NSZFH | Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

Cikkek

Tematikus Konzultációs Napok keretében találkoztak a szakképzési centrumok képviselői


A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) 2018. június 6-7. között tematikus konzultációs napot szervezett több, Európai Unió által támogatott projekthez kapcsolódóan. Az interaktív eseményen a GINOP-6.2.3-17 azonosító számú, „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” elnevezésű projektben résztvevő, valamint a GINOP-6.2.2. és VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú, „A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése” elnevezésű kiemelt projektben résztvevő szakképzési centrumok képviselői vettek részt.

Magyar Zita szakmai főigazgató-helyettes és Bordás Rita projektirányítási főigazgató-helyettes köszöntőikben a hasonló szakmai kezdeményezések, valamint a projektek közötti együttműködések fontosságát hangsúlyozták.

Horváth Ádám, a Digitális Oktatási Módszertani Központ divízióvezetője előadásában a digitális alapkompetencia elterjesztésének fontosságáról, valamint a digitális fejlesztési lehetőségekről tartott előadást. Hangsúlyozta, hogy a legjobb az lenne, ha a diákok már úgy érkeznének a szakképzésbe, hogy a digitális eszközöket készségszinten használnák, ez esetben a középiskolában nagyobb hangsúlyt kaphatna a diákok szakmai, informatikai eszközökkel történő megismertetése. A Digitális Közösségi Alkotóműhelyek célja tehát nem az informatikai szaktárgy fejlesztése, oktatása, hanem az adott szakma és bármely informatikai eszköz összehangolása, valamint a diákok digitális problémamegoldó képességének fejlesztése.

Lőrincz Krisztián, a GINOP-6.2.2 kiemelt projekt szakmai vezetője a beérkezett cselekvési tervek és helyzetértékelési dokumentumok alapján ismertette a leggyakoribb típushibákat a hiányos adatszolgáltatásról, valamint a kötelezően megvalósítandó és a választható tevékenységek részletezett leírásairól.

Az első tematikus napon Rettegi Attila, a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum főigazgatója, és Kiss-Bauer Szilvia projektmenedzser bemutatták a szakképzési centrum terveit és munkamódszereit, amelynek előkészületei során nagy hangsúlyt fektettek a problématérkép összeállítására. Kiss-Bauer Szilvia arról is beszámolt, hogy az elkövetkező időszakban kiemelt hangsúlyt fektetnek a tehetséggondozásra, valamint a pályaorientációs tevékenység hatékonyságnövelésére.

Pelyhéné Bartha Irén, a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum főigazgatója hangsúlyozta, hogy az ország különböző szakképzési centrumainak lényegesen eltérő feladatokkal, nehézségekkel kell megbirkózniuk, amelyeket az eltérő földrajzi fekvés, vagy a szociális háttér különbségei okozhatnak. A főigazgató előadásában kitért arra, hogy a projekt tervezésének első lépéseként az egyes tagintézmények már bevált „jó gyakorlatait” gyűjtötték össze a megvalósítók, majd ebből állítottak össze egy koherens, a teljes szakképzési centrumra alkalmazható koncepciót. Olyan közös irányt határoztak meg, amelyet a teljes szakképzési centrumra, valamint annak minden tagintézményére alkalmazni tudnak a későbbiekben.

A második Tematikus Konzultációs Napon Bujtor István, a Pécsi Szakképzési Centrum projektmenedzserének előadása nyitotta a szakmai programot. A projektmenedzser kiemelte, hogy a pécsi projekt eredeti megvalósíthatósági tanulmányában nevesített valamennyi fontos célkitűzést és feladatot megvalósítják. Így például a támogatási környezet létrehozását, az új motivációs bázisok megteremtését, a pedagógusok esetében pedig a szemléletváltás elérését. A vezető olyan jó gyakorlatok kivitelezését is vázolta, mint a „Világbanki program”, valamint a „Piacorientált Szakképzés Fiataloknak”.

A Megvalósíthatósági tanulmány megírásakor a Pécsi Szakképzési Centrum egy saját, önálló felmérést készített, amely alapján képesek voltak egy szociális kutatást lefolytatni. Ez a kutatás képezte a tanulmány alapját, továbbá ennek köszönhetően a projekt kezdetére már egy előkészített rendszer alapjait sikerült lerakni, ezáltal sikerült gyorsan kiválasztani a projektben dolgozó szakmai stábot.

Bujtor István kiemelte, hogy az Irányító Hatóság munkatársainak segítsége nagy szerepet játszott az első mérföldkő sikeres teljesítésében. A Helyzetértékelési dokumentum, valamint az Intézkedési- és a Cselekvési tervek elkészítésénél sikerült hatékonyan koordinálni a szakképzési centrum alá tartozó 13 tagintézmény munkáját, ezt segítették a rendszeres, kiscsoportos, operatív rendszerű munkacsoport-ülések, amelyeket kifejezetten ebből a célból vezettek be.

DUNAÚJVÁROSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Az érdeklődők ezen a napon ismerhették meg a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum jó gyakorlatát. Fábos Zsolt projektmenedzser elmondta, hogy a projekt sikerességének alapja egy olyan átfogó szemléletváltás elérése, amelynek hatására „a mi iskoláink jobbá válnak”.

dr. Glavanits Judit projektkoordinátor két fontos gondolatot emelt ki, amelyekhez a tervezésnél és a kivitelezés során is ragaszkodtak: a kivitelezhetőség és a fenntarthatóság fontossága. A fejlesztések jelentős részét – lehetőségeikhez mérten – a szakképzési centrumban rejlő belső erőforrások felhasználásával kívánják megvalósítani.

Az esemény a GINOP-6.2.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú,„A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése” elnevezésű kiemelt projekt keretében valósult meg.

GINOP 6.2.2 projekt

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal GINOP-6.2.2-VEKOP-15-2016-00001 KIEMELT PROJEKT H-1089 BUDAPEST, BAROSS UTCA 133. E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.

GINOP 6.2.2 projekt

Elérhetőségeink


NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL
GINOP-6.2.2-VEKOP-15-2016-00001 KIEMELT PROJEKT
H-1089 BUDAPEST, BAROSS UTCA 133.
E-MAIL: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal GINOP-6.2.2-VEKOP-15-2016-00001 KIEMELT PROJEKT H-1089 BUDAPEST, BAROSS UTCA 133. E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.

GINOP 6.2.2 projekt

RendezvényeinkTematikus Konzultációs Napok keretében találkoztak a szakképzési centrumok képviselői

2018.06.14

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) 2018. június 6-7. között tematikus konzultációs napot szervezett több, Európai Unió által támogatott projekthez kapcsolódóan. Az interaktív eseményen a GINOP-6.2.3-17 azonosító számú, „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” elnevezésű projektben résztvevő, valamint a GINOP-6.2.2. és VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú, „A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése” elnevezésű kiemelt projektben résztvevő szakképzési centrumok képviselői vettek részt.

 


Felkészítő napot tartott a GINOP-6.2.2 projekt


A GINOP-6.2.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú „A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése” című kiemelt projekt keretében megvalósuló fejlesztések adják a bázisát a GINOP-6.2.3 és a VEKOP-8.6.3 „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” című felhívásokban előírt helyi szintű fejlesztéseknek. A hatékony megvalósítás érdekében a GINOP-6.2.2 kiemelt projekt megvalósítói „szakértői felkészítő napok” keretében készítették fel a pályázók szakértői munkacsoportjainak tagjait a helyi- és centrum szintű cselekvési tervek elkészítésére, valamint megvalósításának támogatására.
A felkészítések a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal B52-es épületében zajlottak november 20-án és 21-én, valamint november 27-29 között – összesen 5 alkalommal –, és több mint 240 fő részvételével valósultak meg.

 
Újabb tájékoztató napot tartott a GINOP-6.2.2 kiemelt projekt


A GINOP-6.2.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú „A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése” című kiemelt projekt keretében megvalósuló módszertani és intézményi fejlesztések adják a bázisát a GINOP-6.2.3 és a VEKOP-8.6.3 „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” című felhívásokban előírt helyi szintű fejlesztéseknek. A hatékony megvalósítás érdekében fokozott együttműködés szükséges a tervezés és a végrehajtás során a két projekt megvalósítói csapata között.

A GINOP-6.2.2 kiemelt projekt megvalósítói 2017. szeptember 20-án tájékoztató napot tartottak a GINOP-6.2.3 és a VEKOP-8.6.3 felhívások változásaival kapcsolatosan a lehetséges pályázók, azaz a szakképzési centrumok főigazgatói és a Földművelésügyi Minisztérium szakképző intézményeinek képviselői részére. „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” felhívásokban megfogalmazott elvárásokról, valamint a felhívások változásairól a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakértői tájékoztatták a megjelenteket.

Előadást tartott többek között Katona Miklós, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetője, Danajka Noémi, a Nemzetgazdasági Minisztérium GINOP Irányító Hatóságának osztályvezetője, valamint Halasi István, a Nemzetgazdasági Minisztérium RFP Irányító Hatóságának referense. A rendezvényen ismertetők hangzottak el a közbeszerzésekkel, a szakmai és a pénzügyi tervezéssel kapcsolatos tudnivalókról, továbbá a GINOP-6.2.3 és a VEKOP-8.6.3 kapcsolódási pontjairól a GINOP-6.2.2 kiemelt projekttel.

