Projektek


Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok és nagyvállalatok munkavállalói számára indított képzések szakmai támogató programja

GINOP-6.1.7-17
A GINOP-6.1.7-17 azonosító jelű, a „Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok és nagyvállalatok munkavállalói számára indított képzések szakmai támogató programja” című felhívás célja, hogy támogassa az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítását célzó munkahelyi képzésekre irányuló pályázatos programok eredményes megvalósítását.
A kiemelt projekt megvalósítása során a gazdálkodó szervezetek képzési igényeinek kielégítését kívánjuk támogatni, figyelembe véve a szektor sajátosságait, biztosítva a vállalkozások által megszervezett képzések megfelelő minőségét és nyomon követését, továbbá hozzájárulunk a GINOP-6.1.5-17; GINOP-6.1.6-17; GINOP-6.1.8-17 programok sikeres megvalósításához. Ezen kívül kialakításra kerül egy egységes értékelési, minősítési rendszer a képzési tervek minőségbiztosítási és foglalkoztatási szempontú értékelésének elősegítése érdekében. A projekt keretében a képzési terv minősítéséről egy olyan tanúsítvány kerül kiállításra, ami a GINOP-6.1.8-17 jelű felhívásra vonatkozó támogatási kérelem benyújtásának feltétele.

Ügyfélszolgálat
Email cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.
Telefonszám: 06 (30) 455-7161
A GINOP-6.1.8-17 Vállalati Képző Központok rendszerének kialakítása és működtetése című felhíváshoz kapcsolódó Képzési terv Előminősítési rendszere az alábbi linken érhető el: https://ginop617.nive.hu


Részvétel az OECD felnőttek képesség- és kompetenciamérése programjában (PIAAC)

GINOP-6.2.1-VEKOP-15-2015-00001
A PIAAC az első olyan nemzetközi mérés, amely a felnőtt lakosság munkavégzés során használt készségeit és kompetenciáit, valamint ezek oktatásban és foglalkoztatásban való megszerzésének vagy elvesztésének körülményeit egyaránt vizsgálja. Eredményei alapján lehetővé válik az oktatásra, a szak- és felnőttképzésre, valamint a foglalkoztatásra irányuló szakpolitikák bizonyíték-alapú tervezése. Ezen stratégiai célok elérését támogatva, Magyarország csatlakozott a nemzetközi kutatások élvonalába tartozó, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetnek (OECD) a felnőttek kompetenciái mérésére kidolgozott programjához (Programme for the International Assessment of Adult Competencies – PIAAC). Jelen projekt célja, hogy uniós forrással támogassa a hazai PIAAC felmérést, az arra épülő kutatásokat, az eredmények hazai, illetve nemzetközi publikálását, valamint új, kompetencia alapú képzési programok kifejlesztését.


Tovább »


Digitális szakadék csökkentése elnevezésű kiemelt projekt

GINOP-6.1.2-15-2015-00001
A projekt célja a lakosság digitális kompetenciájának növelése, amely a munkaképes korú felnőtt lakosság körében hozzájárul a foglalkoztathatóság javításához, ösztönzi a társadalmi felzárkózást segítő felnőttkori tanulást, javítja a hozzáférést az IKT (információs és kommunikációs technológiák) használatot igénylő technológiai környezetben megnyíló álláslehetőségekhez. A digitális készségekkel nem rendelkező csoportok számára ezen készség fejlesztése az egyik legfontosabb munkaerő-piaci kulcskompetencia. Szintén lényeges a motivációt erősítő szemléletformálás, hiszen a digitális írástudatlanság részben szemléletbeli okokra vezethető vissza. A projekt keretében 2020 végéig legalább 260 000 fő kap lehetőséget két különböző szintű képzési program elsajátítására a kevésbé fejlett régiókban (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) magyarországi lakóhellyel rendelkező, célcsoportba tartozó személyek közül.
Tovább olvasomKiemelt célcsoportok az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, a kedvezményezett járásokban élők, a közmunkások, a rendszeres jövedelemmel nem rendelkezők, a megváltozott munkaképességűek, illetve a több eltartottal egyedül élő felnőttek. A támogatás összege fejenként maximum 70 000 forint, a képzéseken való részvételhez nincs szükség önrészre. A projekt konzorciumi együttműködésben valósul meg a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség részvételével. A projekt keretében kidolgozott 35-35 órás képzési programok gyakorlatorientáltak, az alacsony iskolai végzettségűek számára is elsajátíthatóak. Lényeges célkitűzés, hogy minimum 110 000 fő alacsonyan képzett, a programba lépéskor legfeljebb alapfokú (ISCED 1) vagy alsó középfokú (ISCED 2) végzettséggel rendelkezőt támogasson, amely csoportból 88 000 főnek a képzések eredményes elvégzését követően tanúsítványt kell szereznie.


