Tisztelt Szakértők!
A munkaerő-piaci kínálat-kereslet összehangolásának fejlesztésére az Európai Bizottság a tagállamok bevonásával egy olyan rendszer kialakításán kezdett el dolgozni, amelynek eredményeképp megszületik egy egységes – minden európai nyelven elérhető – összerendelés, amely kapcsolatot teremt az egyes foglalkozások, szakképesítések, valamint az ezekhez szükséges szakmai és kulcskompetenciák között. Az ESCO (European Skills/Competencies, qualifications and Occupations) az európai készségek, kompetenciák, képesítések, és foglalkozások többnyelvű osztályozási rendszere lesz, amely a munkaerőpiac és a képzési szektor között használható közös „nyelvrendszer”. Tovább »

Tisztelt Szakértők!

A munkaerő-piaci kínálat-kereslet összehangolásának fejlesztésére az Európai Bizottság a tagállamok bevonásával egy olyan rendszer kialakításán kezdett el dolgozni, amelynek eredményeképp megszületik egy egységes – minden európai nyelven elérhető – összerendelés, amely kapcsolatot teremt az egyes foglalkozások, szakképesítések, valamint az ezekhez szükséges szakmai és kulcskompetenciák között. Az ESCO (European Skills/Competencies, qualifications and Occupations) az európai készségek, kompetenciák, képesítések, és foglalkozások többnyelvű osztályozási rendszere lesz, amely a munkaerőpiac és a képzési szektor között használható közös „nyelvrendszer”. Ez az eszköz az oktatási, képzési és foglalkoztatási szektorok esetében egyaránt kiemelt fontossággal bír majd, az ESCO adatbázis hazai rendszerekbe és folyamatokba történő beépítése közép és hosszútávon egyaránt hozzájárulhat a képzési, illetve munkaerőpiacot érintő nemzeti célok eléréséhez.

Az ESCO rendszerének elkészítése - az Európa 2020 stratégia részeként - 2010. év óta folyamatban van. Jelenleg az ESCO-val kapcsolatosan az Európai Bizottság az alábbi 16 foglalkozási területről várja szakértők véleményét egy online konzultációs kérdőív keretében.

 • Ügyvitel
 • Vegyipar
 • Építészet
 • Oktatás
 • Energia-és vízellátás, szennyvíz-és hulladékkezelés
 • Pénzügy, biztosítás, ingatlan
 • Fogyasztási cikkek gyártása élelmiszer, ital, dohányáru, textil, ruházati cikkek, bőr
 • Elektromos cikkek gyártása, számítógépek, elektronikai és optikai termékek
 • Fémtermék-gyártás, kivéve a gépeket és berendezéseket
 • Gép-és berendezésgyártás, kivéve az elektronikai berendezéseket
 • Közlekedési eszközök gyártása
 • Média
 • Személyes szolgáltatások, ügyviteli támogatás, biztonsági és nyomozási tevékenység
 • Közigazgatás, honvédelem és tagsággal rendelkező szervezetek
 • Tudományos és műszaki tevékenységek
 • Fafeldolgozás, papírgyártás és nyomtatás


A konzultáció 2015. október 14-től nyolc héten keresztül angol nyelven érhető el.
A részvételhez kérjük, hogy az alábbi linken regisztráljanak:
https://ocp.escoportal.eu/consultation/#/register?code=53558451-6f35-4761-9fbc-5de83cf32200