Külső értékelésre vonatkozó jogszabályok

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.)

A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: korm. rendelet)

A felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól szóló 58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet)

Rendelkezések

  • A felnőttképzést folytató intézmény képzési tevékenysége minőségének folyamatos javítása céljából a miniszter rendeletében meghatározott minőségbiztosítási keretrendszernek megfelelő minőségbiztosítási rendszert működtet. (Fktv. 14. § (1))
  • A felnőttképzést folytató intézmény – az (1) bekezdés szerinti minőségbiztosítási rendszernek megfelelően – kétévenként legalább egyszer elvégezteti az intézmény tevékenységének külső értékelését. (Fktv. 14. § (2))
  • A felnőttképzést folytató intézmények a 2018. március 31. napjáig esedékes és a Felnőttképzési Szakértői Bizottság által nem elvégeztetett, a 14. § (2) bekezdése szerinti külső értékelést 2018. december 31-ig kötelesek elvégeztetni. (Fktv. 33/B. §)
  • Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv megállapítja, hogy a hozzá benyújtott minőségbiztosítási rendszerek – a képzést folytató intézmény által kidolgozott vagy működtetett minőségbiztosítási rendszer kivételével – a miniszter rendeletében meghatározott minőségbiztosítási keretrendszernek megfeleltethetők-e, és javaslatot tesz a miniszternek arra, hogy a megfelelőnek ítélt minőségbiztosítási rendszerek közül mely minőségbiztosítási rendszer alkalmazható a felnőttképzési tevékenységet folytató intézményeknél. Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv javaslatáról a miniszter dönt. (Fktv. 14/A. §)
  • A felnőttképzést folytató intézmény az Fktv. 14. § (2) bekezdés szerinti külső értékelését olyan jogi személlyel végeztetheti el, amelynek a benyújtott minőségbiztosítási rendszere – a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott keretrendszernek való – megfeleltethetőségéről és a felnőttképzést folytató intézményeknél történő alkalmazhatóságáról a miniszter döntött. (Korm. rendelet 17. § (5))
  • Az Fktv. 14. § (2) bekezdésében előírt külső értékelés során az értékelést végző azt vizsgálja, hogy a felnőttképzést folytató intézmény a minőségbiztosítási rendszerében foglaltaknak megfelelően végzi-e a tevékenységét. A külső értékelésről az értékelést végző aláírt véleményt ad át az intézménynek. (NGM rendelet 10. § (1))
  • Az (1) bekezdés szerinti külső értékelésnél felszámítható díj legmagasabb összegét a miniszter – az NSZFH javaslata alapján – minden év március 31-ig közleményben állapítja meg. (NGM rendelet 10. § (2))


Egyéb információk

  • A nemzetgazdasági miniszter közleményében a felnőttképzést folytató intézmény külső értékelésénél felszámítható díj legmagasabb összegét 300 000 forintban állapította meg.
  • A külső értékelés elvégzésének első határideje a felnőttképzési tevékenység folytatására kiadott első jogerős engedély időpontjától számított két év. Ezt követően a soron következő külső értékelések elvégzésének határideje mindig az értékelések dátumához viszonyított két év.
  • Az Fktv. 33/B. § alapján a felnőttképzést folytató intézmények a 2018. március 31. napjáig esedékes és a Felnőttképzési Szakértői Bizottság által nem elvégeztetett, a 14. § (2) bekezdése szerinti külső értékelést 2018. december 31-ig kötelesek elvégeztetni. A külső értékelést végző intézmények korlátozott száma miatt azonban azt javasoljuk, hogy a külső értékelés elvégeztetésével ne várják meg az év végét.


Külső értékelést végezhető jogi személyek

"Adultus" a Felnőttképzést és Szakképzést Támogató Alapítvány

A cég rövidített elnevezése: "Adultus Alapítvány".
Székhely: 1081 Budapest, Szilágyi utca 3. I/3.
Adószám: 18784794-1-42
Cégjegyzékszám: 14-01-0003202

EDUCERT Képzésmódszertani és Minőséghitelesítési Kft.

A cég rövidített elnevezése: EDUCERT Kft.
Székhely: 2440 Százhalombatta, Petőfi Sándor u. 13/A.
Adószám: 24313492-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-163586

Educatio Plus Korlátolt Felelősségű Társaság

A cég rövidített elnevezése: Eduplus Kft.
Székhely: 2141 Csömör, Szérűskert utca 9.
Adószám: 25081079-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-178095

EUROADVANCE Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

A cég rövidített elnevezése: EUROADVANCE Kft.
Székhely: 4551 Nyíregyháza-Oros, Deák Ferenc utca 18.
Adószám: 11499277-2-15
Cégjegyzékszám: 15-09-064790

ÉMI-TÜV SÜD Minőségügyi és Biztonságtechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság

A cég rövidített elnevezése: ÉMI-TÜV SÜD Kft.
Székhely: 2000 Szentendre, Dózsa György út 26.
Adószám: 10687105-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-072640

Felnőttképzők Szövetsége

Rövidített név: FVSZ
Székhely: 1074 Budapest, Szövetség utca 37.
Adószám: 18044397-2-42
Szervezet nyilvántartási száma: 01-02-0005001

Pallasz Group Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A cég rövidített elnevezése: Pallasz Group Nonprofit Kft.
Székhely: 1077 Budapest, Király utca 103. fszt. 3.
Adószám: 24903244-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-188396

Possum 2007. Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság

A cég rövidített elnevezése: Possum 2007. Bt.
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Szamos u. 27.
Adószám: 22393498-1-07
Cégjegyzékszám: 07-06-014506

TUDÁSPONT Oktatási, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A cég rövidített elnevezése: TUDÁSPONT Kft.
Székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 38. III. em. 3.
Adószám: 14439643-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-903953