Tovább »


A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése

GINOP-6.2.2-VEKOP-15-2016-00001
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal GINOP-6.2.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú „A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése” című kiemelt projektje 2016. július 1-jével indult. A projekt célja az Európa 2020 stratégia oktatási célkitűzésével összhangban a végzettség nélküli iskola elhagyók számának csökkentése, a szakképző intézmények kulcskompetencia-fejlesztő tevékenységének támogatása, az alapkészségek fejlesztését segítő eszközrendszer kidolgozása, a szakképzés eredményességének javítása, valamint az iskolai teljesítmény növelése az egész életen át tartó tanulásra való képesség érdekében.


Tovább »


Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése

GINOP-6.1.1-15-2015-00001
A GINOP-6.1.1-15-2015-00001 azonosítószámú, „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” című kiemelt projekt egy olyan országos jelentőségű program, amelyet a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal vezetésével a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Belügyminisztérium, illetve 18 megyei kormányhivatal közösen valósít meg.
A kiemelt projekt célja, hogy ösztönözze az alacsony iskolai végzettségű, munkaerőpiacon keresett kompetenciával vagy szakképesítéssel nem rendelkező felnőtt lakosság, kiemelten a közfoglalkoztatottak részvételét az oktatásban, képzésben, és lehetőséget biztosítson számukra a munkaerő-piaci szempontból releváns képzettség, ismeretek, készségek, kompetenciák megszerzésére.


Tovább »


21. századi szakképzés és felnőttképzés minőségének, valamint tartalmának fejlesztése

GINOP-6.2.4-VEKOP/16
A GINOP-6.2.4-VEKOP/16 „21. századi szakképzés és felnőttképzés minőségének, valamint tartalmának fejlesztése” című kiemelt projekt egy olyan országos jelentőségű program, amelyet a Kormány a programot lebonyolító szervezetekkel, azaz a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal és a Nemzetgazdasági Minisztérium együttműködésével tervezi megvalósítani. A projekt kiemelt célja az oktatási és képzési rendszerek munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának javítása, a tanulásból a munkába történő átmenet megkönnyítése, a szakmai oktatás és a képzési rendszerek megerősítése és minőségének javítása többek között a készségek iránti igény előrejelzésén alapuló mechanizmusok, a tananyagok kiigazítása és továbbfejlesztése, a munkaalapú tanulási rendszerek – beleértve a duális tanulási rendszereket és a tanulószerződéses gyakorlati képzéseket.


Tovább »


REFERNET Hungary

REFERNET Hungary
A ReferNet – a szakképzés témaköréhez kapcsolódó információk gyűjtésének, elemzésének és terjesztésének strukturált és decentralizált európai hálózata. A hálózatot az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) hozta létre 2002-ben azzal a céllal, hogy az EU tagországainak szakképzési rendszerei, a tagállamokban zajló fejlesztések és az alkalmazott szakpolitikák összehasonlítását lehetővé tevő információkat gyűjtsön. A 2016-2020-as időszakban Magyarországon az NSZFH a nemzeti partner. A projekten belül minden évben A Cedefop által előre meghatározott útmutatók alapján a nemzetközi ReferNet hálózat tagjai jelentésekben számolnak be a nemzeti szakképzés és szakképzés-politika aktuális helyzetéről.


Tovább »


EPALE

Electronic Platform for Adult Learning in Europe / Az európai felnőttképzés elektronikus platformja
Az EPALE egy tanárok, oktatók, kutatók, tudományos szakemberek, szakpolitikai döntéshozók és más, a felnőttképzés iránt érdeklődők előtt nyitva álló többnyelvű közösség felülete. Az EPALE tagok tevékenysége a felnőttképzéssel kapcsolatos tartalmak, többek között hírek, blogbejegyzések, források, cikkek és események köré szerveződik. Az EPALE lelke ez a közösségi tevékenység, a fórumok, szakmai közösségek kommunikációi, eseménynaptár és más rovatok, amik révén kapcsolatba kerülhetnek egymással a felnőttképzésben részt vevő kollégák szerte Európában.


Tovább »


LEARNING BY DOING

Kapacitásnövelés a Duna régió szakképzési partnerségei számára, a szakképzés hatékony reformja érdekében
A Duna Transznacionális Program keretében az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával megvalósuló projekt átfogó célja a hatékony és munkaerőpiaci igényeket kiszolgáló szakképzés meghonosítása a Duna régió országaiban a szakképzésben érdekelt helyi szereplők kapacitásfejlesztése révén, jelentősen hozzájárulva a térség intelligens fejlődéséhez.


Tovább »
SSL tanusítvány

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
H-1089 Budapest, Kálvária tér 7.