A Regionális Konferenciasorozat debreceni helyszínén Tirpák Zsolt a Debreceni Szakképzési Centrum főigazgatója köszöntötte az egybegyűlteket és hangsúlyozta a konferencia hármas célját. A konferencia a szakképzés és felnőttképzés szakmai eszmecseréje, pályaválasztási, szakképzés-népszerűsítési fórum, valamint a köznevelési, szakképzési intézmények és a cégek találkozási lehetősége.       Tovább >>


A Regionális Konferenciasorozat debreceni helyszínén Tirpák Zsolt a Debreceni Szakképzési Centrum főigazgatója köszöntötte az egybegyűlteket és hangsúlyozta a konferencia hármas célját. A konferencia a szakképzés és felnőttképzés szakmai eszmecseréje, pályaválasztási, szakképzés-népszerűsítési fórum, valamint a köznevelési, szakképzési intézmények és a cégek találkozási lehetősége.

Komolay Szabolcs alpolgármester úr köszöntőjében Debrecen város dinamikus fejlődésére és nagyívű célkitűzéseire hívta fel a figyelmet. Kiemelte, a város a gazdasági szereplők kedvelt célpontja és itt az oktatás, a szakképzés és a felsőoktatás mindig is kiemelkedő szerepet játszott, így most további kihívások várják a területet. Köszöntőjében felvázolta a város eredményeit és lehetőségeit, összekapcsolva az oktatás, szakképzés szerepével.

Pölöskei Gáborné az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakképzésért és felnőttképzésért felelős államtitkára előadásában a szakképzés és a felnőttképzés kihívásait és lehetséges válaszait elemezte, amelyben kiemelt szerepet szánt a jövő munkahelyeire és a jövő elvárt kompetenciáira. Felhívta a figyelmet arra, hogy a jövő digitalizált világában a munkaerőpiac elvárásaira a kompetenciák, képességek fejlesztésével lehet igazán felkészülni. Felhívta a figyelmet a magyar szakképzési, oktatási rendszert érintő kritikus pontra, a korai iskolaelhagyásra. Kiemelte, hogy az Ipar 4.0 kihívásaira hatékonyan reagáló szakképzési rendszert kell kialakítani, amely a képzési-, szakképzési rendszerben a keresletvezérelt, duális modell kialakítást jelölte meg célként. Kiemelte továbbá, hogy a munkáltatók aktív szerepet kell, hogy vállaljanak a szakképzési rendszer működésében. Szó esett a vállalati képzőközpontok, ágazati képzőközpontok kialakításáról, működéséről. Előadásában hangsúlyozta az újonnan megalakult Szakképzési Innovációs Tanács feladatait, említést tett annak működéséről és a tanácsban részt vevő szervezetek összetételéről.

Miklóssy Ferenc a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke cégvezetői és kamarai szempontból világított rá a szakképzés nehézségeire és lehetőségeire. Kiemelte a cégek versenyképességeinek és termelékenységeinek kérdéskörét, megfogalmazta a kis- és középvállalkozások szerepének erősítését.

A konferencián négy vállalat osztotta meg jó gyakorlatát a pedagógusok szakmai támogatásának témakörében. Az NI Magyarország ügyvezető igazgatója Ábrahám László; Szabó Péter, az FAG Magyarország Ipari Kft. ügyvezető igazgatója; valamint Fülöp Zsolt a Tran Sped Kft. ügyvezető igazgatója a pedagógusképzésben vállalt szerepet emelték ki. Három külön területen az elektronika, a gépészet és a logisztika területén nyertek a pedagógusok vállalati betekintési lehetőséget. A pedagógusok a céges tréningek alatt vállalati kultúrával, szocializációval ismerkedhetnek, valamint az alkalmazott technológiai megoldásokkal. A kollégák a megszerzett tudást az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon egyaránt hasznosítani tudják. Pascal Männche, a Krones AG ügyvezető igazgatója az anyavállalat telephelyén, Németországban adott teret a pedagógusok tapasztalatszerzésének és a tanulói felkészítésnek. A kollégák a német gyárban ismerhetik meg a termelési folyamatokat és kultúrát. Jó gyakorlatok és remek tapasztalatok alakultak ki, a folytatásra mindenképpen érdemes tevékenység fogalmazódott meg az előadók gondolatsoraiban.

Póser Zoltán az EDC ügyvezető igazgatója a debreceni gazdasági fejlődés összefüggéseire és lehetőségeire világított rá. Kiemelte, miként vált Debrecen a befektetői környezet kedvező terévé. Hangsúlyozta, hogy Debrecen vonzó, élhető város; lehetőségei és fejlődési pontjait előreviszik az országban meghatározott szerepét. Rávilágított Debrecen regionális szerepére és a munkaerőpiaci elvárásokra. Előadása összegezte a szakképzés debreceni létjogosultságának összetevőit.

A konferenciát Magyar Zita a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakmai-főigazgatóhelyettesének előadása zárta, ahol a szakmai feladatok az operatív feladatok kerültek középpontba. A szakmai, tartalmi szabályozástól a tanév rendjén át egészen a tanügyigazgatás fejlesztéséig vezetett a gondolat. Kiemelésre kerültek a kerettantervek módosításban rejlő lehetőségek. A tanügyigazgatás digitális terének fejlesztése szintén fontos kérdésként szerepelt, csakúgy mint a minőségi szakképzés megvalósításával párhuzamosan a sikeres és eredményes pályaorientáció és a szakképzést népszerűsítő tevékenységek.

A Debreceni Regionális Szakképzési és Felnőttképzési Konferencia mintegy 300 hallgató érdeklődése mellett sikeresen lezajlott. A szervezők köszönik a részvételt, érdeklődést és nem utolsó sorban a lehetőséget.

 

NSZFH Kommunikáció