TISZTELT VIZSGASZERVEZŐK!
 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2017. január 1.-től a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényt módosító 2016. évi CXLVI. törvény, valamint a szakképzési hatósági feladatok ellátásáról szóló 483/2016. (XII.28.) Korm.rendelet értelmében a szakmai vizsgatételeknek a komplex vizsgákra történő eljuttatását a Pest Megyei Kormányhivatal végzi. A vizsgatétel árát az aktuális futárnapot megelőzően változatlanul a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 10032000-00334789-00000000 számú számlájára szíveskedjenek utalni. A közlemény rovatba szíveskedjenek feltüntetni a következőket: TE/ intézménykód (a megbízólevél bal felső sarkában található 5 jegyű szám)/hónap. A tételek átadásával, illetőleg a futárnapokon át nem vett tételek pótátadásával kapcsolatban szíveskedjenek a Pest megyei Kormányhivatal Szakképzési és Felnőttképzési Főosztályát (477-5910) keresni.A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, mint az állami szakképzési és felnőttképzési szerv, a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 44. § (1b) bekezdése, valamint 59/D. § (2) bekezdése értelmében az alábbiakban közzéteszi

  • a komplex szakmai vizsga során kiadható, részszakképesítés, szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés megszerzését igazoló bizonyítvány formanyomtatványát, valamint
  • a mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló vizsga során kiadható, a szakmai vizsga, részvizsga teljesítéséről kiállított igazolás formanyomtatványát.


A formanyomtatványok az alábbi szövegekre kattintva érhetők el: