A Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról szóló 252/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése értelmében a szakgimnáziumi tanulmányokat folytató tanulók az alábbi esetekben jogosultak ösztöndíjra:

 • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 12. § (1) bekezdése alapján érettségi végzettséghez kötött, a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó, hiány-szakképesítésnek minősülő szakképesítés szakmai vizsgájára felkészítő tizenharmadik évfolyamon,
 • az Nkt. 12. § (4) bekezdése alapján érettségi végzettséghez kötött, a szakmai érettségi vizsga ágazatához nem tartozó – a tizenharmadik vagy tizennegyedik évfolyam valamelyikére vonatkozóan hiány-szakképesítésnek minősülő – szakképesítés szakmai vizsgájára felkészítő tizennegyedik évfolyamon.


A Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról szóló 252/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése értelmében a szakgimnáziumi tanulmányokat folytató tanulók az alábbi esetekben jogosultak ösztöndíjra:

 • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 12. § (1) bekezdése alapján érettségi végzettséghez kötött, a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó, hiány-szakképesítésnek minősülő szakképesítés szakmai vizsgájára felkészítő tizenharmadik évfolyamon,
 • az Nkt. 12. § (4) bekezdése alapján érettségi végzettséghez kötött, a szakmai érettségi vizsga ágazatához nem tartozó – a tizenharmadik vagy tizennegyedik évfolyam valamelyikére vonatkozóan hiány-szakképesítésnek minősülő – szakképesítés szakmai vizsgájára felkészítő tizennegyedik évfolyamon.


Az ösztöndíjak jogosultságának elbírálásához az alábbi tájékoztatást adjuk ki:

A szakgimnáziumi tanulók összesen egy tanévig jogosultak a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra a hiány-szakképesítések esetén az alábbi szempontok alapján.

 • Azon tanulók, akik 9. évfolyamos szakközépiskolai tanulmányaikat a 2012/2013. évi tanévben kezdték meg és a 2015/2016-os tanévben érettségiztek, szakmacsoportos alapozó oktatás keretén belül választható szakmai előkészítő vizsgatárgyból lezárásként lehetőségük nyílt érettségi vizsgát tenni.
  • Esetükben az intézmények dönthettek úgy, hogy a kilencedik-tizenkettedik évfolyamos tanulmányaik beszámítása révén képzésük egy évvel rövidebb lesz. Ez esetben a jelenleg hatályos OKJ szerinti szakképző évfolyamon tanulnak. Erre az egy évfolyamra kell megigényelni az ösztöndíjat, amelyen a hiány-szakképesítés komplex szakmai vizsgájára történik felkészítés.
  • Amennyiben nem került beszámításra az előzetes szakmai tudás, akkor a jelenleg hatályos OKJ szerinti két éves képzésre iratkozhatott be a tanuló a tizenharmadik évfolyamon. Ebben az esetben a hiány-szakképesítés komplex szakmai vizsgájára felkészítő évfolyam a 14. évfolyam, így kizárólag erre kell megigényelni az ösztöndíjat.
 • Azon tanulóknak, akik gimnáziumi, illetve nem szakirányú szakmai érettségi vizsgával rendelkezve lépnek be a szakgimnázium 13. évfolyamára, ennek megfelelően két évig tart a képzésük. Részükre kizárólag a második, azaz a 14. évfolyamra kell megigényelni az ösztöndíjat, amelyen a hiány-szakképesítés komplex szakmai vizsgájára történik felkészítés.
 • A 2017. májusában elsőként ágazati szakmai érettségi vizsgát tevő tanulók esetében a 252/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésének a) pontja szerint a komplex szakmai vizsgára felkészítő tizenharmadik évfolyamra kell igényelni az ösztöndíjat hiány-szakképesítések esetén.


Kérem, a fentiek alapján szíveskedjenek eljárni a szakgimnáziumi tanulók ösztöndíj igénylése során.