Regionális Szakképzési és Felnőttképzési Tanévnyitó Konferenciasorozat
Miskolcon is megvalósul a 21. századi szakképző iskolák program


Az innováció jegyében nyitotta meg Dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a Regionális Szakképzési és Felnőttképzési Tanévnyitó Konferenciasorozat első miskolci rendezvényét. Az eseményen jelentette be, hogy Országos program indul, „21. századi szakképző iskolák” néven, annak érdekében, hogy megújuljanak egy-egy város szakképző intézményei. Miskolcra a program keretében 6,5 milliárd Ft-ot szánnak.

Az Észak-kelet magyarországi térség konferenciájának meghívottjai a szakképzésben, felnőttképzésben részvevő intézmények igazgatói, érdeklődő pedagógusai, a köznevelési intézmények munkatársai, pályaválasztással, pályaorientációval foglalkozó pedagógusai voltak. Az eseményen részt vettek a szakképzésért és felnőttképzésért felelős ágazatok, a duális szakképzésben érintett szervezetek és a helyi vállalatok képviselői is.

A köszöntőkben elhangzott, a szakképzési rendszer csak a kormányzat, az iskolák és a képzésben szerepet vállaló gazdasági szereplők összefogásával újulhat meg. Tátrai István József, a Miskolci Szakképzési Centrum főigazgatója maga is úgy fogalmazott, az előttük álló időszak sok kihívást tartogat a szakmai képzés számára, de mindannyiuk érdeke az, hogy megtalálják az innovatív megoldások eredményes felhasználását és továbbvitelét.

Miskolc városa együttműködő partnere az intézményeknek és a vállalatoknak, kiemelkedő szerepet vállal a szakmai képzés rendszerében. Dr. Kriza Ákos, Miskolc polgármestere szerint „Miskolcon a közoktatásról egységes rendszerben gondolkodnak, és ennek jelentős szelete a szakképzés. Elkészítettük a város gazdaságfejlesztési programját, ehhez szervesen kapcsolódik a szakképzés-fejlesztési koncepció is. Célunk a piaci igények és a képzési rendszer hosszú távú összehangolása.” Kifejtette, a város elkötelezett abban, hogy az oktatásban és a szakképzésben megfeleljenek a negyedik ipari forradalom kihívásainak. A fejlesztési stratégia kiemelt ágazatai mellett az informatika és az elektronika, a járműipar és a kapcsolódó gépgyártás is szerepel, de a modellben megvalósul a duális képzés továbbfejlesztése, valamint a kutatás-fejlesztés és az innováció erősítése is.

Dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter beszélt a magyar kormány általános gazdaságfejlesztési stratégiai céljairól. Előadásában kifejtette, milyen víziót vázolt fel a kormány a következő időszakra vonatkozóan: Azt szeretnék, hogy Magyarország 2030-ra Európa első 5 olyan országa közé tartozzon, ahol a legjobb élni, lakni és dolgozni. Ehhez három kiemelt területen – innovatív vállalkozások, gyors és biztonságos közlekedési rendszer és energetika – közel háromszáz olyan intézkedési tervet határoztak meg, amellyel a cél elérhetővé válhat.

A szakképzésben és a felnőttképzésben azt szeretnék elérni, hogy minden munkavállaló-képes korú magyar állampolgár számára biztosított legyen legalább egy, a gazdaság igényein alapuló, a munkaerőpiacon elhelyezkedést biztosító, modern szaktudást nyújtó szakképesítés.
Dr. Palkovics László beszélt arról is, hogy újgenerációs szakképző iskolák jönnek létre, ezért komplett iskolafejlesztési programot indít az Innovációs és Technológiai Minisztérium, amely a szakképző iskolák teljes körű tartalmi és infrastrukturális megújítását is jelenti.
Miskolcon mintegy 6,5 milliárd forintos támogatással valósulhat meg az a pilot projekt, amelynek keretében kompletten átstrukturálják, átalakítják a szakképzés rendszerét. Teszik ezt annak érdekében – hangoztatta a miniszter –, hogy itt is létre tudjanak hozni egy újgenerációs szakképző intézményt, amelyet modern épített infrastruktúra, modern eszközök jellemeznek, és ahol kompetens szakmai tanárokkal olyan képzést biztosítanak majd a fiatalok számára, amelyre a piacnak szüksége van.

