti és médiafotográfus Letöltés Letöltés
210. 55 212 06 Népzenész I. Népi énekes Letöltés Letöltés
211. 55 212 06 Népzenész I. Népzenész (billentyűs) Letöltés Letöltés
212. 55 212 06 Népzenész I. Népzenész (fafúvós) Letöltés Letöltés
213. 55 212 06 Népzenész I. Népzenész (húros/vonós) Letöltés Letöltés
214. 55 212 06 Népzenész I. Népzenész (ütős) Letöltés Letöltés
215. 54 212 06 Népzenész II. Népi énekes Letöltés Letöltés
216. 54 212 06 Népzenész II. Népzenész (billentyűs) Letöltés Letöltés
217. 54 212 06 Népzenész II. Népzenész (fafúvós) Letöltés Letöltés
218. 54 212 06 Népzenész II. Népzenész (húros/vonós) Letöltés Letöltés
219. 54 212 06 Népzenész II. Népzenész (rézfúvós) Letöltés Letöltés
220. 54 212 06 Népzenész II. Népzenész (ütős) Letöltés Letöltés
221. 34 542 06 Női szabó Letöltés Letöltés
222. 55 213 07 Nyomdaipari szaktechnikus Letöltés Letöltés
223. 54 213 07 Nyomdaipari technikus Letöltés Letöltés
224. 34 725 01 Optikai üvegcsiszoló Letöltés Letöltés
225. 54 726 02 Ortopédiai műszerész Letöltés Letöltés
226. 54 211 06 Ötvös Letöltés Letöltés
227. 54 212 07 Pantomimes Letöltés Letöltés
228. 54 581 02 Parképítő és fenntartó technikus Letöltés Letöltés
229. 54 140 02 Pedagógiai- és családsegítő munkatárs Letöltés Letöltés
230. 34 541 05 Pék Letöltés Letöltés
231. 54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) Letöltés Letöltés
232. 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző Letöltés Letöltés
233. 54 720 04 Perioperatív asszisztens Letöltés Letöltés
234. 34 811 03 Pincér Letöltés Letöltés
235. 54 841 09 Postai üzleti ügyintéző Letöltés Letöltés
236. 54 725 08 Radiografiai asszisztens Letöltés Letöltés
237. 54 762 01 Rehabilitációs nevelő, segítő Letöltés Letöltés
238. 34 861 01 Rendészeti őr Letöltés Letöltés
239. 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes Bűnügyi rendőr Letöltés
Letöltés
Letöltés
Letöltés
240. 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes Határrendészeti rendőr Letöltés
Letöltés
Letöltés
Letöltés
241. 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes Közlekedési rendőr Letöltés
Letöltés
Letöltés
Letöltés
242. 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes Közrendvédelmi rendőr Letöltés
Letöltés
Letöltés
Letöltés
243. 54 525 10 Repülőgép szerelő Letöltés Letöltés
244. 54 542 02 Ruhaipari technikus Letöltés Letöltés
245. 54 813 02 Sportedző (a sportág megjelölésével) Letöltés Letöltés
246. 55 726 02 Sportmasszőr Letöltés Letöltés
247. 34 811 04 Szakács Letöltés Letöltés
248. 34 523 02 Számítógép-szerelő, karbantartó Letöltés Letöltés
249. 55 212 01 Színész Letöltés Letöltés
250. 54 521 07 Színháztechnikus, szcenikus Letöltés Letöltés
251. 54 521 08 Színpad- és porond technikus Letöltés Letöltés
252. 55 521 02 Színpadi fénytervező Letöltés Letöltés
253. 55 521 03 Színpadi magasépítő Letöltés Letöltés
254. 54 211 07 Szobrász Letöltés Letöltés
255. 54 762 02 Szociális asszisztens Letöltés Letöltés
256. 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló Letöltés Letöltés
257. 54 762 03 Szociális szakgondozó Letöltés Letöltés
258. 54 213 05 Szoftverfejlesztő Letöltés Letöltés
259. 55 212 07 Szórakoztató zenész I. Énekes szólista Letöltés Letöltés
260. 55 212 07 Szórakoztató zenész I. Szórakoztató zenész (billentyűs) Letöltés Letöltés
261. 55 212 07 Szórakoztató zenész I. Szórakoztató zenész (fafúvós) Letöltés Letöltés
262. 55 212 07 Szórakoztató zenész I. Szórakoztató zenész (húros /vonós) Letöltés Letöltés
263. 55 212 07 Szórakoztató zenész I. Szórakoztató zenész (rézfúvós) Letöltés Letöltés
264. 55 212 07 Szórakoztató zenész I. Szórakoztató zenész (ütős) Letöltés Letöltés
265. 54 212 08 Szórakoztató zenész II. Énekes szólista Letöltés Letöltés
266. 54 212 08 Szórakoztató zenész II. Szórakoztató zenész (billentyűs) Letöltés Letöltés
267. 54 212 08 Szórakoztató zenész II. Szórakoztató zenész (fafúvós) Letöltés Letöltés
268. 54 212 08 Szórakoztató zenész II. Szórakoztató zenész (húros /vonós) Letöltés Letöltés
269. 54 212 08 Szórakoztató zenész II. Szórakoztató zenész (rézfúvós) Letöltés Letöltés
270. 54 212 08 Szórakoztató zenész II. Szórakoztató zenész (ütős) Letöltés Letöltés
271. 55 725 21 Szövettani szakasszisztens Letöltés Letöltés
272. 55 212 08 Táncos I. Klasszikus balett-táncos Letöltés Letöltés
273. 55 212 08 Táncos I. Kortárs-, modern táncos Letöltés Letöltés
274. 55 212 08 Táncos I. Néptáncos Letöltés Letöltés
275. 55 212 08 Táncos I. Színházi táncos Letöltés Letöltés
276. 54 212 09 Táncos II. Klasszikus balett-táncos Letöltés Letöltés
277. 54 212 09 Táncos II. Kortárs-, modern táncos Letöltés Letöltés
278. 54 212 09 Táncos II. Néptáncos Letöltés Letöltés
279. 54 212 09 Táncos II. Színházi táncos Letöltés Letöltés
280. 34 541 09 Tartósítóipari szakmunkás Letöltés Letöltés
281. 54 523 05 Távközleési technikus Letöltés Letöltés
282. 35 841 02 Tehergépkocsi vezető Letöltés Letöltés
283. 34 541 10 Tejipari szakmunkás Letöltés Letöltés
284. 55 850 04 Települési környezetvédelmi szaktechnikus Letöltés Letöltés
285. 55 481 01 Térinformatikus Letöltés Letöltés
286. 34 582 15 Tetőfedő Letöltés Letöltés
287. 54 542 03 Textilipari technikus Letöltés Letöltés
288. 54 211 08 Textilműves Letöltés Letöltés
289. 54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő Letöltés Letöltés
290. 54 582 05 Útépítő és -fenntartó technikus Letöltés Letöltés
291. 54 211 09 Üvegműves Letöltés Letöltés
292. 54 340 01 Üzleti szolgáltatási munkatárs Letöltés Letöltés
293. 54 625 01 Vadgazdálkodási technikus Letöltés Letöltés
294. 54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző Letöltés Letöltés
295. 55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő Letöltés Letöltés
296. 54 344 03 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző Letöltés Letöltés
297. 54 582 06 Vasútérpítő és -fenntartó technikus Letöltés Letöltés
298. 54 841 05 Vasútforgalmi szolgálattevő Letöltés Letöltés
299. 54 841 06 Vasúti árufuvarozási ügyintéző Letöltés Letöltés
300. 54 525 11 Vasúti jármű dízelmotor és -hajtásszerelő Letöltés Letöltés
301. 54 525 12 Vasúti jármű szerkezeti és fékrendszer szerelője Letöltés Letöltés
302. 54 525 13 Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője Letöltés Letöltés
303. 55 525 04 Vasútijármű-technikus és diagnosztikus Letöltés Letöltés
304. 54 524 03 Vegyésztechnikus (Gyógyszerkészítménygyártó mellékszakképesítés) Letöltés Letöltés
305. 54 524 03 Vegyésztechnikus (Vegyipari rendszerkezelő mellékszakképesítés) Letöltés Letöltés
306. 34 524 02 Vegyipari rendszerkezelő Letöltés Letöltés
307. 55 524 06 Vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus Letöltés Letöltés
308. 54 811 01 Vendéglátásszervező Letöltés Letöltés
309. 55 211 02 Vésnök Letöltés Letöltés
310. 55 853 01 Vízépítő szaktechnikus Letöltés Letöltés
311. 54 853 02 Vízgazdálkodó technikus Letöltés Letöltés
312. 54 853 03 Vízgépészeti technikus Letöltés Letöltés
313. 54 853 04 Víziközmű technikus Letöltés Letöltés
314. 55 853 02 Vízminőség-védelmi szaktechnikus Letöltés Letöltés
315. 34 853 02 Vízügyi szakmunkás Letöltés Letöltés
316. 55 213 02 Webfejlesztő Letöltés Letöltés