 
Tájékoztató nap a GINOP-6.2.3 felhívás tervezési feladatairól


A GINOP-6.2.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú „A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése” című kiemelt projekt keretében megvalósuló módszertani és intézményi fejlesztések adják a bázisát a GINOP-6.2.3/17 „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” című felhívásban előírt helyi szintű fejlesztéseknek. A hatékony megvalósítás érdekében fokozott együttműködés szükséges a tervezés és a végrehajtás során a két projekt megvalósítói csapata között.

Ennek megfelelően – az együttműködés kereteinek kialakítása érdekében – a GINOP-6.2.2 megvalósítói 2017. május 4-én tájékoztató napot tartottak a GINOP-6.2.3 felhívás tervezési felhívásának megismertetése céljából a célközönséggel. A meghívottak körét a szakképzési centrumok főigazgatói és a Földművelésügyi Minisztérium szakképző intézményeinek képviselői alkották. A pályázat elkészítésének támogatásáról, annak szakmai szempontjairól a GINOP-6.2.2 kiemelt projekt szakmai vezetője, Ütőné dr. Visi Judit tartott előadás. Vastag-Szabó Erika, a GINOP-6.2.2 projektmenedzsere a GINOP-6.2.3 projekt pályázati feltételeiről, és az ehhez kapcsolódó feladatokról beszélt.

 
Bemutatkozott a GINOP-6.2.2 kiemelt projekt

2017.05.03

2017. május 3-án a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal konferenciaterme adott otthont a GINOP-6.2.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú „A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése” című kiemelt projekt sajtónyilvános rendezvényének.

A nagy érdeklődést kiváltó eseményt Kratochwill Péter, az NSZFH projektirányítási főigazgató-helyettese nyitotta meg, aki beszédében kifejtette, hogy a szakképzés népszerűségét növelő, illetve a lemorzsolódást csökkentő intézkedések több európai uniós projekt elemeként is megjelennek. A rendezvényen Pölöskei Gáborné, a Nemzetgazdasági Minisztérium szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkára mondott köszöntő beszédet, amelyben kiemelte a GINOP-6.2.2 projekt várható előnyeit, valamint hangsúlyozta, hogy „ma a foglalkoztatási piacon a szakmai végzettséggel sokkal könnyebben el lehet helyezkedni, mint csupán érettségivel”.

A rendezvény során bemutatásra kerültek továbbá a GINOP-6.2.2 kiemelt projekt céljai, tervezett fejlesztései. Először a projekt menedzsere, Vastag-Szabó Erika mutatta be a tervezés fázisait, majd az elsődleges célokról, az átfogó szakmai háttérről Ütőné dr. Visi Judit szakmai vezető tájékoztatta az érdeklődőket. Az előadások során ismertetésre kerültek a projekt megvalósításának kiemelt területei, vagyis a módszertani fejlesztések, együttműködések; az intézményfejlesztés; valamint az informatikai fejlesztések, eszközbeszerzés tevékenységek célkitűzései. A projekt három tevékenységének vezetője beszámolt arról, hogy milyen módszerekkel, képzésekkel, eszközökkel, informatikai fejlesztésekkel, hazai és nemzetközi együttműködések eredményeivel kívánják elérni, érzékenyíteni közvetlen célcsoportjaikat, vagyis a szakképzési centrumok vezetőit, valamint a szakképző intézményekben dolgozó pedagógusokat.

A rendezvényen több sajtóorgánum is képviseltette magát. A GINOP-6.2.2-VEKOP-15-2016-00001 kiemelt projekt a Széchenyi 2020 program keretében az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 2016. július 1. és 2020. december 31. közötti időszakban 2,8 milliárd forintból valósul meg.


A rendezvényen készült fotók

Szakmai tájékoztató nap a lemorzsolódás csökkentéséért

2017.04.27

A GINOP-6.2.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú, „A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése” című kiemelt projekt megvalósítói csapata 2017. április 27-én megtartotta az első „Szakmai tájékoztató nap”-ot a projekt közvetlen célcsoportja, azaz a szakmai megvalósításban érintett szakemberek számára.

A rendezvény során bemutatásra került „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” című felhívás megvalósításában alkalmazandó helyzetfelmérési módszertan, a megvalósításhoz szükséges sablon és a kitöltési útmutató, valamint a hozzá kapcsolódó intézkedési és cselekvési terv sablon, illetve az útmutató.

A rendezvényen előadásokat tartottak Vedovatti Anildo és Szymczak Judit, az Eruditio Zrt. szakértői.

 

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal GINOP-6.2.2-VEKOP-15-2016-00001 KIEMELT PROJEKT H-1089 BUDAPEST, BAROSS UTCA 133. E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.

GINOP 6.2.2 projekt

Tanulmányok, kiadványok


Feltöltés alatt

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal GINOP-6.2.2-VEKOP-15-2016-00001 KIEMELT PROJEKT H-1089 BUDAPEST, BAROSS UTCA 133. E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.
SSL tanusítvány

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
H-1089 Budapest, Kálvária tér 7.