A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 84. §-a értelmében a Kormány hozza meg a megyei fejlesztési és képzési bizottságok (a továbbiakban: mfkb-k) és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által tett javaslatokon alapuló szakmaszerkezeti döntést fenntartókra lebontva. A döntés betartása feltétele a teljes vagy részbeni állami támogatásnak.

Tovább »

Valamennyi nem állami, szakképző iskolai fenntartó részére

A szakmaszerkezeti döntésről


A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 84. §-a értelmében a Kormány hozza meg a megyei fejlesztési és képzési bizottságok (a továbbiakban: mfkb-k) és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által tett javaslatokon alapuló szakmaszerkezeti döntést fenntartókra lebontva. A döntés betartása feltétele a teljes vagy részbeni állami támogatásnak.
A döntésben foglaltak a rendszer valamennyi résztvevőjére egyaránt vonatkoznak és kötelező érvényűek mindenkire, aki állami támogatást kíván igénybe venni feladatai ellátásához. A döntésben foglaltak megszegése jogosulatlan igénylésnek minősül és szankcionálható.
A 2016/2017-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntés is – megyékre, fővárosra és fenntartókra lebontva – valamennyi államilag támogatott szakképzésre vonatkozik, a szakképesítéseket és a 9. évfolyamos szakközépiskolai beiskolázás tekintetében a szakközépiskolai ágazatokat három kategóriára bontva: a korlátozás nélkül beiskolázható, az egyáltalán nem támogatott és a korlátozottan támogatott képzésekre. A szakmaszerkezeti döntés során a korlátozottan támogatott kategória esetén kerülnek meghatározásra megyénként és fenntartónként keretszámok a középfokú szakképzés tekintetében, azonban idén az igények maximális kezelése érdekében, a fenntartóknak mindhárom említett kategóriában szükséges az indítani kívánt képzések tekintetében vállalásaikat jelezni.
A döntés előkészítése a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: NSZFH) a feladata az Szt. 81. §-ának (6) bekezdése értelmében.

HatáridőTevékenységFelelős
2015. március 31. Javaslattétel megyénként és a fővárosra külön a szakképesítések és ágazatok kategóriákba sorolására, és a korlátozottan támogatott kategóriába soroltak esetén a megyei, fővárosi keretszámokra mfkb-k és egyes szakképesítések esetén az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)
2015. április 1. Az mfkb-k és az EMMI javaslatainak nyilvánosságra hozatala NSZFH
2015. április 21. Javaslattétel a keretszámokból az állami intézmények által ellátható rész meghatározására Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK), Földművelésügyi Minisztérium (FM)
2015. április 21. Javaslattétel a keretszámokból az egyes nem állami fenntartók által megyénként és a fővárosban ellátni kívánt rész meghatározására Szakképző iskolai, nem állami fenntartók
2015. április 30. Javaslattétel a keretszámok fenntartók közötti megosztására megyénként és a fővárosra külön KLIK, FMÚtmutatás a nem állami fenntartói javaslattételhez


Kérjük, hogy a javaslattétel során szíveskedjenek az alábbiakat figyelembe venni:

  • Az előző évekkel ellentétben kérjük, hogy a mindhárom támogatási kategóriában tegyenek vállalást az indítani kívánt szakképesítések és szakközépiskolai ágazatok esetében.
  • A megyei keretszámaikra történő javaslattételnél vegyék figyelembe, hogy vállalásuk a saját költséghatékonysági szempontjaik alapján megszervezhető képzéseket eredményezzen. Ennek alapján és a racionális feladatszervezés érdekében minden szakképesítés, illetve szakközépiskolai ágazat esetében két számot adhatnak meg: az Önök által ellátni kívánt maximális keretszámot (amely a korlátozottan támogatott kategória esetén nem lehet magasabb, mint a megyére meghatározott keretszám), és azt a minimális számot, amely alatt már nem tudnak/akarnak részt venni az adott szakképesítéssel kapcsolatos feladatellátásban az érintett megyében.
  • A keretszámok az oktatás munkarendjétől függetlenek, tehát egy szakképesítés keretszáma a nappali rendszerű oktatásban és a felnőttoktatásban államilag támogatott módon beiskolázható összes tanulói létszámot jelenti.
  • A vállalt keretszámok megjelölése egyúttal felelősségvállalást is jelent arra nézve, hogy a 2016/2017-es tanévtől induló képzés megvalósításának feltételeit a fenntartó intézményeiben biztosítja.


