Tájékoztató a szakképző iskolák részére a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek különböző időpontokban történő hatályba lépéséről és alkalmazásáról

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: új szakképzési törvény) hatályba lépésének időpontja 2012. január 1-je, egyes intézkedéseit, rendelkezéseit azonban csak későbbi időpontoktól kell alkalmazni, amelyeket a hatályba lépésre vonatkozó szabályok, valamint az átmeneti rendelkezések határoznak meg. Jelen tájékoztató az új szakképzési törvény eltérő időpontokban hatályba lépő szabályainak alkalmazásához kíván segítséget nyújtani a szakképzési intézmények vezetőinek, fenntartóinak és a szakképzési szakembereknek.

Az új szakképzési törvény szabályainak nagy része – megfelelő átmeneti rendelkezések mellett – 2012. január 1-jén lépett hatályba. Egyes rendelkezései 2012. szeptember 1-jétől, 2013. január 1-jétől, illetőleg 2013. szeptember 1-jétől alkalmazandóak. Ezek mellett találhatóak más időpontok és határidők is a törvényben, amelyekre jelen tájékoztató külön kitér. Az egyes szabályok hatálybalépésének időpontjai egyrészt a tanév kezdetéhez, másrészt az ugyancsak 2011 végén elfogadott nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezéseihez igazodnak.

SSL tanusítvány

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
H-1089 Budapest, Kálvária tér 7.