Tisztelt Vizsgaszervezők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2017. január 1.-től a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényt módosító 2016. évi CXLVI. törvény, valamint a szakképzési hatósági feladatok ellátásáról szóló 483/2016. (XII.28.) Korm.rendelet értelmében a szakmai vizsgatételeknek a komplex vizsgákra történő eljuttatását a Pest Megyei Kormányhivatal végzi.
A vizsgatétel árát az aktuális futárnapot megelőzően változatlanul a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 10032000-00334789-00000000 számú számlájára szíveskedjenek utalni. A közlemény rovatba szíveskedjenek feltüntetni a következőket: TE/ intézménykód (a megbízólevél bal felső sarkában található 5 jegyű szám)/hónap.
A tételek átadásával, illetőleg a futárnapokon át nem vett tételek pótátadásával kapcsolatban szíveskedjenek a Pest megyei Kormányhivatal Szakképzési és Felnőttképzési Főosztályát (477-5910) keresni.


A moduláris (kamarai szakképesítések kivételével) és komplex szakképesítések esetében elektronikus felületen kell a szakmai vizsgákat bejelenteni. A vizsgaszervező intézmény a korábbi internetes elérésen használt felhasználónévvel és jelszóval, a vizsganyilvántartáshoz is kapcsolódó digitális aláírásával hitelesítve tudja bejelenteni a szakmai vizsga előkészítését. A folyamatok összekapcsolásának köszönhetően a szakmai vizsga bejelentésével egyidejűleg megtörténik a tételek megrendelése is az alábbi linken.


A modulos kamarai szakképesítések esetében a szakmai vizsgára – a vizsgabejelentéstől függetlenül – külön meg kell rendelni az írásbeli tételt az alábbi linken:


Kizárólag tételrendelés esetére (modulos kamarai szakképesítések) egy új felület került kialakításra.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tételek megrendelését kizárólag digitális aláírással ellátva tudjuk befogadni.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a megküldött visszaigazolás helyességét az elektronikus rendszer lezárása előtt minden esetben szíveskedjenek ellenőrizni és az esetlegesen szükséges módosításokat megtenni.


A vizsgabejelentés és tételrendelés határideje


Iskolai rendszerű vizsgák esetén

  • 2017. január 5.(februári vizsgaidőszakra)
  • 2017. március 5.(májusi vizsgaidőszakra)
  • 2017. szeptember 5.(októberi vizsgaidőszakra)


Iskolai rendszerű komplex vizsgák esetén

  • februári vizsgaidőszak: 2016. december 1. + 15 nap
  • májusi vizsgaidőszak: 2017. február 15. + 15 nap
  • októberi vizsgaidőszak: 2017. augusztus utolsó munkanap + 5 napA vizsgázók, a javító- és pótló vizsgások számának módosítására egy alkalommal van lehetőség, az 1. vizsgatevékenység előtt 15. napig.
Iskolai rendszerű vizsgák tételigénylésével kapcsolatos tájékoztatás: +36 1 210-1072 +36 1 477-5600/2132.