A nem állami fenntartói javaslattétel eljárásrendje, módja

A fenntartók javaslattétele a tavalyi évhez hasonlóan online rendszeren keresztül történik, amelyhez 2015. április 2-ától férhetnek hozzá az NSZFH honlapján, a https://www.nive.hu/mfkb2015/ címen. A program tartalmazza az mfkb-k és az EMMI által tett javaslatot, továbbá a KIR-ben szereplő valamennyi nem állami szakképző iskolai fenntartó alapadatait.
A belépéshez szükséges jelszó, a tavalyi évhez hasonlóan Önök által a felületen történt ellenőrzést követően, a KIR részére megadott fenntartói e-mail címre kerül kiküldésre az alábbiakban részletezettek szerint. A rendszerben lehetőség van új fenntartót regisztrálni.
Kérjük, ellenőrizze a felületen az Önök fenntartói szervezetének nevének kiválasztásakor megjelenő e-mail címet. Amennyiben nem szerepel az adatbázisunkban az Önök e-mail címe, vagy változást kívánnak bejelenteni, azt az oldalon található sablont kitöltve (géppel, a pontozott részek helyére beírva az adatokat), a fenntartó vezető beosztású képviselőjének aláírásával és lepecsételve szíveskedjenek megküldeni az alábbi e-mail címre beszkennelve: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Sikeres regisztrációt követően kérjük, hogy az alábbi adatokat adják meg:

  • Kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe
  • Hivatalos képviselő neve (ha módosítani szükséges)


A program a hatályos 150/2012. számú Kormányrendelettel kiadott Országos Képzési Jegyzék (a továbbiakban: OKJ) alapján készült.
A program az iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítések listáját tartalmazza, a szakmairányos szakképesítések esetén a szakmairányok összevontan, az OKJ-ban megjelenő szakképesítés megnevezésének megfelelően szerepelnek, valamint a programban elérhetőek a 9. évfolyamos szakközépiskolai beiskolázás tekintetében a szakközépiskolai ágazatok is. Felhívjuk a figyelmet, hogy az ágazatba nem sorolt szakképesítések vonatkozásában vállalásaikat a beiskolázható összes létszám vonatkozásában kell megtenni tekintet nélkül arra, hogy a szakképesítésre való felkészítés a szakközépiskola 9. évfolyamán vagy az érettségit követő 13. évfolyamon indul.

A szakképesítések és a szakközépiskolai ágazatok tekintetében jelölhetik meg, hogy milyen minimális és maximális tanulói létszámmal tudják elindítani a képzést megyénként és a fővárosra külön. E tekintetben nem a fenntartó vagy intézménye székhelye, hanem a feladatellátás helyszíne számít.
A javaslatok rögzítését követően a rögzítést korábban is lezárhatják, de vegyék figyelembe, hogy a szoftver 2015. április 21-én, éjfélkor automatikusan lezár. Ezen időpontig a felvitt adatok javíthatók, a lezárás után azonban erre már nincs lehetőség.
A rögzítés lezárásakor aktívvá válik a nyomtatási lehetőség. Kérjük, a javaslataikat nyomtassák ki, és a fenntartó hivatalos képviselőjének aláírásával, lepecsételve 2015. április 30-áig postázzák az NSZFH-nak címezve (Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, 1085 Budapest, Baross u. 52., a borítékra kérjük, szíveskedjenek ráírni: „Szakmaszerkezeti döntés”).

Felmerülő kérdéseikkel kapcsolatban az NSZFH-ban Komm Ildikó képzési szakreferens nyújt segítséget. (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

 

[1] Nem feltétlenül szükséges a hivatalos képviselő aláírása, amennyiben a szervezet pecsétje szerepel a dokumentumon. Az aláíró nevét és tisztségét, beosztását is szíveskedjenek feltüntetni a dokumentumon.