Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklete tartalmazza a 2016. szeptember 1. napjától indítható képzések jegyzékét (a továbbiakban: OKJ).
A módosító rendelet 2016.03.04. napján lépett hatályba, mely 9. § (13) bekezdése értelmében a 2016. augusztus 31-ig megkezdett iskolarendszeren kívüli képzéseket a 2016. január 1-jén hatályos OKJ, továbbá a szakmai és vizsgakövetelmények, valamint kerettantervek szerint kell befejezni. A kivételről a (16) bekezdés rendelkezik.
Fentiek alapján 2016. szeptember 1-jét követően – kivéve a (16) bekezdésben foglaltakat – kizárólag az új OKJ szerint indítható képzés.

Az OKJ jegyzék változása miatt az engedélyezési eljárással kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk: Tovább »


Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklete tartalmazza a 2016. szeptember 1. napjától indítható képzések jegyzékét (a továbbiakban: OKJ).
A módosító rendelet 2016.03.04. napján lépett hatályba, mely 9. § (13) bekezdése értelmében a 2016. augusztus 31-ig megkezdett iskolarendszeren kívüli képzéseket a 2016. január 1-jén hatályos OKJ, továbbá a szakmai és vizsgakövetelmények, valamint kerettantervek szerint kell befejezni. A kivételről a (16) bekezdés rendelkezik.
Fentiek alapján 2016. szeptember 1-jét követően – kivéve a (16) bekezdésben foglaltakat – kizárólag az új OKJ szerint indítható képzés.


Az OKJ jegyzék változása miatt az engedélyezési eljárással kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk:

  • Az OKJ jegyzékből kikerült képzéseket az NSZFH hivatalból 2016. szeptember 1-jei dátummal az engedélyezett képzések nyilvántartásából törli. A 2016. augusztus 31-ig megkezdett képzéseket a 2016. január 1-jén hatályban lévő jogszabályok alapján kell befejezni.
  • Az OKJ-ba bekerült új szakképesítésekre engedélyt kell kérni.
  • Az olyan, engedéllyel rendelkező képzések esetében, ahol az OKJ szerinti OKJ azonosító, a képzés megnevezése, óraszáma, vagy tartalma változik ugyan, de a hatályos szakmai és vizsgakövetelményeket tartalmazó miniszteri rendelet részeként megjelenő „konverziós” tábla szerint az egyes szakképesítések tekintetében megszerzett jogosultságok megfeleltethetők a korábbi szabályozásban foglaltaknak, az engedélyezési eljárást nem kell újra lefolytatni. A fentiek miatti módosulást az NSZFH hivatalból a közhiteles nyilvántartásban átvezeti.
  • Az engedélyezett képzések jogszabályváltozás miatti kötelező módosítását, szakértővel történő előzetes minősítését el kell végezni és a módosított programot legkésőbb a képzés megkezdésének napján fel kell tölteni a https://felnottkepzesiengedely.munka.hu felületen a főmenüben található Módosított programok feltöltése elnevezésű oldalra.