A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal keretén belül működő Euroguidance Magyarország Központ a 2016-ban első alkalommal megrendezett Euroguidance Pályatanácsadói Díj után 2018-ban is meghirdette a jó gyakorlat megosztására irányuló pályázatát.


A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal keretén belül működő Euroguidance Magyarország Központ a 2016-ban első alkalommal megrendezett Euroguidance Pályatanácsadói Díj után 2018-ban is meghirdette a jó gyakorlat megosztására irányuló pályázatát.

A nemzetközi hagyományokra visszatekintő díj célja idén is az volt, hogy a magyarországi pályatanácsadási gyakorlatokat összegyűjtse, és lehetőséget biztosítson pályatanácsadással vagy pályaorientációval foglalkozó szervezetek számára tevékenységük bemutatására, jó gyakorlataik megosztására.

A 2016-os év tapasztalataiból kiindulva a pályázati felhívás 2018-ban is minden megkötés nélkül indult, azaz nyitott volt minden olyan szervezet, intézmény vagy magánszemély számára, amely az oktatás vagy a foglalkoztatás területén pályaorientációs vagy pályatanácsadói tevékenységet folytat. A pályázati kiírás célja az volt, hogy minél szélesebb kört, azaz alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményeket, képző intézményeket, állami, megyei vagy önkormányzati fenntartású intézményeket, non-profit szervezeteket, magánszolgáltatókat, továbbá pályaorientációs tanácsadást nyújtó egyéneket (magán- és közintézményekben dolgozó pályaválasztási tanácsadókat, pályaorientációért felelős tanárokat) tudjunk megszólítani.

A pályázati kiírás továbbra sem tartalmazott kategóriákat, tehát a résztvevő szervezetek és magánszemélyek saját maguk választhattak, hogy milyen tevékenységgel, eszközzel, módszerrel vagy szolgáltatás-leírással pályáznak.

A pályázatban bemutatott tevékenység irányulhatott az alábbiakra:

 • pályatervezés, sikeres pályadöntések támogatása;
 • önismeret fejlesztése, pozitív önkép kialakítása, kezdeményezőkészség, függetlenség és személyes felelősségvállalás, tanulási képesség és tanulási motiváció fejlesztése, kritikus gondolkodás, pályainformációk hatékony felhasználása, kommunikációs és (ön)prezentációs készségek;
 • aktuális munkaerő-piaci információk megszerzése, azok hatékony kezelése;
 • álláskeresési, és az állás sikeres megtartásához szükséges készségek;
 • mobilitási tanácsadás, információszolgáltatás;
 • sikeres pályamenedzsment egyéb területei.


A Euroguidance Magyarország által 2018. nyarán közzétett pályázati kiírásra összesen 36 db pályázat érkezett, amely meghaladta a 2016-os pályázati létszámot. A beküldő szervezetek között ez alkalommal is képviseltette magát majdnem minden olyan szervezet vagy intézmény, amely Magyarországon pályaválasztással vagy pályaorientációval foglalkozik.

2018-ban az alábbi intézmény és szolgáltatástípusok küldtek pályázatot a Euroguidance Pályatanácsadói Díj felhívására:

diagram1

A legtöbb pályázat magánszemélyektől, a Kereskedelmi és Iparkamara területi kamaráitól és szakképző intézményektől érkezett.

A beérkezett pályázatok témájukat tekintve nagyon változatosnak bizonyultak, ugyanakkor három nagy tématerület köré csoportosíthatók:

diagram2

A nyár folyamán beérkezett pályázatokat a Euroguidance Magyarország által felkért 3 tagú szakmai bizottság értékelte megadott szempontok alapján. Az értékelési szempontok a nemzetközi pályatanácsadói díj értékelési szempontjaihoz igazodnak, és figyelembe veszik a pályázatokban leírt szolgáltatás vagy eszköz bemutatását, az ügyfélközpontúságot, a használt módszert, az eredetiséget és a pályázatokhoz csatolt háttérdokumentumok színvonalát.

