Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben a szakképzést folytató intézmény a modulzáró vizsgát akkor szervezi, ha a modulzáró vizsgára jelentkező kizárólag az intézményben vett részt az érintett szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben. A modulzáró vizsgát minden egyéb esetben az állami szakképzési és felnőttképzési szerv vagy a szakképzésről szóló törvény 12. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott intézmény szervezi.

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (továbbiakban: NSZFH) a feladat ellátását a szakképzési centrumokon keresztül látja el.

Az NSZFH által szervezett modulzáró vizsgák azon szakképesítésekre irányulnak, amelyek oktatására a szakmacsoport tekintetében a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által alapított és fenntartott szakképzési centrumok szakképző iskolai feladatokat ellátó tagintézményei jogosultak.

Arról, hogy a szakképzési centrumok tagintézményei milyen modulzáró vizsga szervezését vállalják, a szakképzési centrumok és tagintézményeik honlapján talál információt.

A vizsgázni szándékozó a modulzáró vizsgára történő jelentkezését minden hónap 10. napjáig adhatja le az adott a szakképzési centrumok tagintézményében, aki megszervezi a modulzáró vizsgáját.

Területileg, és szakképesítésre szűrve, az alábbi keresőt használhatják a lehetőségek feltérképezésére.