Tisztelt Fenntartók!

A szakképzési megállapodásról szóló 314/2013. (VIII. 28.) kormányrendelet (a továbbiakban Szmr.) 12. § (2) bekezdése értelmében a fenntartó a 2013/2014. tanévre megkötött szakképzési megállapodás kiegészítését kezdeményezheti. A szakképzési megállapodás kiegészítését a fenntartó az Szmr. 8. §-ában foglaltak szerint a megkötött szakképzési megállapodással egységes szerkezetbe foglaltan készíti el. Az ehhez szükséges mintadokumentumok és a tájékoztató a csatolmányban találhatók. Hivatalunk garanciát biztosít arra, hogy az Szmr. 4-5. §-ban rögzített egyetértési jog gyakorlása céljából a kormányhivatalok által 2014. január 30-ig postára adott szakképzési megállapodás kiegészítésének tervezetei esetén – amennyiben azok alapján létrejön a kiegészített szakképzési megállapodás –, a szakképzési megállapodás tartalmáról, így a fenntartói tervben rögzítettekről a megyei fejlesztési és képzési bizottságokat értesíti, hogy azt a 2015/2016. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntés előkészítése során figyelembe vehessék. tovább »

Tisztelt Fenntartók!

A szakképzési megállapodásról szóló 314/2013. (VIII. 28.) kormányrendelet (a továbbiakban Szmr.) 12. § (2) bekezdése értelmében a fenntartó a 2013/2014. tanévre megkötött szakképzési megállapodás kiegészítését kezdeményezheti. A szakképzési megállapodás kiegészítését a fenntartó az Szmr. 8. §-ában foglaltak szerint a megkötött szakképzési megállapodással egységes szerkezetbe foglaltan készíti el. Az ehhez szükséges mintadokumentumok és a tájékoztató a csatolmányban találhatók.
Hivatalunk garanciát biztosít arra, hogy az Szmr. 4-5. §-ban rögzített egyetértési jog gyakorlása céljából a kormányhivatalok által 2014. január 30-ig postára adott szakképzési megállapodás kiegészítésének tervezetei esetén – amennyiben azok alapján létrejön a kiegészített szakképzési megállapodás –, a szakképzési megállapodás tartalmáról, így a fenntartói tervben rögzítettekről a megyei fejlesztési és képzési bizottságokat értesíti, hogy azt a 2015/2016. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntés előkészítése során figyelembe vehessék.

A szakképzési megállapodás kiegészítésénél kérjük, az érintett fenntartók legyenek figyelemmel a Vidékfejlesztési Minisztérium szempontrendszerére is!
A VM fenti tárgyban nyilvánosságra hozott közleménye az alábbi linken érhető el.
http://www.kormany.hu/download/d/b1/11000/kozlemeny%20szakkepzesi%20megallapodas%20megkotesehez.pdf

Tovább a szakképzési megállapodás oldalunkra »

 

Üdvözlettel:
Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Szak- és Felnőttképzési Igazgatósága