Az Oktatási Hivatal honlapján közzétételre kerültek a szakmai érettségi vizsgatárgyak középszintű részletes vizsgakövetelményeinek tervezetei, az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002.(V.24.) OM rendelet módosításának munkadokumentumaként.

A részletes vizsgakövetelmények tervezete letölthető az alábbi linkről:

A korábban már közzétett előzetes tájékoztatásunk alapján a szakértői továbbképzések önköltséges formában kerülnek lebonyolításra, várhatóan ez év szeptemberétől. A továbbképzéseket modulszerkezetű képzési program alapján szervezzük meg, így az FSZB jóváhagyása értelmében a közös modulokat mindenkinek csak egyszer kell majd teljesítenie.

A 2016. szeptember 1-jével szakgimnáziummá átalakuló szakközépiskolában a 2017. május-júniusi érettségi vizsgaidőszakban kell első ízben kötelezően választandó vizsgatárgyként szakmai vizsgatárgyból érettségi vizsgát tenni. Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról szóló 19/2016. (VIII. 23.) EMMI rendeletben 38 ágazati vizsgatárgy és 8 ágazaton kívüli vizsgatárgy emelt szintű részletes érettségi vizsgakövetelménye jelent meg.


Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet –amely az általános követelményeket tartalmazza – január 22-én kihirdetésre került. A 2016/17. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 1. számú melléklete tartalmazza a szakmai vizsgaidőszakok, vizsganapok időpontjait.


A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal közös sátorban várja az érdeklődőket az EFOTT fesztiválon 2016. július 13 és 16 között. A sátorban az érdeklődők választ kaphatnak a szakképzéssel kapcsolatos kérdéseikre, megismerhetik a lehetőségeiket és ha kedvük van, pályaorientációs teszteket is kitölthetnek.

A fesztivállal kapcsolatos további információ: