Széchenyi 2020 projektek:

VEKOP-8.5.4-17-2017-00001: A digitális munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése a Közép-Magyarországi Régióban

GINOP-6.1.7-17-2018-00001: Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok és nagyvállalatok munkavállalói számára indított képzések szakmai támogató programja

GINOP-6.2.1-VEKOP-15-2015-00001: Részvétel az OECD felnőttek képesség- és kompetenciamérése programjában (PIAAC)

GINOP-6.1.2-15-2015-00001: Digitális szakadék csökkentése elnevezésű kiemelt projekt

GINOP-6.2.4-VEKOP/16: 21. századi szakképzés és felnőttképzés minőségének, valamint tartalmának fejlesztése

GINOP-6.2.8-VEKOP-20-2020-00001: Egyes szakmák digitális tananyagfejlesztése struktúraváltást támogató informatikai képzések

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00054: KÖZNEVELÉS ÁLLAMI FENNTARTÓINAK FOLYAMAT-EGYSÉGESÍTÉSE ÉS ELEKTRONIZÁLÁSA

GINOP-6.1.9-18-2018-00001: Közlekedési képzési- és vizsgacentrum kialakítása

GINOP-6.2.9-VEKOP-20-2021-00001: Ösztönzőrendszer kialakítása a szakképzésben – Apáczai ösztöndíjprogram

GINOP-6.2.2-VEKOP-15-2016-00001: A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése

GINOP-6.1.1-15-2015-00001: Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése


Tovább »


Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv (RRF)

RRF-2.0.0-2021-00002: Szakképzési digitális tananyagfejlesztés

RRF-2.0.0-2021-00001: XXI. századi szakképző intézményfejlesztési program kiemelt projekt

RRF-2.2.1-22-2022-00001: Szakképzési digitális tananyagfejlesztés kiemelt projekt

RRF-2.2.3-22-2022-00001: Országos Központi Akkreditált Vizsgaközpont hálózat kialakítása

RRF-2.2.2-23-2023-00019: 21. századi szakképző intézményfejlesztési program szakmai támogatása


Tovább »


Széchenyi Terv Plusz projektek

GINOP PLUSZ-5.3.1-23-2023-00001: Apáczai ösztöndíjprogram

GINOP PLUSZ-5.2.1-23-2023-00001: Mérés-értékelés, tudásbeszámítás és átjárhatóság fejlesztése a szakképzésben

GINOP Plusz-5.2.2-23-2023-00001: Minőségfejlesztés és továbbképzési paletta bővítése a szakképzésben

GINOP PLUSZ-5.2.3-23-2023-00001: Szakképző intézményi fejlesztések és hátránykompenzáció szakmai támogatása


Tovább »


DIMOP PLUSZ Projektek

DIMOP PLUSZ-4.2.2: A digitális kompetenciafejlesztés rendszerének kiterjesztése az egész életen át tartó tanulás elősegítése érdekében az EU DigComp2.2-vel összhangban

DIMOP PLUSZ-4.1.1: Az ágazati információs rendszerek komplex fejlesztése a köznevelés, a szakképzés, a felsőoktatás és a felnőttképzés hátránykompenzációs képességének erősítése, mikrotanúsítványok nyilvántartásának bevezetése, kiemelten a diákok és szüleik egyéni szükségleteihez illeszkedő szolgáltatások biztosítása érdekében


Tovább »


REFERNET Hungary

REFERNET Hungary
A ReferNet – a szakképzés témaköréhez kapcsolódó információk gyűjtésének, elemzésének és terjesztésének strukturált és decentralizált európai hálózata. A hálózatot az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) hozta létre 2002-ben azzal a céllal, hogy az EU tagországainak szakképzési rendszerei, a tagállamokban zajló fejlesztések és az alkalmazott szakpolitikák összehasonlítását lehetővé tevő információkat gyűjtsön. A 2016-2020-as időszakban Magyarországon az NSZFH a nemzeti partner. A projekten belül minden évben A Cedefop által előre meghatározott útmutatók alapján a nemzetközi ReferNet hálózat tagjai jelentésekben számolnak be a nemzeti szakképzés és szakképzés-politika aktuális helyzetéről.


Tovább »


EPALE

Electronic Platform for Adult Learning in Europe / Az európai felnőttképzés elektronikus platformja
Az EPALE egy tanárok, oktatók, kutatók, tudományos szakemberek, szakpolitikai döntéshozók és más, a felnőttképzés iránt érdeklődők előtt nyitva álló többnyelvű közösség felülete. Az EPALE tagok tevékenysége a felnőttképzéssel kapcsolatos tartalmak, többek között hírek, blogbejegyzések, források, cikkek és események köré szerveződik. Az EPALE lelke ez a közösségi tevékenység, a fórumok, szakmai közösségek kommunikációi, eseménynaptár és más rovatok, amik révén kapcsolatba kerülhetnek egymással a felnőttképzésben részt vevő kollégák szerte Európában.


Tovább »


LEARNING BY DOING

Kapacitásnövelés a Duna régió szakképzési partnerségei számára, a szakképzés hatékony reformja érdekében
A Duna Transznacionális Program keretében az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával megvalósuló projekt átfogó célja a hatékony és munkaerőpiaci igényeket kiszolgáló szakképzés meghonosítása a Duna régió országaiban a szakképzésben érdekelt helyi szereplők kapacitásfejlesztése révén, jelentősen hozzájárulva a térség intelligens fejlődéséhez.


Tovább »


A FELNŐTTKORI TANULÁS MENETRENDJÉNEK NEMZETI KOORDINÁCIÓJA

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal nyertes pályázatot nyújtott be a felnőttkori tanulásra vonatkozó európai cselekvési program végrehajtásáért felelős nemzeti koordinátorok projektjére. A projekt célja egy összehangolt mechanizmus biztosítása az előkészítésre és az ajánlás végrehajtására irányulóan.
A projekt közvetlen célcsoportja a felnőttkori tanulásban érdekelt döntéshozók, gyakorló szakemberek, szakmabeliek és érdekelt felek, közvetett célcsoportja pedig az alacsonyan képzett felnőttek. A szélesebb körű célcsoportot az ESZA-projektek és nemzeti stratégiák végrehajtásában közreműködő legfontosabb szakértők és jelentős érdekelt felek képezik.
A kompetenciafejlesztésre irányuló szakpolitika végrehajtásában közreműködő különböző gyakorló szakemberek és szakmabeliek megszólítása információs napok és országos konferenciák révén történik, emellett a projekt eredmények disszeminációja és a kapcsolódó hírek, események az EPALE nemzeti támogató szolgálat segítségével az EPALE Platform magyar nyelvű oldalán érhetők el.
A pályázat fő terméke egy feltáró jellegű, az aktuális helyzetet bemutató tanulmány a „kompetenciafejlesztési pályákban” rejlő magyarországi lehetőségekről, amelyben megjelennek a fő érdekelt felek álláspontjai, és amely tartalmazza a tanulási igényekkel kapcsolatban rendelkezésre álló adatokat, a meglévő szolgáltatások és a kompetenciafejlesztési pályákhoz való potenciális hozzájárulásuk feltérképezését, az azonosított hiányosságokat, valamint a nemzeti keretrendszer megalkotására irányuló intézkedések kialakításával kapcsolatos ajánlásokat.


Tovább »


EQAVET NEMZETI REFERENCIAPONT ÉS PÁLYÁZAT

Az EQAVET Hálózat fő feladata a szakképzés minőségbiztosítása terén az európai együttműködés fenntartása és támogatása, az EQAVET Keretrendszer megismertetése, bevezetésének, alkalmazásának előmozdítása, ösztönzése, és a tagországok (szakmai-módszertani) támogatása az EQAVET nemzeti szinten történő bevezetésében.Az EQAVET Hálózat jelenleg 34 európai ország képviselőit tömöríti. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 2010 óta a Minisztérium által kijelölt EQAVET nemzeti referenciapont, amely az európai szakképzés minőségbiztosítási keretrendszerét teszi elérhetővé a tagországok számára.
Az Európai Bizottság első alkalommal 2015-ben indított pályázatot az EQAVET Nemzeti Referncia Pontok működtetésére. A kiírt pályázatokon a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal minden alkalommal sikeresen vett részt.


Tovább »


EUROGUIDANCE HÁLÓZAT

A Euroguidance Magyarország az Európai Bizottság Erasmus+ programja keretén belül működő Euroguidance hálózat (www.euroguidance.eu) hazai központja. A jelenleg 34 országban működő Euroguidance hálózat fő célkitűzése az európai dimenzió terjesztése a pályatanácsadásban, valamint információ nyújtása tanácsadással és tanulási mobilitással kapcsolatban.A hazai Euroguidance Magyarország Központ 2000-ben kezdte meg tevékenységét Szegeden, és jelenleg a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szervezeti egységeként látja el feladatát. A 2014-2020 közötti időszakban a működéshez szükséges európai uniós hátteret az ERASMUS+ program biztosítja.


Tovább »