A Magyar Közlöny 214. számában került közzétételre az alábbi jogszabály-módosítás (a felsorolás a módosuló jogszabályokat tartalmazza)

  1. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény módosítása
  2. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosítása
  3. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása
  4. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény módosítása
  5. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi LXVI. törvény módosítása
  6. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása
  7. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvény módosítása