Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016 (XII.2.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése értelmében a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról (a továbbiakban: NSZFH) szóló kormányrendeletben meghatározott, a Pest Megyei Kormányhivatalhoz 2017. január 1-jével átkerülő hatósági feladat- és hatáskörök, valamint az azokhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében az NSZFH helyébe a Pest Megyei Kormányhivatal lép.

A fentiek alapján az átadásban érintett hatósági feladatok különösen: Tovább »


Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016 (XII.2.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése értelmében a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról (a továbbiakban: NSZFH) szóló kormányrendeletben meghatározott, a Pest Megyei Kormányhivatalhoz 2017. január 1-jével átkerülő hatósági feladat- és hatáskörök, valamint az azokhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében az NSZFH helyébe a Pest Megyei Kormányhivatal lép.

A fentiek alapján az átadásban érintett hatósági feladatok különösen:

  • A felnőttképzési engedélyek kiadására, módosítására, kiegészítésére irányuló eljárások lefolytatása
  • Közhiteles nyilvántartás vezetése a felnőttképzési engedéllyel rendelkező képző intézményekről és engedélyezett képzéseikről
  • A Felnőttképzési Információs Rendszer működtetése, beleértve a rendszerhez történő hozzáférések biztosítását
  • A felnőttképzési engedéllyel rendelkező intézmények vagyoni biztosítékkal kapcsolatos ügyeinek kezelése
  • Az Országos Statisztikai Alapprogram (OSAP 1665-ös sz. adatlap) működtetésével kapcsolatos feladatok, a rendszerhez történő hozzáférés igénylések kezelése
  • A felnőttképzési engedéllyel rendelkező intézmények hatósági ellenőrzése
  • A felnőttképzési szakértői tevékenység folytatására irányuló bejelentések fogadása, elbírálása, a szakértők nyilvántartása
  • Felnőttképzési nyelvi programkövetelmény javaslatok kezelése, a nyelvi programkövetelmények nyilvántartása
  • A külföldi szakképesítések hazai elismertetése
  • Az Europass bizonyítvány-kiegészítők kiadása a jogutód nélkül megszűnt szakmai vizsgaszervező intézmények esetében


Felhívjuk figyelmét, hogy a felnőttképzési engedélyezéssel kapcsolatos eljárásokat továbbra is a https://felnottkepzesiengedely.munka.hu online felületen kell kezdeményezni, 2017. január 1-től azonban az eljáráshoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjat a PMKH Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00299671-00000000 számú számlájára kell megfizetni. Az eljárás egyebekben változatlan.

További információk a későbbiekben kerülnek közzétételre honlapunkon, illetve a PMKH honlapján.