EuroSkills-fogadas-Europa-hajo


Az Innovációs és Technológiai Minisztérium koordinálásával hivatalosan szeptemberben megalakult Szakképzési Innovációs Tanács (SZIT) legfőbb célja, hogy a szakképzési és felnőttképzési rendszer jövőbeli fejlesztési irányainak kérdésében aktív párbeszéd jöjjön létre a kormányzat, a gazdaság és az érdekképviseleti szervek szereplői között. Tovább »


Az Innovációs és Technológiai Minisztérium koordinálásával hivatalosan szeptemberben megalakult Szakképzési Innovációs Tanács (SZIT) legfőbb célja, hogy a szakképzési és felnőttképzési rendszer jövőbeli fejlesztési irányainak kérdésében aktív párbeszéd jöjjön létre a kormányzat, a gazdaság és az érdekképviseleti szervek szereplői között.

A SZIT november 9-ei ülését követően hat munkacsoport kezdte meg működését, melyek feladata az egyes témacsoportokkal kapcsolatos fejlesztési irányok, ajánlások megfogalmazása. A munkacsoportok ülésein olyan fontos témák kerülnek napirendre, mint a duális szakképzéshez kapcsolódó tanulószerződések átalakításának lehetőségei, a korai iskolaelhagyás visszaszorításának feladatai, vagy éppen a kimeneti típusú szabályozás integrálása a szakképzésbe. Külön munkacsoport foglalkozik a szakképzési életpályamodell tökéletesítésével valamint az Ágazati Készségtanácsok strukturális javaslataival.

A munkacsoportok egymástól függetlenül dolgoznak, de megállapításaik, javaslataik egy közös tudást alkotnak, amely ismeretek birtokában a SZIT tagjai a decemberi, soron következő ülésen határozhatnak meg új javaslatokat a kormányzat, a szakképzés és a gazdasági élet szereplőinek bevonásával. Az ITM fontos feladatának tekinti, hogy a SZIT – egyfajta folyamatosan ülésező érdekegyeztető tanácsként – előremutató javaslatokkal és innovatív fejlesztési irányokkal szolgálja a magyar szak- és felnőttképzés, felnőttoktatás ügyét.

EuroSkills-fogadas-Europa-hajoNSZFH Kommunikáció