Az első komoly fejlesztést, amely Miskolcon valósul meg, látványos 3D-s filmmel mutatták be. A virtuális világba való belépéssel, a Kandó Kálmán Informatikai Szakgimnázium leendő, megújult termei, laborjai elevenedtek meg. Az épületben „sétálva” kiderült, hogy a diákok itt a gyakorlatban próbálhatják majd ki a lézervágást, a 3D nyomtatást, vagy éppen a robotok programozását.

Ezt követően Pölöskei Gáborné szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkár előadásában a szakképzés és felnőttképzés innovációját emelte ki, beszélt az ágazat kihívásairól és annak lehetséges megoldásairól. Kiemelte a munkaerővel szemben támasztott követelmények az átalakuló gazdasághoz mérten folyamatosan változnak, ezáltal felértékelődnek az együttműködéssel kapcsolatos készségek. A jövő munkahelyei tekintetében a Z generáció számára elérhető munkalehetőségek 65%-a még nem is létezik. Ezért is fontos az iskolai oktatás szélesebb alapokra helyezése, Országos Képzési Jegyzék megújulása , digitális tartalmakkal történő kiegészítése. Ehhez kapcsolódóan a változásoknak be kell épülniük a tanártovábbképzésbe is. Az Ágazati és Készség Tanácsok együttműködésével a szakképzés tartalmi megújítása a gazdaság szereplőivel együtt kerül kialakításra. Ezzel együtt növelni kell a képzésben résztvevő vállalatok számát, további Ágazati, valamint Vállalati Képzőközpontok kialakítására van szükség, melynek célja, hogy több gazdasági szereplőt vonjunk be duális képzésbe.
A tanulók számára vonzóvá kell tenni a szakmai képzést, célunk az, hogy szakgimnázium a mérnökképzés előszobájává váljon. A vonzó tanulási környezet kialakítása érdekében indul el a 21. századi szakképző iskola felújítási program, mely egy komplex fejlesztést jelent, ahol képzési szerkezetében, tartalmában és infrastruktúrájában is megújul a szakképzés. A felnőttoktatás területén rugalmas tanulási lehetőséget kínálnak, rövidülhet a képzési idő, beszámításra kerülhet az előzetesen megszerzett tudás. A teljesség igénye nélkül az elhangzottak tervezésében nyújt segítséget a megalakításra került Szakképzési Innovációs Tanács, amelynek munkájában nem csak a szaktárca szereplői és a gazdasági szereplők vesznek részt, hanem szerepet kapnak többek között az oktatási intézmények és fenntartók, szakértők és érdekképviseleti szervek.

A 21. századi szakképző iskolák kapcsán a Miskolci Pilot programról Kiss Gábor, a program koordinátora tartott előadást, majd Bihall Tamás a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke beszélt a duális képzés helyzetéről a megyében. Végül betekintést engedett a duális képzés gyakorlatába Sándor Csaba, a Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. képzési csoportvezetője.
Magyar Zita, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakmai főigazgató-helyettese a 2018/2019. tanévhez kapcsolódóan az intézmények aktuális feladatairól tájékoztatta a résztvevőket.

A miskolci rendezvény az első eseménye volt annak a szakképzési és felnőttképzési tanévnyitó konferenciasorozatnak, amelyet az Innovációs és Technológiai Minisztérium Szakképzésért és Felnőttképzésért felelős Helyettes Államtitkársága a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, valamint a szakképzési centrumok közösen szerveznek. A sorozat Pécsett folytatódik, majd Debrecen, Budapest és Zalaegerszeg ad helyszínt a konferencia egyes állomásainak.

 

Forrás: kormany.hu, boon.hu, eszak.hu
Szerző: NSZFH Kommunikáció