A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 2. § 10. pontjában foglalt meghatározás szerint felnőttképzést folytató intézménynek az a jogalany minősül, amely képzésre irányuló tevékenységét az Fktv. szerint kiadott engedély alapján folytatja.


A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 2. § 10. pontjában foglalt meghatározás szerint felnőttképzést folytató intézménynek az a jogalany minősül, amely képzésre irányuló tevékenységét az Fktv. szerint kiadott engedély alapján folytatja. Ennek értelmében a nyelvi képzést folytató intézmények – amennyiben állami vagy uniós forrást nem vesznek igénybe – eldönthetik, hogy nyelvi képzéseiket az Fktv. szerint kiadott engedéllyel, így az engedéllyel rendelkező képzésekhez kötődő előnyökkel és kötelezettségekkel, vagyis felnőttképzést folytató intézményként, vagy az Fktv. szerinti engedéllyel nem rendelkező, kizárólag piaci alapon működő nyelvi képzőként végzik. Ez utóbbi esetben képzéseiket nem hirdethetik és nem valósíthatják meg engedéllyel rendelkező, támogatott, államilag ellenőrzött, tárgyi ÁFA-mentes képzésként.

Nyelvi képzéshez nyújtott állami vagy uniós forrásból származó támogatás csak engedéllyel rendelkező, felnőttképzést folytató intézménynél vehető igénybe, illetve e forrásokból támogatott képzést csak ilyen intézmény folytathat!