TÁMOP 2.2.1-12/1-2012-0001: A szakképzés és a felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése kiemelt projekt

A projekt nemcsak a fiatalok, hanem a felnőttek elhelyezkedési esélyeit is javíthatja a munkaerőpiacon. Célja a szak- és felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése keretében színvonalas és az EU elvárásainak megfelelő, az alacsony iskolai végzettségű, a fogyatékossággal élő, valamint a megváltozott munkaképességű személyek igényeit is szem előtt tartó képzések megteremtése.
Ennek érdekében történik meg a jogszabályi változásokat követő, a képzési folyamatot segítő dokumentumok és rendszerek kialakítása, a kialakított rendszerek bevezetése, kipróbálása és az alkalmazók felkészítése.

TÁMOP 2.2.1-12/1-2012-0001: A szakképzés és a felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése kiemelt projekt


Szakkepzes fejlesztes logoA projekt nemcsak a fiatalok, hanem a felnőttek elhelyezkedési esélyeit is javíthatja a munkaerőpiacon. Célja a szak- és felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése keretében színvonalas és az EU elvárásainak megfelelő, az alacsony iskolai végzettségű, a fogyatékossággal élő, valamint a megváltozott munkaképességű személyek igényeit is szem előtt tartó képzések megteremtése.

Ennek érdekében történik meg a jogszabályi változásokat követő, a képzési folyamatot segítő dokumentumok és rendszerek kialakítása, a kialakított rendszerek bevezetése, kipróbálása és az alkalmazók felkészítése.


A fejlesztés 5 szakmai terület keretében valósul meg:

Mérés-értékelés kiterjesztése

A fejlesztés a TÁMOP 2.2.1-08/1 kiemelt projekt Mérés-értékelés alprojektje szakmai eredményeinek kiterjesztését és nagymértékű innovációját valósítja meg. A projekt első szakaszában elkészült egy, az interneten mindenki által elérhető feladatbanki keretrendszer az addigi modulos vizsgáztatási rendszer feladataihoz, 5000 elemi vizsgafeladat-tartalommal feltöltve. A második szakaszban ez a Feladatbank bővül ki olyan informatikai funkciókkal, amelyek a felhasználókat segítik a kényelmesebb, sokoldalúbb használatban. További cél, hogy a Feladatbank a későbbiekben is segítséget nyújtson a különböző típusú feladatok befogadásához; tartalmának bővülésére és korszerűsítésére kialakuljon egyfajta automatizmus, szűrve az elavult feladatokat és bővítve az új elvárásokhoz alkalmazkodó feladatokkal.

OKJ összehangolása a hatósági képesítésekkel

Az alprojekt feladata bemutatni az OKJ jelenlegi állapotának kialakulását egy konverziós tábla segítségével és létrehozni a hatósági képesítések és kötött foglalkoztatások jegyzékét. Javaslat készül egy korszerűbb, EU-konform szabályozási rendszerre is. Az elkészülő nyilvántartási rendszer informatikai alapú lesz, segítségével biztosíthatóvá válik a rendszerszintű illeszkedés az OKJ hatálya alá tartozó szakképesítésekhez, megszüntethető a duplikáció a képzési rendszer különböző szintjein, átláthatóbbá és hatékonyabbá válik a szakember-utánpótlás rendszere, és könnyebb tájékozódást biztosít a munkáltatók és munkavállalók számára a munkakör betölthetőségének elbírálása tekintetében. Ahhoz, hogy meghatározható legyen a különböző időszakokban szerzett szakképesítések beszámíthatósága, megtörténik egy olyan változáskövető rendszer, ún. Időgép bevezetése, mely 40 évre visszamenőleg nyomon követi a szakképesítések tartalmának, megfeleltethetőségének változásait az aktuálisan hatályos szabályozási állapothoz képest.

Kerettantervek kidolgozása

Az alprojekt olyan szakképzési kerettanterveket dolgoz ki, amelyek segítik a szakmai képzés egységessé válását, minőségének javítását. Ezzel biztosítható az intézmények közti átjárhatóság, az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzés tartalmi kompatibilitása. A bevezetett új kerettantervek implementációjáról való tapasztalatgyűjtést, elemzést követően az eredmények és visszajelzések érvényesítésre kerülnek a kerettantervi rendszerben. A minőségi szakképzés követelményeit kielégítő tanítási és tanulásvezérlési gyakorlat nem jön létre automatikusan a kötelező kerettantervek kimunkálásával. Az intézményeknek, a tanároknak sokoldalú szakmai segítséget kell biztosítani ezek felhasználásához, helyi adaptációjához, ezért kialakításra kerül egy webes felületű informatikai rendszer, amely az iskolák helyi tanterveinek, órarendjeinek, tanmeneteinek elkészítését szolgálja.

Szakmai folyamatellenőrzési rendszer kidolgozása

A szakmai folyamatellenőrzési rendszer célja, hogy a különböző intézményekben megvalósuló képzési folyamat ellenőrzése egységes szemléletben valósuljon meg, az eredmények összehasonlíthatóak legyenek.

Az alprojekt feladata szakmai egyeztetések lefolytatását, tanulmányok, elemzések készítését követően folyamatellenőrzési módszertani kézikönyv összeállítása és a szakmai folyamatellenőrzést szolgáló informatikai rendszer kialakítása. Ezt követően próbaellenőrzések végrehajtása, a rendszer kipróbálása iskolai környezetben, a próbaellenőrzések tapasztalatainak összegyűjtése, elemzése, a visszajelzések alapján a rendszer véglegesítése. A szakmai folyamatellenőrzési rendszer alkalmazására és bevezetésére felkészítések lebonyolítása.

Az MKKR kidolgozása alprojekt (Magyar Képesítési Keretrendszer)

Az MKKR fejlesztése elősegíti, hogy átláthatóvá váljon a magyar képesítések rendszere, illetve az egyes képesítések tartalma. A rendszerbe a képesítések ún. tanulási eredmények alapján lesznek besorolva, amely megmutatja, hogy a bizonyítvány megszerzésével a tanuló mihez ért majd, mire lesz képes, és tőle milyen magatartás, viselkedés, milyen fokú felelősség és önállóság várható el a képzés végeztével, mire kell képesnek lennie a gyakorlatban. Az MKKR nyolc szintjére besorolható leírások eredményeként megszülető besorolási javaslatokat szakértők validálják, egy-egy képesítés keretrendszerben elfoglalt helye jogszabályban lesz rögzítve.

Az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló kiemelt projekt projektgazdája a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH).

Új Széchenyi Terv logó Magyarország megújul, ESZA logó Nemzeti Munkaügyi Hivatal logó