A zsűri által adott pontszámok alapján az alábbi pályázók és pályázatok kerültek díjazásra:

 • Barta Nikolett és Major Zoltán: Így dolgozunk mi projekthét 2018
 • Békés Megyei Kormányhivatal: „Kis Mesterek” játék a szakmák kipróbálásáért
 • Palástiné Kozma Katalin: Önismeret IKT-ra hangolva
 • Quitt László (BKIK): Eszközzel – eszköztelenül
 • Szalontai Éva: Career - Digitális ötlettár életpálya-tanácsadáshoz
 • SZoSZSZC Kereskedelmi és Vendéglátó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma: Hungarikumok a nagyvilágban


A díjazottak attól függően, hogy angol nyelven is benyújtották-e pályázatukat, részvételt nyertek a Bukarestben 2018. november 13-14-én megrendezésre kerülő „Guidance and counselling in the school curriculum (Pályaorientáció és tanácsadás az iskolai tantervben) nemzetközi Határmenti Konferenciára vagy értékes könyvutalvánnyal lettek gazdagabbak.

A Euroguidance Magyarország Központ háttérintézménye a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal egy szakmai különdíjat is megítélt, amelynek nyertese a Székesfehérvári Szakképzési Centrum: Ez itt a pálya! c. pályázata volt. A különdíjas szintén részt vehet a Bukarestben megrendezésre kerülő szakmai programon.

A Euroguidance Pályatanácsadói Díj 2018 pályázat hivatalos díjátadójára és jó gyakorlat megosztó szemináriumra közel 100 fő részvételével 2018. október 8-án került sor Budapesten a Villányi úti Konferenciaközpont és Étteremben. A rendezvényen megjelentek a pályatanácsadói díjra pályázók és munkatársaik, szakképzési centrumok képviselői, valamint meghívást kaptak a Euroguidance Magyarország Központ által éves rendszerességgel összehívott un. EUROFIT hálózat tagjai is, akik a megyei kormányhivatalokban látnak el foglalkozás információs tanácsadói tevékenységet.

A jó gyakorlat megosztó szemináriumon rövid plenáris előadás keretében a résztvevők megismerkedhettek a Euroguidance Magyarország Központ pályaorientációt támogató tevékenységeivel, mint például az „Én utam” pályaorientációs társasjátékkal (http://www.euroguidance.hu/#!/tanacsadas/tarsasjatek), a Határmenti együttműködéssel (http://www.euroguidance.hu/#!/tanacsadas/hatarmenti), valamint a nemzetközi Euroguidance hálózat működésével (www.euroguidance.eu). Dr. Kenderfi Miklós a Szent István Egyetem docense a pályázatok egyik értékelőjeként a véleményét foglalta össze a 2018-ban beérkezett pályázatokról, majd ezután bemutatkozott az az első három pályázat, amelyik összesített rangsorban a legmagasabb pontszámot szerezte. Szalontai Éva élő linkeket tartalmazó online pályaorientációs ötlettárával, dr. Sárayné Süle Gabriella az SZoSZSZC Kereskedelmi és Vendéglátó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma képviseletében egy 3 fordulós angol nyelvű csapatversennyel, Quitt László a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarától pedig különböző mérőeszközökkel támogatott vagy éppen bármilyen eszköz nélkül alkalmazható szakmaismereti játék-gyűjteménnyel nyerte el az értékelők tetszését.

A rendezvény délutáni részében a résztvevő érdeklődők párhuzamosan futó műhelyek keretében még 15 projekttel ismerkedhettek meg. A kötetlenebb hangvételű szemináriumi forma ismerkedésre, egymással való tapasztalatcserére és új szakmai kapcsolatok kiépítésére is lehetőséget nyújtott.

A pályázati felhívásra beérkezett pályaművekből egy közös kiadvány kerül összeállításra, amelynek megjelenése az év végére várható. A kiadvánnyal és az összegyűjtött jó gyakorlatokkal a Euroguidance Magyarország a magyar pályatanácsadási jó gyakorlatokat nemzeti és nemzeti szinten fogja népszerűsíteni. A kiadvány, valamint a legjobb gyakorlatok a Euroguidance Magyarország weboldalán is elérhetők lesznek.

Reméljük, két év múlva, a 2019-ben meghirdetésre kerülő Euroguidance Pályatanácsadói Díja hasonlóan magas színvonalú pályázatok érkeznek és minél több szervezet csatlakozik ahhoz a körhöz, amely jó gyakorlatát megosztva hozzájárul a magyarországi pályatanácsadás fejlesztéséhez.